fragkakis

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δωρεάν συμμετοχές ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στις virtual WTM, IBTM και ILTM

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δωρεάν μπορούν να συμμετέχουν στις επόμενες μεγάλες τουριστικές εκθέσεις Λονδίνου, Βαρκελώνης και Καννών, που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς με απόφαση του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, ο Οργανισμός καλύπτει το κόστος συμμετοχής στις εκθέσεις αυτές.

Η απόφαση αυτή για δωρεάν συμμετοχή παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, για συγκεκριμένο αριθμό ιδιωτών συνεκθετών, να συμμετάσχουν στις μεγάλες εκθέσεις WTM, ILTM και IBTM, ενόψη ενός δύσκολου 2021.

money tourism copyright Δωρεάν
money tourism copyright photo

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρο Βασιλικό, ζητώντας από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την συμμετοχή τους στις εκθέσεις.

Η απόφαση

Η απόφαση του γενικού γραμματέα έχει ως εξής:

“ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον N.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις ισχύει σήμερα.
2. Τον οικονομικό Κανονισμό του ΕΟΤ Β.Δ. 29/4/1952(ΦΕΚ 119/Α/1952), όπως ισχύει, τις με Α.Π.
539764/8.9.1976 Υ.Α. (ΦΕΚ 1304/Β) και 537955/126/20.11.1987 (ΦΕΚ 720/Β) Υπουργικές
Αποφάσεις και την με Α.Π 504904/08.12.2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Ε.Ο.Τ. με θέμα «Οδηγίες για τη Λογιστική, Διαχειριστική και Οικονομική οργάνωση των Γραφείων
Ε.Ο.Τ. εξωτερικού».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις» και τον Ν. 3270/2004 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/02-08-2018) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 2γ περί
των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εκθέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων .
5. Το υπ’ αριθμ. 134/τ. Α’/09-08-2019 ΦΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 106 με το οποίο αντικαθίσταται
το άρθρο 3 του ΠΔ 72/2018 και αφορά στα όργανα διοίκησης του ΕΟΤ.

ksd Δωρεάν
adv

6. Το Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119/1Ο/8-7-2019) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους και την απόφαση Πρωθυπουργού Υ1 αρ. φύλλου
2901/τεύχος Β/9-7-2019 περί καθορισμού σειράς τάξης των Υπουργείων.
7. Το Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 120/1Ο/9-7-2019) και 83 ( ΦΕΚ 121/1Ο/9-7-2019) περί αποδοχής παραίτησης και
διορισμού αντίστοιχα, Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
8. Την υπ΄αριθμ. 15706/27-8-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2019) «Διορισμός
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)»
9. Την υπ΄αριθμ. 15826/28-8-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2019)
«Διαπίστωση λήξης θητείας Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και Διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα
Ε.Ο.Τ.»
10. Την υπ΄αριθμ. 15827/28-8-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 643/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2019)
«Διαπίστωση λήξης θητείας του Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Δ.Σ./Ε.Ο.Τ., λόγω λήξης της
θητείας και Διορισμός νέου Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.»
11. Την υπ΄αριθμ. 141/30-08-2019 Απόφαση ΔΣ ΕΟΤ (ΦΕΚ 3404/Β’/05-09-2019) περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στον Γ.Γ. ΕΟΤ.
12. Tην υπ’ αριθμ. 157/26 (ΦΕΚ 3659/Β’/1.10.19) απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ περί μεταβιβάσεως
αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
13. Την υπ΄αριθμ. 11814/24-7-2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 562/Υ.Ο.Δ.Δ./28-7-
2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 15827/28-8-2019 απόφασης του Υπουργού
Τουρισμού – Αντικατάσταση τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, λόγω
παραίτησης και Διορισμός νέων μελών».
14. Την υπ΄αριθμ. 6833/30-07-2020 (ΦΕΚ 3235/Β’/4-8-2020) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ περί
ορισμού αναπληρωτή αυτού.
15. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013
(ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης» και ισχύει.
16. Το Ν. 4049/2012 – ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012, Κεφάλαιο Δ περί εκτέλεσης και συμμετοχής του ΕΟΤ σε
προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, κ.α. και ειδικότερα το άρθρο 34
σύμφωνα με το οποίο «Αντικαθίσταται το άρθρο 16 του από 24.4.1952 Βασιλικού διατάγματος
(Α΄119).
17. Τον Ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175Α/08.08.2013) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
18. Το Ν. 4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»,) και ειδικότερα
το άρθρο 66, όπως ισχύει.
19. Το Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων Φορολ.
Περιουσίας κλπ.» και συγκεκριμένα το άρθρο 45 παρ. 3 αυτού.
20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και τις σχετικές
εγκυκλίους επί της εφαρμογής του.
21. Την με αριθ. 56902/215/19.02.2017 ΥΑ (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
22. Τον ΚΑΕ 9491.15 «Δαπάνες Διαφήμισης» του ΠΔΕ του ΕΟΤ ετών 2019 και 2020.
23. Την υπ΄ αριθμ. 652/18-01-2019 Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ και υπ’ αριθμ. 1215/25-01-2019 Τροποποίηση
αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το γενικό πλαίσιο Στρατηγικής προώθησης και προβολής του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την διετία 2019- 2020.
24. Την υπ΄ αριθμ. 23066/31-12-2019 (ΑΔΑ:9ΛΦΨ465ΧΘΟ-ΑΣΝ) απόφαση Υπουργού Τουρισμού
περί έγκρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Π.Δ.Ε./Ε.Ο.Τ. οικονομικού έτους
2020 όπως αυτός αναμορφώθηκε και ισχύει.
25. Την υπ΄ αριθμ. 104/22η Συνεδρ./26.6.19 εισήγηση –απόφαση ΔΣ ΕΟΤ και την υπ΄αριθμ. 170/18-
10-2019 εισήγηση Γ.Γ. ΕΟΤ και την υπ΄αριθμ. 168/27η Συνεδρ./18.10.2019 απόφαση Δ.Σ./Ε.Ο.Τ
περί 1ης τροποποίησης αυτής.
26. Την υπ΄ αριθμ. 12529/30.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΒΝ469ΗΙΖ-7ΒΩ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005774489)
εκτελεστική απόφαση Γεν. Γραμματέα Ε.Ο.Τ. που αφορά στο πρόγραμμα συμμετοχής του Ε.Ο.Τ.
σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού 2020, την υπ΄αριθμ. 14598/13-12-2019 απόφαση περί 2ης
τροποποίησης αυτής, την υπ’ αριθμ. 6009/7-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΚΛ469ΗΙΖ-Ψ2Τ) απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ
περί 3ης τροποποίησης αυτής, την υπ’ αριθμ. 7041/6-8-2020 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ περί 4ης
τροποποίησης αυτής και την υπ΄αριθμ. 7653/3-9-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΖ0469ΗΙΖ-ΛΡΨ) απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ
περί 5ης τροποποίησης αυτής.
27. Την υπ΄ αριθμ. 625/20-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΕ4Μ469ΗΙΖ-ΑΦΦ)(ΑΔΑM:20REQ006175798) απόφαση
επαναδέσμευσης πίστωσης που αφορά στη συμμετοχή του ΕΟΤ σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού
έτους 2020.
28. Την από 22-09-2020 (Α.Π. ΕΟΤ 8766/9-10-2020) πρόταση της διοργανώτριας εταιρίας REED
EXHIBITIONS LTD προς τον ΕΟΤ και η από 14-10-2020 (Α.Π. ΕΟΤ 8943/14-10-
2020)συμπληρωματική αυτής, αναφορικά με την έκθεση IBTM WORLD VIRTUAL (Βαρκελώνη
Ισπανίας, 8-10/12/2020), η οποία θα αντικαταστήσει την φυσική εκδοχή της εγκεκριμένης
έκθεσης IBTM Βαρκελώνης 2020, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της
πανδημίας.
29. Την από 24-09-2020 (Α.Π. ΕΟΤ 8767/9.10.2020) πρόταση της διοργανώτριας εταιρίας REED
EXHIBITIONS LTD προς τον ΕΟΤ καθώς και η από 13.10.2020 (Α.Π. ΕΟΤ 8927/14.10.2020)
συμπληρωματική αυτής, αναφορικά με την έκθεση ILTM World Tour (Κάννες Γαλλίας, 17-19
Νοεμβρίου, χώρες Ασίας και Ειρηνικού), 23-25 Νοεμβρίου, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και
Αφρική, 1-3 Δεκεμβρίου, Βόρεια και Νότια Αμερική, η οποία θα αντικαταστήσει την φυσική
εκδοχή της εγκεκριμένης έκθεσης ILTM Καννών 2020, για λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας λόγω της πανδημίας.
30. Την υπ΄αριθμ. 104762/30-09-2020 ενημέρωση της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Ην. Βασιλείου και
Ιρλανδίας προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων ΕΟΤ αναφορικά με την έκθεση virtual World
Travel Market της διοργανώτριας εταιρίας REED EXHIBITIONS LTD (Λονδίνο Ηνωμένου
Βασιλείου, 9-11/11/2020) καθώς και η από 7.10.2020 συμπληρωματική αυτής. Επισημαίνεται ότι
η εν λόγω έκθεση θα αντικαταστήσει την φυσική εκδοχή της εγκεκριμένης έκθεσης WTM
Λονδίνου 2020, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας.
31. Την υπ’αρ. πρωτ. 417/8.10.2020 ενημέρωση προς τον Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ και τη σύμφωνη γνώμη
αυτού.

gnto Δωρεάν
money tourism copyright photo

32. Το γεγονός, ότι λόγω των έκτακτων δυσμενών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, ο ΕΟΤ
δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικτυακές διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, συνακόλουθα θεωρεί
απαραίτητη και σκόπιμη τη συμμετοχή στις ως άνω virtual εκδοχές των εμβληματικών
εγκεκριμένων τουριστικών εκθέσεων της WTM του Λονδίνου, της IBTM της Βαρκελώνης και της
ILTM των Καννών έτους 2020, προκειμένου να προβληθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν.
Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω συμμετοχή κρίνεται ως ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους ΟΤΑ και για
τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεδομένου, ότι θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας της διοργάνωσης
να προγραμματίσουν ραντεβού με τους αλλοδαπούς buyers/media, όπως ακριβώς θα γινόταν και
στο φυσικό περιβάλλον της έκθεσης, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχεται η δυνατότητα να
εξοικειωθούν με το νέο τρόπο διοργάνωσης των εκθέσεων και να αποκομίσουν πολύτιμη
εμπειρία και τεχνογνωσία. Τέλος, στο πλαίσιο στήριξης των προορισμών που έχουν πληγεί από
την πανδημία, ο ΕΟΤ θα καλύψει το κόστος για έναν κατ’ ανώτατο όριο αριθμό συνεκθετών
ανά διοργάνωση, κατόπιν αίτησης συμμετοχής και τήρησης σειράς προτεραιότητας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την συμμετοχή του ΕΟΤ στη διαδικτυακή εκδοχή της διεθνούς τουριστικής έκθεσης IBTM
Βαρκελώνης, η οποία εμπεριέχεται στο Πρόγραμμα Συμμετοχής του ΕΟΤ σε Διεθνείς Τουριστικές
Εκθέσεις έτους 2020, σύμφωνα με τις παραγράφους 28 και 32 του σκεπτικού της παρούσης.
Α. Το κόστος ενοικίου για την εν λόγω έκθεση αφορά πλέον σε παροχή έως πενήντα (50) ημερολογίων
συναντήσεων του ΕΟΤ και των συνεκθετών του με δικαίωμα για 30 συναντήσεις έκαστο, ποσού
2.430,00 ευρώ ανά ημερολόγιο εγγραφής, άνευ υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ και συνολικού κόστους
121.500 ευρώ (50 x 2.430 ευρώ).
Β. Την υπογραφή συμβολαίου μεταξύ του ΕΟΤ και της διοργανώτριας εταιρείας REED EXHIBITIONS
LTD.
Το ακριβές ποσό θα προκύψει όταν οριστικοποιηθεί το πλήθος των συνεκθετών του ΕΟΤ, βάσει των
καταγεγραμμένων εγγραφών, εντός του εγκεκριμένου ποσού ενοικίου της εν λόγω έκθεσης.
Γ. Η ως άνω δαπάνη ενοικίου ημερολογίων συναντήσεων του ΕΟΤ και των συνεκθετών του θα βαρύνει
το κονδύλι ενοικίου της έκθεσης IBTM 2020 του Προγράμματος Συμμετοχής σε Διεθνείς Τουριστικές
Εκθέσεις έτους 2020, ποσού 220.000 € με ΚΑΕ 9491.15 και CPV 79950000-8 “Υπηρεσίες Διοργάνωσης
Εκθέσεων και Συνεδρίων” του ΠΔΕ του ΕΟΤ έτους 2020.
2. Την συμμετοχή του ΕΟΤ στη διαδικτυακή εκδοχή της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ILTM Καννών
2020, η οποία εμπεριέχεται στο Πρόγραμμα Συμμετοχής του ΕΟΤ σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
έτους 2020, σύμφωνα με τις παραγράφους 29 και 32 του σκεπτικού της παρούσης.
Α. Το κόστος ενοικίου για την εν λόγω έκθεση αφορά πλέον σε παροχή:
 3 ημερολογίων συναντήσεων για τον ΕΟΤ προκειμένου να συμμετέχει σε όλες τις
αγορές/εβδομάδες, κόστους 5.000 ευρώ και
 έως 100 ημερολογίων συναντήσεων για έως 50 συνεκθέτες (δύο ανά συνεκθέτη, για τη
συμμετοχή σε δυο εβδομάδες/αγορές), ποσού 3.800 ευρώ ανά ζευγάρι αγορών/εβδομάδων,
και συνολικού κόστους 190.000 ευρώ (50 x 3.800 ευρώ), ήτοι συνολικά για τον ΕΟΤ και τους
συνεκθέτες συνολικό κόστος 195.000 ευρώ άνευ υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ.
Β. Την υπογραφή συμβολαίου μεταξύ του ΕΟΤ και της διοργανώτριας εταιρείας REED EXHIBITIONS
LTD. Το ακριβές ποσό θα προκύψει όταν οριστικοποιηθεί το πλήθος των συνεκθετών του ΕΟΤ βάσει
των καταγεγραμμένων εγγραφών, εντός του εγκεκριμένου ποσού ενοικίου της εν λόγω έκθεσης.
Γ. Η ως άνω δαπάνη ενοικίου ημερολογίων συναντήσεων του ΕΟΤ και των συνεκθετών του, θα βαρύνει
το κονδύλι ενοικίου της Έκθεσης ILTM Καννών του Προγράμματος Συμμετοχής σε Διεθνείς Τουριστικές
Εκθέσεις έτους 2020, ποσού 420.000,00 ευρώ με ΚΑΕ 9491.15 και CPV 79950000-8 “Υπηρεσίες
Διοργάνωσης Εκθέσεων και Συνεδρίων” του ΠΔΕ του ΕΟΤ έτους 2020 και θα εξοφληθεί μέσω
χρηματικού εντάλματος πληρωμής με την υποβολή σχετικού τιμολογίου από την Κεντρική Υπηρεσία
του ΕΟΤ.
3. Την συμμετοχή του ΕΟΤ στη διαδικτυακή εκδοχή της διεθνούς τουριστικής έκθεσης WTM 2020
2020, η οποία εμπεριέχεται στο Πρόγραμμα Συμμετοχής του ΕΟΤ σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
έτους 2020, σύμφωνα με τις παραγράφους 29 και 32 του σκεπτικού της παρούσης.
Α. Το κόστος ενοικίου για την εν λόγω έκθεση αφορά πλέον
 την εγγραφή του ΕΟΤ ως premium εκθέτη με κόστος 6.495,00 Λ.Α. ( ή περίπου 7.137,36 € με
ισοτιμία 0,91 από 13-10-2020) με παροχή 10 ηλεκτρονικών σημάτων με δικαίωμα για 10
συναντήσεις με κάθε σήμα, ήτοι 100 συναντήσεις συνολικά και ένα διαφημιστικό slot στη
διαδικτυακή πύλη της έκθεσης,
 σε παροχή έως 80 εγγραφών συνεκθετών με δικαίωμα 3 ηλεκτρονικών σημάτων για κάθε
εγγραφή και 10 συναντήσεις για κάθε σήμα (ήτοι 30 συναντήσεις για κάθε συνεκθέτη), ποσού
1.650,00 Λ.Α. ανά εγγραφή, και συνολικού κόστους 132.000,00 Λ.Α. (ή περίπου 145.054,95
€)(80 x 1.650,00 Λ.Α.), ήτοι συνολικά για τον ΕΟΤ και τους συνεκθέτες του συνολικού κόστους
138.495,00 Λ.Α. (περίπου 152.192,31 ευρώ), άνευ υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ.
Β. Την υπογραφή συμβολαίου μεταξύ του ΕΟΤ και της διοργανώτριας εταιρείας REED EXHIBITIONS
LTD. Το ακριβές ποσό θα προκύψει όταν οριστικοποιηθεί το πλήθος των συνεκθετών του ΕΟΤ, βάσει
των καταγεγραμμένων εγγραφών, εντός του εγκεκριμένου ποσού ενοικίου της έκθεσης.
Γ. Η ως άνω δαπάνη ενοικίου διαδικτυακού χώρου και ημερολογίων συναντήσεων του ΕΟΤ και των
συνεκθετών του, θα βαρύνει το κονδύλι ενοικίου της έκθεσης WTM 2020 του Προγράμματος
Συμμετοχής σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έτους 2020, ποσού 460.000,00 ευρώ με ΚΑΕ 9491.15
και CPV 79950000-8 “Υπηρεσίες Διοργάνωσης Εκθέσεων και Συνεδρίων” του ΠΔΕ του ΕΟΤ έτους 2020.
Δ. Οι συνεκθέτες, που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και έως ότου συμπληρωθεί ο ως άνω
ανώτατος προβλεπόμενος αριθμός ανά διοργάνωση, δεν θα καταβάλλουν χρεώσεις στον ΕΟΤ για τη
συμμετοχή τους στις ανωτέρω virtual διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *