Αναστροφή της εικόνας της Λέσβου, με στοχευμένες πρωτοβουλίες στον Τουρισμό

ΓΝΩΜΗ

Με επιστολή του προς τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ο ξενοδόχος και πρώην πρόεδρος της τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων Περικλής Αντωνίου, ζητεί την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών στον Τουρισμό, για την αναστροφή της εικόνας της Λέσβου.

Η επιστολή του κ. Αντωνίου έχει ως εξής:

“Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη, καλή Σαρακοστή,

Σε συνέχεια της παραπάνω ανάρτησης, με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού και αναφερόμενος στην, από 22.02.23, εκδήλωση (εδώ στη Μυτιλήνη) στην οποία παραβρεθήκατε καθώς και στα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, που ακολούθησαν, σχετικά με τη παρουσίαση, από τον Κοινωνικό μας Εταίρο, τον ΣΕΤΕ, της Εθνικής Στρατηγικής για τον Ελληνικό Τουρισμό και των Σχεδίων Δράσης για τη Περιφέρεια Βορ.Αιγαίου, με ορίζοντα το 2030, παρουσία του συνόλου (σχεδόν) των εκπροσώπων του Τουριστικού Κλάδου του νησιού μας, θέτω υπ´όψη σας τα εξής:

  1. Όπως αναδείχθηκε, στη χθεσινή εκδήλωση με το ΣΕΤΕ, από όλους τους ομιλητές, η Περιφ.Βορ.Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος, ως Προορισμός, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως με τους Αναπτυγμένους, μεγάλης Αναγνωρισιμότητας και Επισκεψιμότητας, προβεβλημένους (ιδιαίτερα με τις δικές τους δυνατότητες) Προορισμούς, ως προς τις επιδόσεις/αποδόσεις, ετήσιες τουριστικές τους αφίξεις και εισπράξεις, αναπτυξιακούς δείκτες  κλπ. Ούτε όμως έχει καμία σχέση με εμάς, η δήλωση του Υπουργού Τουρισμού (στην ανάρτηση της ιστοσελίδας της money-tourism.gr): «Το 2022 ο Τουρισμός ξεπέρασε κάθε προσδωκία και οι επιδόσεις του 2023 θα είναι ακόμα υψηλότερες», εννοώντας την…..«άλλη», αναπτυγμένη τουριστικά, Ελλάδα, στην οποία, (μέχρι σήμερα) δεν ανήκουμε, στερούμενοι δυστυχώς, όλων των θετικών, όπως «βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής», που αναφέρει, στα οποία συμβάλλει «η επιτυχία του τουρισμού»

Τεράστιες οι διαφορές μας, όπως π.χ. ενδεικτικά, στον ετήσιο αριθμό επισκεπτών/διανυκτερεύσεων, ποσοστά πληροτήτων, διάρκεια τουριστικής περιόδου και αιχμής, ύψους τιμήματος διανυκτέρευσης, τζίρων, μέγεθος καταλυμάτων κλπ, αν και υπερτερούμε κατά πολύ στους Πόρους (Φυσικούς και Πολιτιστικούς/Ανθρωπογενείς), που διαθέτουμε, όπως άλλωστε αναγνωρίσθηκε και αναδείχθηκε, (στην εκδήλωση), από όλα τα μέλη της αποστολής του ΣΕΤΕ.

Επίσης, παρατηρούμε ότι, παρά τα πολλά χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, Επενδυτικών πρωτοβουλιών και Κατάρτισης (Εθνικά και Κοινοτικά), Αναπτυξιακούς Νόμους, ΕΣΠΑ, INTERREG, LEADER, ΠΕΠ κ.α., τα υψηλά ποσά/ποσοστά πόρων/επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων, τα Σύμφωνα και Μνημόνια Ανάπτυξης, τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που διατίθενται κάθε χρόνο από τη Περιφέρεια για τη Προβολή μας, σε εκθέσεις κλπ κλπ , το ΧΑΣΜΑ, μεταξύ του νησιού μας και των «ΕΛΙΤ» Προορισμών της…ΑΛΛΗΣ Ελλάδας, συνεχίζει να διευρύνεται, αντί να αμβλύνεται!

Αυτό και μόνο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και αποτρεπτικό για επενδύσεις (τόσο επέκταση υφιστάμενων, όσο και προσέλκυση νέων), εισροή κεφαλαίων, ρευστότητα, νέες υποδομές, ανωδομές κλπ, κλπ, υποβαθμίζοντας, μεταξύ πολλών άλλων και τη Ποιότητα Ζωής των ντόπιων, που είναι και το ζητούμενο όλων.

Και όλα αυτά σε μια χρονική περίοδο, που πριν να βγούμε από τη προηγούμενη Κρίση. μπαίνουμε στην επόμενη και σε ένα «απομωνομένο» γεωγραφικά και ευαίσθητο γαιοπολιτικά/γαιοστρατηγικά χώρο, παρούσας (τελευταία) και της επιδείνωσης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, δεδομένα όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για Ανάπτυξη και όχι μόνο.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι απαιτείται για την αναστροφη της χαμηλής, (αν όχι αρνητικής Αναγνωρισιμότητας), την αποκατάσταση της απωλεσθείσας, (αν όχι και αύξησης) Επισκεψιμότητας μας και κυρίως, πούναι και το ζητούμενο, την άμβλυνση του ολοένα…..διευρυνόμενου ΧΑΣΜΑΤΟΣ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέχρι την πλήρη αναστροφη τής, (όχι με θετικό πρόσημο), Αναγνωρισιμότητας/Εικόνας μας, την αποκατάσταση, τουλάχιστον της Επισκεψιμότητας, που είχαμε μέχρι το 2014 — Αυγ. 2015, (μετά μας προέκυψε το Προσφυγικό, που «μεταλλάχθηκε» αργότερα σε Μεταναστευτικό, που ήρθε για να μείνει…), την ΑΜΒΛΥΝΣΗ του ΧΑΣΜΑΤΟΣ, που μας χωρίζει από τους αναπτυγμένους Προορισμούς/Περιφέρειες και τέλος και το σπουδαιότερο μέχρι να φτιάξουμε/στήσουμε και προβάλλουμε/αναδείξουμε το τουριστικό μας ΠΡΟΙΟΝ, πρέπει να απολαμβάνουμε, σε Υπηρεσίες (διευκολύνσεις, απλουστεύσεις  και νομικοτεχνικές/αδειοδοτικές), μειώσεις έμμεσων (και άμεσων) φόρων/εισφορών/προστίμων/τελών κ.α., Προγράμματα, Πόρους (χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις/ρευστότητα), Υποδομές/Ανωδομές κλπ, περισσότερα από ότι μας αναλογούν και στοχευμένα και να συμμετέχουμε σε υποχρεώσεις και πάσης φύσεως επιβαρύνσεις/Τιμολόγια (Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Τραπεζών, Υπέρ Τρίτων, Ναύλων κ.α.), πολύ λιγώτερο από ότι μας αντιστοιχούν.

Εναλλακτικά, ενδιαφέρει η θέσπιση, παράλληλα και συμπληρωματικά με το «κουτσό», (μέχρι σήμερα, στην εφαρμογή του) Μεταφορικό Ισοδύναμο, του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ή  και Μέτρων/συνθηκών/προϋποθέσεων, που να «προσομοιάζουν» με το καθεστώς της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ, λόγω του ότι πέρα των πολλών, γνωστών και…..«άγνωστων?» στα…..Κέντρα των Αποφάσεων, μειονεξιών μας, έχουμε και βιώνουμε ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ…..«ΑΠΕΙΛΗ» ΠΟΛΕΜΟΥ, από τον απέναντι, απρόβλεπτο (και «ταυματισμένο» τελευταία, που τον καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο) ΓΕΙΤΟΝΑ μας.

Τέλος, ως Λέσβος, (αλλά και ως Περιφέρεια), πρέπει δυναμικά να διεκδικήσουμε και να επιμείνουμε, όπως άλλωστε αναφέρθηκε στην εκδήλωση:

* Στη δημιουργία ενός σύγχρονου/καινοτόμου, «διαδραστικού» τουριστικού ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, που να εξασφαλίζει μοναδικές, αυθεντικές εμπειρίες «του διαφορετικού» και στην «έξυπνη/καινοτόμο» ανάδειξη/προώθηση του, συμμετέχοντας όλοι μας (Περιφέρεια, Δήμοι, Φορείς), ουσιαστικά, ενεργά και σε στενή συνεργασία με τη MARKETING GREECE/ΙΝΣΕΤΕ, το Υπουργείο Τουρισμού/Διευθύνσεις Τουρισμού Εξωτερικού(ΔΙΤΕΞ)/ΠΥΤ Βορ.Αιγαίου, FRAPORT, Αεροπορικές (AEGEAN κ.α.)/Ακτοπλοϊκές Εταιρείες, στη συνδιαμόρφωση του, προκειμένου να συνεχισσθεί (και να μην ατονήσει) η συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, (όπως στο παρελθόν, με τότε πρωτοβουλία της MARKETING GREECE, που διεκόπη πριν καλά-καλά ξεκινήσει).   

  1. Στη διάθεση μας για την Ανάπτυξη και Πρόοδο μας, αμφότερα υπέρ της Κοινωνικής και Εδαφικής Συνοχής και Οικονομικής Σύγκλισης, υπάρχουν, στην «απάτητη» Λέσβο, δυό ΜΑΓΑΖΙΑ «γωνία», πού μας ενδιαφέρουν «και μας συμφέρει η μεταξύ τους συνεργασία, υπέρ του νησιού μας και ημών»  :

Ο Κοινωνικός μας Εταίρος, ο ΣΕΤΕ (MARKETING GREECE — ΙΝΣΕΤΕ), «κάτοχος» Γνώσης-Τεχνογνωσίας (δημιουργίας και ανάδειξης τουριστικού προϊόντος, σύνταξης επιστημονικών μελετών κ.α.) και η Διαχειριστική Αρχή της Περιφ.Βορ.Αιγαίου, «Φορέας» Προγραμμάτων/Συνεργασιών και χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή ο ένας βάζει τεχνογνωσία και ο άλλος διαχείρηση Προγραμμάτων (με Πόρους) και η Λέσβος αποκτά επιτέλους ΠΡΟΙΟΝ και τη ΠΡΟΒΟΛΗ/ΑΝΑΔΕΙΞΗ του, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ, (εντός και εκτός Ελλάδος), ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ κλπ, ότι εδώ και χρόνια, προσδωκούσαμε και προσδωκούμε.

Τα παραπάνω, αφού τα συμφωνήσουμε μεταξύ μας, συμπληρώνοντας τα (προσθαφαιρόντας ενδεχόμενα), ή διορθώνοντας τα ή και προσθέτοντας νέα αιτήματα στις διεκδικήσεις μας  —όπως π.χ. ενδεικτικά, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΑΧΘΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ/Τιμολογίων ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ΝΑΥΛΩΝ, κ.α. όλων (των επιβαρύνσεων) αναντίστοιχων προς τη πλουτοδοτική ΦΕΡΟΥΣΑ ικανότητα Μικρών Επιχειρήσεων μειονεκτικών Προοριςμών ή και θέσπιση στοχευμένων, (όχι οριζόντιων), Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μέτρων, Χειμερινών Τιμολογίων κλπ—. θα πρέπει να τα δημοσιοποιήσουμε, διεκδικώντας τα, συλλογικά και πάντα Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι, από τη Πολιτεία, γιατί όχι και από την Ε.Ε., όπως π.χ. ζήτησε και επέτυχε μηδενικό ΦΠΑ, Περιφέρεια της Βόρ.Ιταλίας, γειτνιάζουσας με την Ελβετία, επικαλούμενη τον εις βάρος της Ανταγωνισμό, από την όμορη Χώρα.

Τέλος αυτονόητη, αλλά και περισσότερο αναγκαία από ποτέ, η άμεση στελέχωση της Περιφέρειας μας και ειδικώτερα της υποστελεχωμένης και υποαμοιβόμενης σήμερα Διεύθυνσης Τουρισμού (της ΠΒΑ).

Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας και ιδιαίτερα η Πολιτεία, ότι προκειμένου, να ανταποκριθούμε στις σημερινές συνθήκες του σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού και να υλοποιηθούν τα οράματα και οι υψηλοί μας στόχοι, (ξεκινώντας από «πολύ πιο χαμηλά», από ότι άλλοι Προορισμοί/Περιφέρειες), απαραίτητη, (μεταξύ πολλών άλλων), είναι και η πλήρης στελέχωση, με εξειδικευμένο, έμπειρο, (με προϋπηρεσία) και καλά αμοιβόμενο Προσωπικό των Υπηρεσιών της και ιδιαίτερα των αντίστοιχων του Τουρισμού, δεδομένου ότι ως Χώρα, κατά δήλωση του Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΤΕ, κου Γιάννη Ρέτσου, έχουμε σήμερα το πέμπτο ισχυρότερο τουριστικό brand παγκοσμίως, καθώς επίσης και της μεγάλης συμβολής του (τουρισμού) στο ΑΕΠ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (υπερδιπλάσιας του μέσου όρου των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης)!

Υ/Γ: Να επανέλθουμε και να διεκδικήσουμε, ως Περιφέρεια, (συμμετέχοντας και με το δικό της Ταμείο), από τη Πολιτεία (και ει δυνατόν από τους Δήμους, Επιμελητήρια και λοιπούς Τουριστικούς Φορείς, όσοι δύνανται και προσφέρονται), τη χρηματοδότηση πτήσεων Χαμηλού Ναύλου Πτήσεων (L.C.C). 

Ο νυν Πρωθυπουργός, όταν ήταν στην αντιπολίτευση και επισκέφθηκε τη Μυτιλήνη,  υποσχέθηκε, (σε σχετική εκδήλωση τότε στο Επιμελητήριο Λέσβου και ύστερα από πρόταση/αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου), ότι θα μεριμνούσε για τη δρομολόγηση L.C.C., η οποία και ξεκίνησε όταν επέστρεψε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία Συνεργάτη του, ξεκίνησαν οι σχετικές διεργασίες, που διακόπηκαν όμως αργότερα, λόγω προκήρυξης εκλογών.

Θυμίζω επίσης τις τότε προσπάθειες, ύστερα από αίτημα των Ξενοδόχων, επι της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, για χρηματοδότηση Χαμηλού Ναύλου πτήσεων, με αεροπλάνα των 185 θέσεων, εγγυημένης πληρότητας 85%, για 30 εβδομάδες (της τουριστικής περιόδου) και με μια πτήση ανα εβδομάδα, συνολικού κόστους ~€48–50.000 (που σημαίνει δαπάνη ~€10 ανα αφιξαναχώρηση, όταν η κατα κεφαλή τουριστική δαπάνη/έσοδα είναι ~€550 ανα επισκέπτη!), δυστυχώς δεν τελεσφόρησαν.

Επίσης θα ήταν σκόπιμη η στενή συνεργασία της Περιφέρειας/Δήμων/Φορέων με τη FRAPORT, AEGEAN, (και για πτήσεις CHARTERS και LOW COST CARRIERS, αμοιβαίου ενδιαφέροντος συνεργασίες, ενισχυόμενων άλλωστε και της ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ/βλέπε Γιάννη Μπρά, Μεταφορών CARGO, δραστηριοτήτων Γενικής Αεροπορίας, AOPA, κ.α.), που στο παρελθόν έγιναν συζητήσεις, δίχως όμως συνέχεια,

Αλλά και η συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με ειδικά, από μέρους μας, πακέτα, ενδιαφέρει”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *