tui
Ο CEO της TUI, Fritz Joussen

+14,5% τα κέρδη της TUI την χρήση που έκλεισε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξαιρετικά επιτυχημένο ήταν το οικονομικό έτος 2015/2016 για τον όμιλο TUI, ο οποίος είδε τα κέρδη του να “απογειώνονται”, σε μια δύσκολη και απρόβλεπτη χρονιά για την ταξιδιωτική βιομηχανία, όπως γράψαμε και χθες.

Σε highlights:
– Ταξίδια, ξενοδοχεία και κρουαζιέρες: Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,5 %1
 Συμπεριλαμβανομένης της υπό πώληση Travelopia που ειδικεύεται στον τομέα ειδικών μορφών τουρισμού, η αύξηση διαμορφώθηκε στο +12,5 %1

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Fritz Joussen δήλωσε: «Η TUI βρίσκεται σε εύρωστη κατάσταση. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι ισχυρό, η αναδιοργάνωση και ο μετασχηματισμός του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη, και τα αποτελέσματα αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό.»

 Το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθενται να προτείνουν μέρισμα 0,63 ευρώ ανά μετοχή (προηγούμενο έτος 0,56 ευρώ)

 Η πρόβλεψη για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων παρατείνεται : Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων για το οικονομικό έτος 2016/17 θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 10 %1 και κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 %1 ετησίως έως και το οικονομικό έτος 2018/19

 Οι τομείς του Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Δυτικής Περιφέρειας, ξενοδοχείων RIU και Κρουαζιέρας παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη στην εξεταζόμενη περίοδο

 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,4 % στα 17,76 δισεκατομμύρια ευρώ, βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Αναλυτικά…

Πιο αναλυτικά, η εστίαση στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες αγορές και η σαφής βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν στο να διακριθεί η TUI Group και κατά το οικονομικό έτος 2015/16 που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

tui_flyΠαρά τις πολυάριθμες γεωπολιτικές προκλήσεις και κρίσεις, ο Όμιλος ξεπέρασε τους στόχους που είχε θέσει για τα λειτουργικά κέρδη (προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων). Ο κορυφαίος τουριστικός οργανισμός παγκοσμίως με έδρα το Ανόβερο εμφάνισε λειτουργικά κέρδη της τάξης των 1,001 δισεκατομμυρίων ευρώ (προηγούμενο έτος 953 εκατομμύρια ευρώ), χωρίς να συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της Travelopia, η οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, βρίσκεται υπό πώληση και έχει ληφθεί υπόψη ως δραστηριότητα υπό διακοπτόμενη εκμετάλλευση. Η αύξηση ανέρχεται σε 14,5 %, στα 1,092 δισεκατομμύρια ευρώ, βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενώ συνυπολογιζόμενης της επίδρασης των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο 5 %. Συμπεριλαμβανομένης της Travelopia, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκαν στα 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει και σε αυτή την περίπτωση μια σαφής αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 12,5 %, βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενώ συνυπολογιζόμενης της επίδρασης των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά 2,9 %.

Το Δεκέμβριο του 2015, η TUI προέβλεπε, όσον αφορά τα λειτουργικά κέρδη, ανάπτυξη τουλάχιστον 10 % κατά μέσο όρο ετησίως για τα επόμενα τρία οικονομικά έτη, έως το 2017/18. Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι παρατείνει την πρόβλεψή του για ένα επιπλέον οικονομικό έτος, έως το 2018/19.

Ο Fritz Joussen

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TUI Group, Fritz Joussen, εξήγησε κατά την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων: «Η TUI βρίσκεται σε εύρωστη κατάσταση και σε πορεία ανάπτυξης. Έχουμε ισχυρή θέση στην Ευρώπη, συνεχίζουμε την επέκταση, ιδιαίτερα στο Μεξικό και την Καραϊβική, και επιθυμούμε να επωφεληθούμε μακροχρόνια και από την αναπτυξιακή δυναμική άλλων περιοχών του κόσμου, όπου οι αναπτυσσόμενες μεσαίες τάξεις ανακαλύπτουν τα ταξίδια ως μέσο αναψυχής. Το ισχυρό brand της TUI αυξάνει περαιτέρω τις δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης. Επενδύουμε στους τομείς των ξενοδοχείων και της κρουαζιέρας, οι οποίοι προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης και κερδοφορίας, και συνεχίζουμε με συνέπεια το μετασχηματισμό της TUI που εφαρμόζουμε από το 2014. Παρατείνουμε την πρόγνωση της ετήσιας αύξησης των αποτελεσμάτων μας έως το 2018/19 και επιδιώκουμε να αναπτυχθούμε και στα επόμενα τρία οικονομικά έτη κατά μέσο όρο με τουλάχιστον 10 %1 ετησίως, όσον αφορά τα λειτουργικά κέρδη.»
tuiΕπιπλέον υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός του Ομίλου από tour operator, σε σχεδιαστή ταξιδιωτικών εμπειριών μέσω των Ξενοδοχείων και των Κρουαζιερών του καθώς και του ισχυρού οργανισμού πωλήσεων που εφαρμόζουμε από το 2014 ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει προσφέροντας μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Σύμφωνα με τον κ. Joussen: «Το Διοικητικό Συμβούλιο νιώθει δικαιωμένο για τη στρατηγική του. Μέσω του μετασχηματισμού δημιουργούμε μια νέα TUI: Μοναδικές εμπειρίες διακοπών για τους πελάτες μας, περισσότερη αξία για τους μετόχους μας και ελκυστικές προοπτικές για τους υπαλλήλους μας σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε περισσότερες από 100 χώρες.“

Μέρισμα

Η εξέλιξη των μερισμάτων της TUI Group είναι συνδεδεμένη με την εξέλιξη των προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων του Ομίλου βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον, για το οικονομικό έτος που έληξε, θα καταβληθεί ένα μπόνους επί του πρώτου μερίσματος του προηγούμενου έτους (0,51 ευρώ) της τάξης του 10 %. Η μεγάλη βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά 14,5 %1 στο οικονομικό έτος που έληξε και το επιπρόσθετο μπόνους του 10 % επί του πρώτου μερίσματος αποδίδουν ένα μέρισμα της τάξης των 0,63 ευρώ ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνουν το μέρισμα αυτό στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14 Φεβρουαρίου 2017.

Προοπτική της TUI Group

Συνεχίζοντας τον μετασχηματισμό του Ομίλου Η TUI Group επιμένει στον στόχο της διατήρησης κερδοφόρου ανάπτυξης. Μετά την πώληση της Hotelbeds Group και της ανακοινωθείσας πρόθεσης πώλησης της Travelopia, ο Όμιλος επικεντρώνεται στον περαιτέρω μετασχηματισμό του σε έναν ολοκληρωμένο και καθετοποιημένο τουριστικό οργανισμό με έμφαση στα ξενοδοχεία και στις κρουαζιέρας. Ο Fritz Joussen επισημαίνει: «Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές κρίσεις και τις μακροοικονομικές προκλήσεις κατορθώσαμε να διαφοροποιηθούμε από τη γενική τάση του κλάδου και να επιτύχουμε ένα πολύ ισχυρό αποτέλεσμα. Η στρατηγική του Group με ένα ολοκληρωμένο και καθετοποιημένο μοντέλο καθώς και ο σταθερός και συνεχής μετασχηματισμός με επίκεντρο τα Ξενοδοχεία και τις Κρουαζιέρες μας, αποδίδουν με αυξανόμενο ρυθμό.»

Πολύ θετικά η Βρετανία, προβλήματα στη Γερμανία

Η ανάπτυξη του Τουριστικού τομέα επιτεύχθηκε κυρίως απο τις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, της Δυτικής Περιφέρειας καθώς και του τομέα των Ξενοδοχείων και των Κρουαζιερών σημειώνοντας σημαντική αύξηση κερδών.

Ο τομέας της Βόρειας Περιφέρειας (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, Σκανδιναβικές Χώρες, Καναδάς, Ρωσία) επωφελήθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις της TUI Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Ο αριθμός πελατών στον τομέα αυτό αυξήθηκε κατά 4 %. Βελτιώθηκαν τόσο τα ποσοστά πληρότητας όσο και τα περιθώρια κέρδους.
Επίσης, η αγγλική θυγατρική Thomson Cruises εγκαινίασε ένα νέο κρουαζιερόπλοιο το TUI Discovery. Η συγκρατημένη ζήτηση για την Τουρκία επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα των Σκανδιναβικών χωρών. Ένα μεγάλο ποσοστό του προγράμματος αναπληρώθηκε με εναλλακτικούς προορισμούς διακοπών, αλλά η μείωση της ζήτησης δεν μπόρεσε, ωστόσο, να αντισταθμιστεί εντελώς. Εξάλλου, το αποτέλεσμα των Σκανδιναβικών χωρών περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές δαπάνες για το μετασχηματισμό του εμπορικού σήματος της TUI. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της Βόρειας Περιφέρειας αυξήθηκαν στα 556 εκατομμύρια1 ευρώ (προηγούμενο έτος: 538 εκατομμύρια ευρώ). Συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 461 εκατομμύρια ευρώ.

Στην αγορά της Γερμανίας, οι συνθήκες παρέμειναν απαιτητικές και η μειωμένη ζήτηση για την Τουρκία επιβάρυνε τα περιθώρια κέρδους της Κεντρικής Περιφέρειας (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία). Ταυτόχρονα ωστόσο, η Γερμανία κατάφερε να εξοικονομήσει κόστος και να μαγαλώσει τη θέση της στην αγορά. Επιπλέον, βελτιώθηκε το ποσοστό των άμεσων πωλήσεων στο 45 % (+2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος), ενώ οι online πωλήσεις αυξήθηκαν στο 14 % (+1 ποσοστιαία μονάδα από το προηγούμενο έτος). Το αποτέλεσμα της Περιφέρειας διαμορφώθηκε στα 89 εκατομμύρια ευρώ1 (προηγούμενο έτος: 103 εκατομμύρια ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της απόφασης της Ευρωπαικής Επιτροπής αναφορικά με συγκεκριμένες προγενέστερες συμφωνίες της Hapag-Lloyd Express GmbH με τον αερολιμένα Klagenfurt της Αυστρίας. Εκτός αυτού, στον υπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και ένα μέρος του μη αναμενόμενου μεγάλου αριθμού απουσιών λόγω ασθενείας του προσωπικού της TUI fly.

Το αποτέλεσμα της Δυτικής Περιφέρειας (Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία) χαρακτηρίστηκε από τη θετική εξέλιξη που σημειώθηκε στη Γαλλία. Η επιτυχία οφείλεται στην αναδιάρθρωση και στην εστίαση των προγραμμάτων εκτός χωρών της Βορείου Αφρικής. Ταυτόχρονα, η αγορά της Ολλανδίας αναπτύχθηκε εξαιρετικά θετικά μετά την επιτυχή εισαγωγή του brand της TUI τον Οκτώβριο του 2015. Ο αριθμός των πελατών στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 3 %, οι άμεσες πωλήσεις σκαρφάλωσαν στο 71 % και οι online πωλήσεις στο 50 %. Συνολικά, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της Δυτικής Περιφέρειας διαμορφώθηκαν στα 86 εκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας το αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (69 εκατομμύρια ευρώ).

Για όλες τις Περιφέρειες συνολικά, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 15,99 δισεκατομμύρια ευρώ1, βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, υπερβαίνοντας το αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (15,80 δισεκατομμύρια ευρώ), τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν στα 731 εκατομμύρια1 ευρώ (προηγούμενο έτος 711 εκατομμύρια ευρώ). Συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε στα 635 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 10,6 % σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους.

Τομέας Ξενοδοχείων (Hotels & Resorts): Λειτουργικά κέρδη +22,5% – Ανάπτυξη της RIU

GrecotelH ισχυρή απόδοση του τομέα Ξενοδοχείων (Hotels & Resorts), αποδίδεται κυρίως στο κεντρικής σημασίας brand της RIU. Τα RIU Hotels βελτίωσαν το ποσοστό πληρότητας κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες με παράλληλη αύξηση της διαθεσιμότητας κατά 1 %. Συνολικά, ο τομέας επωφεληθηκε από την καθετοποίηση του Ομίλου σημειώνοντας αύξηση στα λειτουργικά έσοδα (κατά 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον) κυρίως από βελτιώσεις των ποσοστών πληρότητας . Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του τομέα αυξήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο στα 287 εκατομμύρια ευρώ (προηγούμενο έτος: 235 εκατομμύρια ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξης του 22,5 %. Το αποτέλεσμα αυξήθηκε στα 291 εκατομμύρια ευρώ, βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο κύκλος εργασιών του τομέα αυξήθηκε κατά 7,6 %, στα 619 εκατομμύρια ευρώ (προηγούμενο έτος: 575 εκατομμύρια ευρώ).

Οι κρουαζιέρες παραμένουν μοχλός ανάπτυξης και συνεχίζουν να επεκτείνονται

Παράλληλα, οι κρουαζιέρες παραμένουν ένας σημαντικός τομέας ανάπτυξης για τον Όμιλο TUI. Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, οι δραστηριότητες από κρουαζιέρες σημείωσαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας.
Στην TUI Cruises, το «Mein Schiff 4» ολοκλήρωσε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και το καλοκαίρι 2016, ο στόλος αυξήθηκε με το νεοαποκτηθέν «Mein Schiff 5». Στο τρέχον οικονομικό έτος, η TUI Cruises θα εγκαινιάσει το «Mein Schiff 6», ενώ ακόμα δύο νέα κρουαζιερόπλοια θα αναλάβουν υπηρεσία το 2018 και 2019. Το προηγούμενο οικονομικό έτος, η Hapag-Lloyd Cruises κατάφερε να σημειώσει στον κύκλο εργασιών της βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά 17 εκατομμύρια ευρώ. Η ημερήσια μέση τιμή αυξήθηκε κατά 8 %. Το 2019, ο εκσυγχρονισμός του στόλου της Hapag-Lloyd Cruises επιτεύχθηκε με δύο νέα πολυτελή κρουαζιερόπλοια. Στον τομέα της Κρουαζιέρας, τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν αισθητά, στα 130 εκατομμύρια ευρώ προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προηγούμενο έτος: 81 εκατομμύρια ευρώ).

Ο κύκλος εργασιών

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο συνολικός κύκλος εργασιών2 του Ομίλου αυξήθηκε βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά 1,4 %, στα 17,76 δισεκατομμύρια ευρώ (προηγούμενο έτος: 17,52 δισεκατομμύρια ευρώ). Συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου βρέθηκε με 17,19 δισεκατομμύρια ευρώ κατά 1,9 % κάτω από το αντίστοιχο μέγεθος του προηγούμενου έτους.

Επιτεύχθηκαν περαιτέρω συνέργειες συγχώνευσης

Το οικονομικό έτος 2015/16 επιτεύχθηκαν περαιτέρω συνέργειες, οι οποίες αναμένονταν στο πλαίσιο της συγχώνευσης στο τέλος του 2014. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο επιτεύχθηκαν συνέργειες ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 30 εκατομμύρια ευρώ οφείλονται στον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου, 20 εκατομμύρια ευρώ επιτεύχθηκαν μέσω της βελτιωμένης αξιοποίησης του δυναμικού και 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αναδιάρθρωσης στον τομέα Destination Services στους προορισμούς. Ο Όμιλος θεωρεί ότι τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια ευρώ θα επιτευχθούν κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2016/17.

Η TUI Group

Η TUI Group είναι ένας τουριστικός οργανισμός με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά, ο οποίος δραστηριοποιείται σε περίπου 180 αγορές-προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Έδρα του Ομίλου είναι η Γερμανία.
Η μετοχή της TUI συμπεριλαμβάνεται στο FTSE 100, το δείκτη μεγάλων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, καθώς και στην ελεύθερη αγορά της Γερμανίας. Κατά το οικονομικό έτος 2015/16, η TUI Group σημείωσε κύκλο εργασιών ύψους 17,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και λειτουργικά κέρδη ύψους 1,001 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Όμιλος απασχολεί 67.000 εργαζομένους σε περισσότερες από 100 χώρες. Η TUI προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τα 20 εκατομμύρια πελατών της. Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες σε όλο το εύρος της Τουριστικής αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Σε αυτήν συγκαταλέγονται διεθνώς κορυφαίοι tour operators, 1.600 ταξιδιωτικά γραφεία στην Ευρώπη, πέντε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες με περίπου 150 σύγχρονα αεροσκάφη και περισσότερα από 300 ιδιόκτητα Ξενοδοχεία (Hotels & Resorts) με εξέχοντα εμπορικά σήματα όπως η RIU και η Robinson. Με κρουαζιερόπλοια πολυτελείας όπως το MS Europa και το MS Europa 2 έως το στόλο «Mein Schiff» της TUI Cruises, καθώς και τα κρουαζιερόπλοια της Thomson Cruises στην Αγγλία, η TUI έχει ενισχύσει τη θέση της και στον αναπτυσσόμενο τομέα της κρουαζιέρας. Η αίσθηση παγκόσμιας ευθύνης για αειφόρο οικονομική, οικολογική και κοινωνική δραστηριότητα αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής μας κουλτούρας. Η TUI συμμετέχει στην πρωτοβουλία UN Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί τον μοναδικό τουριστικό οργανισμό στο φημισμένο Δείκτη Αειφορίας Dow Jones (DJSI) για την Ευρώπη.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *