AEGEAN: Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης κύκλου εργασιών, επιβατικής κίνησης και κερδοφορίας στο Α’ 6μηνο 2023

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης κύκλου εργασιών, επιβατικής κίνησης και κερδοφορίας πέτυχε στο πρώτο εξάμηνο του 2023, η AEGEAN σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2023, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις.

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του δευτέρου τριμήνου σημείωσε 37% αύξηση συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 φτάνοντας τα €449,1 εκατ. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €67,3 εκατ. και τα Κέρδη μετά από φόρους σε €51,5 εκατ. από Κέρδη μετά από φόρους €10,8 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Η προσφερόμενη χωρητικότητα, με την σημαντική ενίσχυση του δικτύου κατά το δεύτερο τρίμηνο, αυξήθηκε κατά 22%, φέρνοντας ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κατά 28% στην επιβατική κίνηση, η οποία ανήλθε σε 4,1 εκατ. επιβάτες από 3,2 εκατ. επιβάτες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε σε 82,6% από 79,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. Η διεύρυνση της δραστηριότητας της AEGEAN με 16 νέα δρομολόγια στο εξωτερικό, αλλά και κυρίως η ενίσχυση των συχνοτήτων σε προορισμούς της Ιταλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Σκανδιναβίας, Ισραήλ, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας, αγορές στις οποίες ανέκαμψε σημαντικά η ζήτηση, συνέβαλαν στο ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα.

Η ισχυρή δυναμική της ζήτησης κατά το δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη του δικτύου και η συνεχιζόμενη επένδυση σε νέα αεροσκάφη συνέβαλλαν ώστε ο Όμιλος να μεταφέρει 6,7 εκατ. επιβάτες το πρώτο εξάμηνο του 2023, 42% περισσότερους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022, προσφέροντας συνολικά 8,2 εκατ. θέσεις, 28% περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε επίπεδο εξαμήνου, η αύξηση στην επιβατική κίνηση προήλθε κυρίως από το δίκτυο εξωτερικού, όπου ο Όμιλος μετέφερε 4 εκατ. επιβάτες, 52% περισσότερους από την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Καταλυτική για την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού ήταν η βελτίωση του συντελεστή πληρότητας που ανήλθε στο 82,2%, 7,6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Με τη θετική επίδραση του δευτέρου τριμήνου ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου 2023 υπερβαίνει κατά 51% τα αντίστοιχα μεγέθη του 2022, φτάνοντας τα €678,1 εκατ. Η σταδιακή αναβάθμιση του στόλου και η αποδοτική διαχείριση του κόστους παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις συνέβαλλαν στην επίτευξη EBITDA 3,7 φορές υψηλότερου, ήτοι κέρδη €139,5 εκατ. από κέρδη €37,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα Κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €48,7 εκατ. έναντι Ζημιών προ φόρων €30,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €37,1 εκατ. από Ζημίες μετά από φόρους €27,7 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Κατά το πρώτο εξάμηνο η AEGEAN προέβη στην αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων που έλαβε κατά τη διάρκεια της πανδημίας (€68,5 εκατ.). Παράλληλα προέβη και στην αποπληρωμή δανείου χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε συναφθεί το 2020 για την απόκτηση ενός αεροσκάφους A321 neo καθώς και στην αγορά ενός νεότευκτου Α320 neo αεροσκάφους, χρησιμοποιώντας μόνο ταμειακά διαθέσιμα (σύνολο δύο ενεργειών $70 εκατ.), αυξάνοντας σε 11 τα ελεύθερα βαρών αεροσκάφη, από μόλις 4 το Δεκέμβριο του 2019.

Λόγω των ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών, απόρροια και των υψηλών επιπέδων προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο και πάρα τις επενδύσεις και τις αποπληρωμές δανεισμού του πρώτου εξαμήνου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εμφανίζονται βελτιωμένα κατά σχεδόν €200 εκατ. στις 30.06.2023 σε σχέση με τις 31.12.2022.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η επίδοση που πετύχαμε το πρώτο εξάμηνο του 2023 επιβεβαίωσε τη συνεπή υλοποίηση των στόχων μας, σε ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης, αλλά και έντονου ανταγωνισμού. Παρουσιάζουμε εξαιρετικά ισχυρά αποτελέσματα που προέρχονται από τη διεύρυνση του δικτύου και την αυξημένη χωρητικότητα με την παραλαβή νέων αεροσκαφών, ενώ επιπρόσθετα η αποδοτική διαχείριση του λειτουργικού κόστους, η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και του προϊόντος μας, ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά μας.

©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους θα επιχειρήσουμε με 10% και 15% αντίστοιχα περισσότερες χιλιομετρικές θέσεις από το 2022, στηρίζοντας τη διάχυση του μεταφορικού έργου σε περισσότερες περιοχές αλλά και επενδύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και τα μέχρι σήμερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου, τα έσοδα ανά πτήση εκτιμώνται ότι θα κινηθούν στα επίπεδα του εξαιρετικού τρίτου τριμήνου του 2022 ενώ για το σύνολο του έτους αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική βελτίωση του συνολικού επιπέδου κερδοφορίας φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά».

Σημειώνεται ότι το 2023 η AEGEAN έχει παραλάβει 9 νέα αεροσκάφη, φθάνοντας έως σήμερα τα 28 JET αεροσκάφη της οικογένειας A320 neo. Τα νέα αεροσκάφη καλύπτουν το 50% της συνολικής ετήσιας δραστηριότητας του συνολικού στόλου JΕΤ αεροσκαφών σε ώρες, πτήσεις και χιλιομετρικές θέσεις, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους, καθώς και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανά επιβάτη. Η AEGEAN επιχειρεί συνολικά με 76 αεροπλάνα το 2023 και θα προσφέρει στο σύνολο του έτους πάνω από 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022. Το Δίκτυο καλύπτει 46 χώρες σε 165 προορισμούς από συνολικά 10 βάσεις.

Αποτελέσματα Ομίλου Δευτέρου Τριμήνου και Πρώτου Εξαμήνου 2023

(σε € εκατ.) Δεύτερο

Τρίμηνο 2022

Δεύτερο Τρίμηνο 2023 % μτβ Πρώτο

Εξάμηνο 2022

Πρώτο

Εξάμηνο 2023

% μτβ
Έσοδα 327,3 449,1 37% 448,1 678,1 51%
EBITDA1 53,8 120,2 123% 37,7 139,5 270%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 17,7 67,3 280% (30,6) 48,7
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 10,8 51,5 376% (27,7) 37,1

Σημείωση:

1 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

Δεύτερο

Τρίμηνο 2022

Δεύτερο Τρίμηνο 2023 % μτβ Πρώτο

Εξάμηνο 2022

Πρώτο

Εξάμηνο 2023

% μτβ
Σύνολο Επιβατών (‘000) 3.228 4.123 28% 4.730 6.704 42%
Χιλιομετρικοί επιβάτες (RPKs σε εκατ.) 3.386 4.411 30% 4.841 7.126 47%
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.) 4.301 5.363 25% 6.512 8.703 34%
Συντελεστής Πληρότητας –

Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)

79,2% 82,6% 3,4pp 74,5% 82,2% 7,6pp

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού

(σε € εκατ.) 31.12.2022 30.06.2023
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων 527,9 726,2
Δανειακές υποχρεώσεις 268,2 222,0
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 737,3 889,5
Καθαρός Δανεισμός 477,6 385,3
EBITDA1 -12μηνο trailing 274,9 376,8
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA 1,7x 1,0x

Σημείωση:

1 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2022 και Ιουλ. 2022 – Ιουν. 2023 αντίστοιχα). 

Η AEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.) Δεύτερο

Τρίμηνο 2022

Δεύτερο Τρίμηνο 2023 % μτβ Πρώτο

Εξάμηνο 2022

Πρώτο

Εξάμηνο 2023

% μτβ
Έσοδα 327,3 449,1 37% 448,1 678,1 51%
EBITDA1 53,8 120,2 123% 37,7 139,5 270%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 17,7 67,3 280% (30,6) 48,7
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 10,8 51,5 376% (27,7) 37,1
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.) 3.228 4.123 28% 4.730 6.704 42%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 122 130 6% 114 128 13%
Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) 79,2% 82,6% 3,4pp 74,5% 82,2% 7,6pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) 78,8% 82,7% 3,9pp 73,9% 81,6% 7,7pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) 911 927 2% 882 912 4%
RASK (σε € λεπτά)2 7,6 8,4 10% 6,9 7,8 13%
Yield (σε € λεπτά)3 9,7 10,2 5% 9,3 9,5 3%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 7,4 7,2 -2% 7,6 7,4 -2%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4

– εκτός κόστους καυσίμων

5,3 5,5 4% 5,7 5,6 -2%

Σημειώσεις:

1 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

2 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

3 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

4 Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση. 

Ενοποιημένη Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Δεύτερου τριμήνου και Πρώτου Εξαμήνου 2023

(σε € εκατ.) Δεύτερο

Τρίμηνο 2022

Δεύτερο Τρίμηνο 2023 % μτβ Πρώτο

Εξάμηνο 2022

Πρώτο

Εξάμηνο 2023

% μτβ
Έσοδα από τακτικές πτήσεις 277,8 381,8 37% 379,3 581,7 53%
Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 19,0 26,9 42% 21,6 29,4 36%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις 30,5 40,4 32% 47,2 67,0 42%
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 327,3 449,1 37% 448,1 678,1 51%
Λοιπά έσοδα 8,0 6,6 -17% 14,8 14,5 -2%
Παροχές σε εργαζόμενους (29,1) (44,6) 53% (51,3) (75,1) 46%
Καύσιμα Αεροσκαφών (88,6) (91,2) 3% (121,3) (154,0) 27%
Συντήρηση αεροσκαφών (36,6) (51,1) 40% (56,1) (74,4) 33%
Τέλη υπέρπτησης (17,1) (20,2) 18% (26,2) (32,8) 25%
Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (18,1) (23,0) 27% (28,6) (38,9) 36%
Χρεώσεις αεροδρομίων (20,0) (22,3) 12% (29,7) (38,4) 29%
Έξοδα catering (9,7) (11,1) 15% (14,5) (19,4) 34%
Έξοδα διανομής (21,4) (26,0) 21% (31,7) (39,8) 26%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης (5,0) (8,0) 61% (7,9) (13,1) 64%
Διάφορα έξοδα (30,7) (35,1) 14% (50,5) (62,2) 23%
Μισθώσεις (5,2) (2,9) -44% (7,4) (5,0) -32%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) 53,8 120,2 123% 37,7 139,5 270%
Αποσβέσεις (29,3) (37,9) 29% (60,0) (72,0) 20%
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ) 24,4 82,3 237% (22,3) 67,6
Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin) 7,5% 18,3% -5,0% 10,0%
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα (6,7) (15,0) 123% (8,3) (18,9) 126%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ) 17,7 67,3 280% (30,6) 48,7
Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin) 5,4% 15,0% -6,8% 7,2%
Φόρος εισοδήματος (6,9) (15,8) 129% 3,0 (11,6)
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους 10,8 51,5 376% (27,7) 37,1

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.) 31.12.2022 30.06.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.203,3 1.435,2
Ταμειακά Διαθέσιμα1 463,7 546,4
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία2 64,2 179,8
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 289,2 308,1
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.020,4 2.469,6
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 348,1 363,7
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 737,3 889,5
Δανειακές υποχρεώσεις 268,2 222,0
Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 666,8 994,3
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.020,4 2.469,6

Σημείωση:
1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €16,1 εκατ. στις 30/06/2023 και δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022.

2 Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 30/06/2023 και €10,4 εκατ. στις 31/12/2022. 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(σε € εκατ.) 30.06.2022 30.06.2023
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 257,7 356,2
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (68,9) (92,4)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (79,6) (61,3)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 109,1 202,5
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης1 474,4 527,9
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 18,5 (4,2)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης1 602,1 726,2

Σημείωση:

1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου

Δεύτερο

Τρίμηνο 2022

Δεύτερο Τρίμηνο 2023 % μτβ Πρώτο

Εξάμηνο 2022

Πρώτο

Εξάμηνο 2023

% μτβ
Χωρητικότητα
  Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ.) 4.301 5.363 25% 6.512 8.703 34%
  Διαθέσιμες Θέσεις (000) 4.125 5.016 22% 6.438 8.252 28%
  Ώρες Πτήσεων (Block hours) 44.097 53.998 22% 67.445 87.781 30%
   Πτήσεις 26.379 31.779 20% 41.483 52.224 26%
  Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση 156 158 1% 155 158 2%
  Μέση απόσταση πτήσεων (km) 911 927 2% 882 912 4%
Επιβάτες (΄000)
Ανά είδος πτήσεων:
 Επιβάτες Τακτικών πτήσεων 3.090 3.933 27% 4.584 6.497 42%
 Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων 137 190 39% 146 206 42%
Ανά δίκτυο:
  Δίκτυο Εσωτερικού 1.394 1.687 21% 2.111 2.715 29%
  Δίκτυο Εξωτερικού 1.834 2.436 33% 2.619 3.989 52%
Σύνολο επιβατών 3.228 4.123 28% 4.730 6.704 42%
Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ.) 3.386 4.411 30% 4.841 7.126 47%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 122 130 6% 114 128 13%
Συντελεστής Πληρότητας

-Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)

78,8% 82,7% 3,9pp 73,9% 81,6% 7,7pp
Συντελεστής Πληρότητας

– Τακτικές πτήσεις

(Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK

/ Χιλιομετρικές Θέσεις -ASK)

79,2% 82,6% 3,4pp 74,5% 82,2% 7,6pp

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *