©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Απαγόρευση βραχυχρόνιων μισθώσεων από εταιρίες εξήγγειλε με το πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ | Τι προτείνει για Τουρισμό

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Απαγόρευση της δραστηριότητας βραχυχρόνιων μισθώσεων από εταιρίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο, καθώς σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να υπάρξει έλεγχος της δραστηριότητας βραχυχρόνιας μίσθωσης και ενίσχυση με πλέγμα μέτρων προστασίας της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ:

 • Θεσμοθετούνται κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) που αποτελεί μία από της βασικές αιτίες των υπερτιμημένων τιμών αγοράς και ενοικίων:
 • Δεν επιτρέπονται σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Αirbnb) διότι υποκρύπτουν τουριστικό προϊόν
 • Επιτρέπεται σε φυσικά πρόσωπα η δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης για 2-3 ακίνητα/ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή

Τι προτείνει για Τουρισμό

Στο πεδίο για τον Τουρισμό, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει τα εξής:

 • Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς

Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις για την οικονομία της χώρας. Για να συνεχίσει και στο μέλλον να διαδραματίζει τον ρόλο αυτό, αποκτώντας και αναπτυξιακή διάσταση, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν βασικές παθογένειες και αδυναμίες.

Το νέο τουριστικό μοντέλο οφείλει να καλύπτει τους παρακάτω στόχους:

 • Ικανοποίηση των καταναλωτών-τουριστών
 • Βιώσιμες και πράσινες επιχειρήσεις
 • Ικανοποιητικά εισοδήματα και «καλές» θέσεις εργασίας
 • Ευημερία και ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες
 • Προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας για τις μελλοντικές γενιές

Για την ανάπτυξη του τουρισμού απαιτείται σήμερα ένα νέο, βιώσιμο, διαφοροποιημένο και ποιοτικά ανώτερο τουριστικό μοντέλο, που θα βασίζεται και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, με ουσιαστική ανάδειξη και ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού.

Ως δράσεις υψηλής προτεραιότητας ανά βασικό άξονα προτείνουμε:

 • Θεματικές μορφές τουρισμού – αναδιαμόρφωση τουριστικού προϊόντος
  • Στήριξη των περιφερειών και των προορισμών, με τεχνογνωσία απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων/ δράσεων
  • Επιδότηση τουριστικών γραφείων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, για την οργάνωση και προσφορά πακέτων ειδικών προϊόντων, ιδιαίτερα χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και έντασης εξειδικευμένης εργασίας
 • Χωροταξικός σχεδιασμός- βιώσιμος τουρισμός
  • Ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό
  • Περιορισμός της δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης
 • Επιχειρηματικότητα / χρηματοδοτήσεις
  • Ανασχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, με προτεραιοποίηση των καινοτόμων επενδύσεων σε νέες μορφές τουρισμού και επενδύσεις σε νέες κλίνες μόνο σε μη κορεσμένες περιοχές
  • Στήριξη υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στους τουριστικούς κλάδους, και ειδικά των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Εισαγωγή ισχυρών περιβαλλοντικών κριτηρίων στην κατάταξη των καταλυμάτων
  • Υποστήριξη της δημιουργίας συνεργατικών και πολυμετοχικών σχημάτων, για την αξιοποίηση δημόσιων τουριστικών πόρων και υποδομών και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προϊόντων ειδικών μορφών τουρισμού
 • Τουριστική Κατάρτιση και Απασχόληση
  • Ανασύσταση Φορέα Αρχικής και Διά Βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης, με Περιφερειακά Κέντρα που θα λειτουργούν αποκεντρωμένα, για την κατάρτιση και επανακατάρτιση επιχειρηματιών, εργαζόμενων και ανέργων
  • Σύσταση Παρατηρητηρίου Τουριστικής Κατάρτισης και Απασχόλησης
  • Επέκταση του επιδόματος ανεργίας, σε συσχετισμό με τις συνθήκες που επικρατούν στους επιμέρους προορισμούς
  • Κίνητρα σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους για ενίσχυση της επανακατάρτισης
 • Τουριστική Διακυβέρνηση
  • Το κεντρικό κράτος επικεντρώνεται στον στρατηγικό του ρόλο: την εκπόνηση και τεκμηρίωση της στρατηγικής για τον τουρισμό, με εκτελεστικούς βραχίονες το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και μια νέα δομή τουριστικής εκπαίδευσης και διάχυσης της γνώσης, όπως θα αναδιαρθρωθούν
  • Η αυτοδιοίκηση (περιφέρειες και δήμοι) αναλαμβάνει την επεξεργασία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, που θα στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και στη βελτίωση της ταυτότητας, της διαχείρισης και της προβολής των προορισμών, σε συνεργασία τον ιδιωτικό τομέα

Βραχυχρόνια μίσθωση

Ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πεδίο “Δικαίωμα στην κατοικία – Στέγη για όλες και όλους”, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

“Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα μια οξύτατη στεγαστική κρίση. Ιδιαίτερα το ποσοστό των νέων που μένει με τους γονείς του έχει εκτιναχτεί στο 73%, από 58% το 2008, τοποθετώντας τη χώρα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ μετά την Κροατία.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η κατοικία είναι δικαίωμα αλληλένδετο με τη προστασία της πρώτης κατοικίας και όχι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Συγκροτούμε επομένως μια Ολιστική Στεγαστική Πολιτική, για να εξασφαλίσουμε το καθολικό αυτό δικαίωμα, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις νέες, εφαρμόζοντας ένα πλέγμα δημόσιων πολιτικών και εργαλείων:

 • Νέος νόμος-πλαίσιο για το δικαίωμα στη στέγη και ίδρυση κεντρικής διοικητικής δομής για την υλοποίηση, δημοσίων έργων αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος για κοινωνική κατοικία
 • Ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός, περιβαλλοντικά βιώσιμος, για την προστασία και ανάπτυξη της χωρικής διάστασης της κατοικίας, με στόχο την κοινωνική συμπερίληψη
 • Σύσταση Μηχανισμού Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας
 • Σύσταση Τράπεζας Στέγης
 • Ρυθμιζόμενη παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης για νέα ζευγάρια και μέλη οικιστικών συνεταιρισμών πρώτης κατοικίας, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας, ανάπηρους, ΛΟΑΤΚΙ+, άστεγοι/ες
 • Ρυθμιζόμενη ενοικίαση του ενεργού αποθέματος κατοικιών σε μειωμένες τιμές

Συγκροτείται από:

 • Κενά, ανεκμετάλλευτα κτίρια του Δημοσίου, των δήμων, της Εκκλησίας και μη κερδοσκοπικών φορέων κοινωφελούς σκοπού (σωματεία, ιδρύματα, κληροδοτήματα, κ.λπ.)
 • Κενά, εγκαταλελειμμένα κτίρια ιδιωτών σε διάφορους δήμους (κατοικίες ή άλλων χρήσεων, εφόσον μετατρέπονται εύκολα σε κατοικίες)
 • Ενεργές κατοικίες και διαμερίσματα ιδιωτών που θα διατεθούν στην Τράπεζα Στέγης προς ενοικίαση σε μειωμένες τιμές, για 3, 5 ή 8 χρόνια, χάρη σε ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων με:
  • Φοροελαφρύνσεις
  • Εξασφάλιση 12 ενοικίων τον χρόνο
  • Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου και ενεργειακό πιστοποιητικό
  • Ασφάλεια πυρός και νομική κάλυψη
  • Ανακαίνιση και παράδοση σε καλή κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης
 • Έλεγχος της δραστηριότητας βραχυχρόνιας μίσθωσης και ενίσχυση με πλέγμα μέτρων προστασίας της μακροχρόνιας μίσθωσης
 • Θεσμοθετούνται κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) που αποτελεί μία από της βασικές αιτίες των υπερτιμημένων τιμών αγοράς και ενοικίων:
 • Δεν επιτρέπονται σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Αirbnb) διότι υποκρύπτουν τουριστικό προϊόν
 • Επιτρέπεται σε φυσικά πρόσωπα η δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης για 2-3 ακίνητα/ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή
 • Δικαίωμα των νέων στη Στέγη
 • Επιδότηση ενοικίου για νέες/νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44 ετών
  • Αφορά 150.000 νοικοκυριά με 400.000 μέλη
  • Η επιδότηση διπλασιάζεται από 70 ευρώ σε 140 ευρώ/μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και από 175 ευρώ σε 350 ευρώ/μήνα για ζευγάρι με 2 παιδιά
  • Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 7.000 ευρώ σε 10.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και από 17.500 ευρώ σε 25.000 για ζευγάρι με δύο παιδιά
 • Εγγύηση ενοικίου για νέες/νέους που εργάζονται σε επισφαλείς ή εποχικές θέσεις εργασίας και εξασφάλιση στέγης σε εποχικούς εργαζόμενους/ες και δημόσιους λειτουργούς (δάσκαλοι/ες, γιατροί κ.λπ.) σε τουριστικές περιοχές μέσω της Τράπεζας Στέγης
 • Φοιτητική Στέγη
 • Δημιουργία νέων κτιρίων φοιτητικών εστιών ανά την Ελλάδα, σε κρατική γη ή σε αχρησιμοποίητα δημόσια κτίρια κατόπιν ανακαίνισης, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια
 • Εξασφάλιση στέγης (πριμοδότηση) στους φοιτητές/τριες, μέσω του εργαλείου της Τράπεζας Στέγης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

Ακρίβεια

Για την ακρίβεια, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

“Η κρίση ακρίβειας, που ακολούθησε την πανδημική κρίση και επιτάθηκε από τη ρωσική εισβολή, αποτέλεσε πρώτης τάξεως ευκαιρία για την κυβέρνηση της Ν.Δ., ώστε να αναδιανείμει πλούτο και ισχύ υπέρ της ολιγαρχίας και των ολιγοπωλίων. Επιδότησε την αισχροκέρδεια, άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά, ευνόησε τα καρτέλ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, θα εφαρμόσει μια δέσμη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος της πλειονότητας των πολιτών. Τα μέτρα αυτά δεν εξαντλούν τις παρεμβάσεις, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται, σε κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής, αλλά στοχεύουν στην άμεση ενίσχυση της κοινωνικής πλειοψηφίας, εντός των πρώτων 50 ημερών της προοδευτικής διακυβέρνησης:

 • Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα
 • Θεσμοθετούμε την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στον δημόσιο τομέα οι μισθοί θα αυξηθούν άμεσα κατά 10%
 • Επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη του 2019 (πλήρης για συντάξεις έως 500 ευρώ και ποσοστιαία για τα ανώτερα κλιμάκια) και χορηγούμε την αύξηση του 7,5% για το 2023 σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.
 • Αναστέλλουμε τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για ακίνητα έως 300.000 ευρώ, μέχρι την κατάθεση συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του πτωχευτικού νόμου της Ν.Δ. και μόνιμων μέτρων προστασίας της πρώτης κατοικίας
 • Ρυθμίζουμε το ιδιωτικό χρέος σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, με διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, και με 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου. Δικαίωμα ένταξης στο σχήμα θα έχουν και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019
 • Θεσπίζουμε ανώτατο συντελεστή κέρδους στον ενεργειακό τομέα στο 5%
 • Φορολογούμε άμεσα τα υπερκέρδη που έχουν συσσωρευθεί στα ταμεία των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
 • Μειώνουμε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις ρεύματος που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ)
 • Προστατεύουμε από τις αποκοπές ρεύματος ειδικότερα τους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας

Για τη δραστική μείωση τιμών στα καύσιμα και τα τρόφιμα:

 • Μειώνουμε τον ΕΦΚ στα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη, φυσικό αέριο) στο χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Καταργούμε την καταβολή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
 • Μειώνουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%
 • Αφαιρούμε από τη «διευρυμένη» Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων τις αρμοδιότητες νερού και απορριμμάτων, επαναφέρουμε τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στο Δημόσιο
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει στις δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζει την ολόπλευρη στήριξή τους, με έμφαση στην ενίσχυση της καινοτομίας, του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού και των εξαγωγών. Το μέλλον της χώρας συνδέεται άρρηκτα με την ανάδυση ενός νέου χάρτη μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, με το βλέμμα στραμμένο στην οικολογική μετάβαση, την αγροτική παραγωγή και την κοινωνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε για:

 • Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου των Μικροπιστώσεων: Κάλυψη κενού χρηματοδότησης και διεύρυνση ωφελούμενων επιχειρήσεων, βελτίωση όρων δανειοδότησης και στόχευσης των εργαλείων
 • Χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ (ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, έρευνα και τεχνολογική καινοτομία, ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση και επανεκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες κ.ά.)
 • Δημιουργία ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού, που θα χρησιμοποιείται για τις πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού, προμηθευτών, Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων, χωρίς δυνατότητα κατάσχεσης από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή επιχείρηση
 • Ειδικά προγράμματα στήριξης του ενεργειακού κόστους των ΜμΕ
 • Στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θεσμικών διευκολύνσεων και άλλων κινήτρων, για ενεργή συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας, μέσω π.χ. των ενεργειακών κοινοτήτων
 • Εξειδικευμένο σχέδιο πράσινης μετάβασης των ΜμΕ και προώθησης της κυκλικής οικονομίας
 • Υλοποίηση δράσεων ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης: α) κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου υπό τη διαχείριση της ΚΕΕΕ, β) ολοκλήρωση του e-GEMH – ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρήσεις, γ) cloud υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, δ) τεχνολογίες επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας και παροχή πρόσβασης σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, ε) Ασφάλεια δεδομένων σε Β2Β και Β2C υπηρεσίες – υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας”.

Tagged

1 σχόλιο στο “Απαγόρευση βραχυχρόνιων μισθώσεων από εταιρίες εξήγγειλε με το πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ | Τι προτείνει για Τουρισμό

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *