©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άδεια από το υπουργείο Πολιτισμού για νέο ξενοδοχείο στο Οίτυλο Αν. Μάνης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Εγκρίθηκε, από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου, από την γενική διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, η χορήγηση άδειας ανέγερσης νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος τεσσάρων αστέρων (4*) σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «THE ROOK VILAGE IKE», εντός ορίων οικισμού Νέου Οιτύλου, Δ.Ε. Οιτύλου, Δήμου Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου βραχοσκεπών Απηδήματος, με τον όρο η αιτούσα εταιρεία να υποβάλει στις συναρμόδιες Εφορείες (ΕΦΑΛΑΚ και ΕΠΣ) νέα μελέτη.

Στην νέα μελέτη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα για την καλύτερη προσαρμογή της μονάδας στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου αλλά και των μνημείων της ευρύτερης περιοχής ώστε να μην επέλθει έμμεση βλάβη σε αυτά:

 Το ύψος των κτηριακών όγκων να μην υπερβαίνει από κανένα σημείο του εδάφους τα 7,50 μ. Πέραν αυτού να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στέγη ή στηθαίο, το ύψος των οποίων να μην υπερβαίνει τα 1,50 μ. Τα δώματα να είναι χωρίς χρήση (μη βατά).
 Να γίνει διάκριση των κτιριακών όγκων ογκοπλαστικά, είτε με τη διαφοροποίηση της άνω στάθμης τους είτε με τη μετατόπισή τους σε κάτοψη κατά τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ώστε να αποφευχθεί η ομοιομορφία, και οι όγκοι είτε να βρίσκονται σε επαφή ή να συνδέονται με αυλές ή λιακούς. Ακόμη, οι όγκοι να έχουν ορθογώνιες και όχι τετράγωνες κατόψεις.
 Να αποφεύγεται η επανάληψη τυποποιημένων μορφών στις όψεις των κτηρίων (εξώστες, παράθυρα κ.ά.) προκειμένου να μην στερούνται τα κτίσματα από την απαιτούμενη πλαστικότητα, και η μορφή, η θέση και ο αριθμός των ανοιγμάτων να είναι γενικά συμβατά με τα πρότυπα της Μάνης.
 Να περιοριστεί η επιφάνεια της κολυμβητικής δεξαμενής ώστε να μην υπερβαίνει τα 90 τ.μ. Να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακά υλικά δόμησης, ώστε να προσεγγίσει τη μορφή της παραδοσιακής στέρνας (πέτρα στην περιτοίχιση, πατητή τσιμεντοκονία σε απόχρωση γκρι ή μπεζ περιμετρικά). Να μην τοποθετηθεί λιθόστρωτο γύρω από τη δεξαμενή και στον περιβάλλοντα χώρο της και τυχόν διαμορφώσεις να γίνουν με πατητή τσιμεντοκονία σε γαιώδεις αποχρώσεις, επί της οποίας να πραγματοποιηθούν χαράξεις ώστε οι επιφάνειες να μην δείχνουν ενιαίες. Να υποβληθεί σχέδιο διαμόρφωσης τυχόν ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καθώς και με τη σκίαση (ομπρέλες κλπ) πέριξ της δεξαμενής.
 Να μειωθούν κατά το δυνατόν οι εκτεταμένες εκσκαφές στο οικόπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της εισόδου σε αυτό καθώς και του τρόπου οριοθέτησής της εισόδου του ξενοδοχείου, για τα οποία να υποβληθούν σχετικά σχέδια (κάτοψη, όψη, τομές).
 Να περιορισθούν οι υπόγειοι χώροι στους απολύτως απαραίτητους για τη λειτουργική χρήση του ξενοδοχείου (μείωση 40%), ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι εκτεταμένες εκσκαφές.
 Να μην τοποθετηθούν στην ανωδομή και εν γένει σε εμφανείς θέσεις ηλιακοί θερμοσίφωνες, μονάδες κλιματισμού, κεραίες τηλεόρασης κτλ., ούτε άλλες κατασκευές, ξένες προς τα παραδοσιακά οικιστικά πρότυπα της περιοχής (τέντες σκίασης, στέγαστρα, φωτεινές επιγραφές κτλ.). Να υποβληθεί σχέδιο με τη θέση των κλιματιστικών μονάδων καθώς και με τον τρόπο κάλυψής τους. Τυχόν φωτισμός του συγκροτήματος να αποδοθεί με ήπιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί φωτορύπανση.
 Τα κουφώματα να είναι ξύλινα, παραδοσιακά, απλής μορφής.
 Η οριοθέτηση του οικοπέδου να γίνει με τοιχία αργολιθοδομής, ύψους 1,00–1,20 μ., με ευθύγραμμες απολήξεις, χωρίς ιδιαίτερη επίστεψη. Τυχόν αυλόθυρα να είναι ξύλινη ή μεταλλική, απλής μορφής.
 Οι λιθοδομές των κτηρίων να αρμολογηθούν κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της Μάνης. Οι λίθοι να είναι τοπικής προέλευσης και να μην έχουν ιδιαίτερη κατεργασία, εκτός των ακρογωνιαίων λίθων και αυτών των περιθυρωμάτων που μπορεί να είναι λαξευμένοι. Οι όψεις των κτηρίων να είναι λιτές, χωρίς εμφανή στοιχεία από μπετόν και λοιπά διακοσμητικά στοιχεία (λ.χ. κλουβιά κτλ.).

Η νέα μελέτη, αφού υποβληθεί στις συναρμόδιες Εφορείες ΕΦΑΛΑΚ και ΕΠΣ, να εισαχθεί εκ νέου στο αρμόδιο Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ για την κατά νόμον γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α’/19-11-2021).

Και καταλήγει το έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού: “Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται μόνο από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου και δεν υποκαθιστά τη γνωμοδότηση τυχόν άλλων συναρμοδίων φορέων και δεν επέχει θέση οικοδομικής άδειας. Η δε ισχύς της αίρεται αυτομάτως και ανακαλείται σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων ή υπέρβασης των περιγραφομένων εργασιών και πρόκλησης βλάβης σε αρχαιότητες, με συνακόλουθο καταλογισμό ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, σύμφωνα με τις ποινικές διατάξεις της ισχύουσας Αρχαιολογικής Νομοθεσία”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *