KATAKOLO
money tourism copyright photo

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για το sharing economy

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι 90 ημέρες για τις μεγάλες αστικές περιοχές και τις περιοχές που έχουν μεγάλη τουριστική σαιζόν και οι 50 ημέρες για τους προορισμούς (μικρά νησιά, κλ.π), που έχουν μικρή τουριστική περίοδο, είναι τα όρια για τις ημέρες μίσθωσης ανά έτος, καθώς και ο περιορισμός των ακινήτων που μπορεί να μισθώνει κάθε ιδιοκτήτης, σε 2 έως 4, προβλέπονται στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου, που προωθούν το υπουργείο Τουρισμού και το υπουργείο Οικονομικών για το sharing economy και της καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής που “ακμάζει” στον χώρο αυτό.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου, στο οποίο θα δηλωθούν όλες οι προς ενοικίαση κατοικίες, ενώ έχουν γίνει συζητήσεις με όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν αποδεχθεί να παραδίδουν ένα ποσοστό των κρατήσεων στις αρχές, οι οποίες στη συνέχεια θα προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Στη φάση αυτή υπάρχει επεξεργασία για το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται στους παράνομους, με διάφορες προτάσεις να έχουν “πέσει στο τραπέζι”, από 20.000 , έως 100.000 ευρώ, που θέσπισε πρόσφατα το Βερολίνο.

Άγνωστο παραμένει να θα τεθεί και θέμα συνυπευθυνότητας των ηλεκτρονικών παρόχων, όπως συνέβη πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, όπου το πρόστιμο είναι 1000 δολάρια την ημέρα και βαραίνει τόσο τον ιδιοκτήτη, όσο και τον πάροχο.

Το τελικό σχέδιο θα τεθεί σε συζήτηση με τους θεσμούς και ακολούθως θα προχωρήσει η διαδικασία για την ψηφισή του με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα γίνει το Σεπτέμβρη.
Σημειώνεται ότι στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης όλων των διαδικασιών πιέζει ιδιαίτερα η υπουργός αναπληρωτής Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, η οποία ανατιλαμβάνεται την “πίεση” που αντιμετωπίζουν τα νόμιμα καταλύματα, από τα παράνομα, πέραν βεβαίως των απωλειών του Δημοσίου.

Η αγορά

Παράγοντες της αγοράς που γνωρίζουν το θέμα και έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα τονίζουν ότι η ρύθμιση αυτή, έστω κι αν είναι στη σωστή κατεύθυνση, δεν θα λύσει το θέμα, αφού ο αριθμός των 100.000 κατοικιών που προσφέρονται αυτή τη στιγμή προς ενοικίαση μέσω των ηλεκτρονικών αυτών πλατφόρμων, είναι πολύ μεγάλος, και όλοι αυτοί θα ψάξουν να βρουν τρόπους καταστρατήγησης των περιορισμών.
Και αντιπροτείνουν την φορολόγηση και την εμφάνιση των εισοδημάτων αυτών, αφού μια τέτοια -ήδη διαμορφωμένη- αγορά, είναι δύσκολο να μπεί σε πλαίσιο.
Τονίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η λειτουργία τους βοηθά την ελληνική οικονομία (π.χ. μίσθωση σε ετός σαιζόν περιόδους) και τους προορισμούς.
Παράλληλα προτείνουν την υποχρεωτική δήλωση όλων των κρατήσεων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως έκανε πρόσφατα το Βέλγιο.

Για το θέμα είχε δημοσιεύσει πριν από ένα περίπου μήνα αναλυτικό ρεπορτάζ ο Στάθης Κουσουνής στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το οποίο επειδή περιλαμβάνει το σύνολο του θεσμικού πλαισίου, αλλά και των τότε δεδομένων, το δημοσιεύουμε αυτούσιο.

Το ρεπορτάζ έχει ως εξής:

“Φόρος βραχυχρόνιας διαμονής θα επιβληθεί επί των τουριστικών μισθώσεων σε μη αδειοδοτημένα καταλύματα, με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον χώρο της οικονομίας του διαμοιρασμού ακινήτων, η οποία σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι φθάνει έως 300 εκατ. ευρώ. Το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η «Κ» προβλέπει την επιβολή προστίμων 50.000 ευρώ για τις περιπτώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων –μη αδειοδοτημένων από τον ΕΟΤ– που προχωρούν σε βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις, χωρίς να ικανοποιούν έξι προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου, έχουν ως εξής:

• O εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

• Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση περισσοτέρων των 4 ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

• Το μίσθιο πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 9 τ.μ. και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

• Το ακίνητο πρέπει να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει «διατηρηθεί» σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

• Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά έτος.

• Τα ακίνητα πρέπει να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι νόμιμες μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με ειδικό σήμα λειτουργίας.

Ο φόρος βραχυχρόνιας διαμονής θα επιβληθεί στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις των ακινήτων ανά διανυκτέρευση, ως ποσοστό επί της αξίας αυτής. Αυτήν την περίοδο τα υπουργεία Τουρισμού και Οικονομικών βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του ποσοστού αλλά και για πιθανές μικρές αλλαγές που θα γίνουν επί του προσχεδίου. Ο φόρος θα παρακρατείται κατά τη συναλλαγή, ηλεκτρονική ή μη, από τα φυσικά πρόσωπα και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και θα αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο και όχι αργότερα από την 16η ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους η μίσθωση ενός ακινήτου υπερβαίνει τις 90 ημέρες, ο παρακρατηθείς φόρος θα αποδίδεται σε κάθε περίπτωση, ενώ ο φόρος που αποδόθηκε δεν θα επιστρέφεται και δεν θα συμψηφίζεται. Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα καθορισθούν ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου, καθώς και η διαδικασία επιβολής του. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου θα απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Το εισόδημα που αποκτάται θα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Επίσης, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής δεν θα υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Για την εφαρμογή του νέου πλαισίου θα διενεργούνται έλεγχοι από μεικτά συνεργεία που αποτελούνται από υπαλλήλους των δύο συναρμόδιων υπουργείων. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί ως ενδιάμεσος στη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων θα υποχρεούται να δώσει στην αρμόδια αρχή του υπουργείου Οικονομικών κάθε αναγκαία πληροφορία για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή. Με κοινή απόφαση των δύο υπουργείων θα ορισθούν οι όροι συνεργασίας του ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σύμφωνα με υπολογισμούς των συναρμόδιων υπουργείων, από τη φορολόγηση της συγκεκριμένης αγοράς τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου τα επόμενα χρόνια μπορεί να ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση”.

ΥΓ: Δεν γράφουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ, αφού το ρεπορτάζ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ είχε όλα τα βασικά στοιχεία του υπο κατάρτιση νομοσχεδίου

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *