xatzidakis

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτές είναι οι θέσεις των ξενοδόχων για το εργασιακό νομοσχέδιο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Παντελή αγνόηση των ιδιαιτεροτήτων του ξενοδοχειακού κλάδου, από το υπουργείο Εργασίας στο σχέδιο νόμου για τα εργασιακά, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) , σε επιστολή της προς το υπουργείο Εργασίας, αναφορικά με τις αναλυτικές θέσεις της στο νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στην επιστολή προς τον Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κοινοποιείται στον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και την Άννα Στρατινάκη, γενική γραμματέα Εργασίας, “Έχουμε κατ΄ επανάληψη ακούσει τις δηλώσεις Κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τη σημασία που αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση στον Τουρισμό και τη συμβολή του τομέα που δραστηριοποιούμαστε στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Ελληνικός Τουρισμός χωρίς Ελληνικά Ξενοδοχεία δεν υπάρχει. Και δυστυχώς από την ανάγνωση του προωθούμενου σχεδίου νόμου διαπιστώνουμε πως, για μια ακόμα φορά, ο κλάδος μας, οι ανάγκες του και οι ιδιαιτερότητές του αγνοούνται παντελώς. Και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην έντονη εποχικότητα που παρουσιάζει η λειτουργία ενός ξενοδοχείου και στον διαρκώς αυξομειούμενο όγκο εργασιών, παράγοντες οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη στις προτεινόμενες ρυθμίσεις”.

tasiosΕιδικά για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι κ.κ. Τάσιος και Τσακαλάκης, υπογραμμίζουν:

Οι διαρκείς αλλαγές στα ωράρια εργασίας των απασχολούμενων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθιστούν στην πράξη ιδιαίτερα δύσκολη την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου τόσο από τις επιχειρήσεις μας, όσο και από τους εργαζομένους, οι οποίοι θα είναι και αυτοί που θα έχουν την υποχρέωση να ενεργοποιούν κάθε φορά τη κάρτα. Είναι δε αντικειμενικά αδύνατο εκπρόσωποι των επιχειρήσεών μας να βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους εργαζομένους για να επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε πως αν τελικά νομοθετηθεί η ψηφιακή κάρτα:

α) Θα πρέπει να εφαρμοσθεί και η ρύθμιση για έκπτωση 10% στις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλουν οι επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν, σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στη διάταξη του άρθρου 26 του ν.3996/2011. 4

β) Θα πρέπει αυτομάτως από την έναρξη εφαρμογής της να καταργηθεί η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταχωρούν στο ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας (από τη στιγμή που αυτές θα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες) και

γ) Θα πρέπει να προβλεφθεί, μέσω ενδεχομένως του ΕΣΠΑ, συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης του κόστους αγοράς του απαραίτητου για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εξοπλισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”.

Η επιστολή

Η επιστολή της ΠΟΞ έχει ως εξής:

Θέμα: Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ξ. επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

Κύριε Υπουργέ,

Έχουμε κατ΄ επανάληψη ακούσει τις δηλώσεις Κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τη σημασία που αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση στον Τουρισμό και τη συμβολή του τομέα που δραστηριοποιούμαστε στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Ελληνικός Τουρισμός χωρίς Ελληνικά Ξενοδοχεία δεν υπάρχει.

ksd PRIMAGEL νομοσχέδιο
adv

Και δυστυχώς από την ανάγνωση του προωθούμενου σχεδίου νόμου διαπιστώνουμε πως, για μια ακόμα φορά, ο κλάδος μας, οι ανάγκες του και οι ιδιαιτερότητές του αγνοούνται παντελώς.

Και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην έντονη εποχικότητα που παρουσιάζει η λειτουργία ενός ξενοδοχείου και στον διαρκώς αυξομειούμενο όγκο εργασιών, παράγοντες οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

Άρθρο 54 – «Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας»: Η έντονη εποχικότητα που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία στη λειτουργία τους καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εφαρμογή αυστηρού συστήματος πενθήμερης εργασίας. Αν και στην προωθούμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης με σσε εξαήμερου συστήματος εργασίας (πρόβλεψη η οποία περιλαμβάνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην εκσσε «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας») – θεωρούμε πως αφορά και μέλλουσες να υπογραφούν σσε, ωστόσο πρόκειται για μια ρύθμιση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις μας και θα πρέπει να υπάρξει ρητή εξαίρεση τους από αυτή.

Άρθρο 55 – «Ανάπαυση εργαζομένων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/1999» : Έχουμε κατ΄ επανάληψη ζητήσει τη κατάργηση της απαγόρευσης απασχόλησης του προσωπικού που εργάζεται στη κουζίνα των ξενοδοχείων με σπαστό ωράριο. Πρόκειται για μια απαγόρευση που προβλέφθηκε πριν από 40 περίπου χρόνια, δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ειλικρινά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν το έτος 2021 η συγκεκριμένη απαγόρευση να παραμένει σε ισχύ.

νομοσχέδιοΆρθρο 56 – «Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990» : Όπως σημειώσαμε και παραπάνω, η λειτουργία των επιχειρήσεών μας επηρεάζεται καθημερινά από τόσους απρόβλεπτους παράγοντες που ανατρέπεται συνεχώς ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός. Οι αλλαγές στα ωράρια εργασίας είναι συνεχείς – χωρίς υπαιτιότητα των επιχειρήσεων. Αυτός είναι και ο δικαιολογητικός λόγος που επιβάλει την εξαίρεση των επιχειρήσεων μας από την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό προσαύξηση του 12%.

Άρθρο 60 – «Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής» : Η πρόβλεψη για κατανομή του 1/2 των αδειών αναψυχής του προσωπικού κάθε επιχείρησης από 1η Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είναι ανεφάρμοστη, λόγω εποχικότητας, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο Μαΐου- Σεπτεμβρίου τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται στο pick της λειτουργίας τους και αδυνατούν να χορηγήσουν άδειες στο προσωπικό τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ρητή εξαίρεση για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από την ανωτέρω διάταξη. 3

Άρθρο 63 – «Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών»: Προκειμένου να περιοριστεί το μεγάλο και εκτός προγραμματισμού κόστος που θα προκληθεί σε πολλές επιχειρήσεις από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη, βάσει της οποίας για τον υπολογισμό της υπαλληλικής αποζημίωσης θα λαμβάνεται υπόψη η μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου προϋπηρεσία του εργαζόμενου.

Άρθρο 65 – «Προστασία από τις απολύσεις»: Η πρόβλεψη στην παρ.3 του σχολιαζόμενου άρθρου για επιδίκαση πρόσθετης αποζημίωσης (αντί άλλων συνεπειών σε βάρος του εργοδότη) μας βρίσκει σύμφωνους, με την επισήμανση πως θα πρέπει να μην αφορά μόνο τις απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους, αλλά να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις απολύσεων εφόσον το δικαστήριο κρίνει, βάσει των πραγματικών περιστατικών της κάθε υπόθεσης, πως οι σχέσεις των μερών έχουν κλονιστεί σε τέτοιο βαθμό που η συνέχιση της εργασιακής σχέσης είναι αντικειμενικά αδύνατη.

Άρθρο 66 – «Τηλεργασία – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3846/2010»:

Ο εργοδότης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τη τηλεργασία μονομερώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της οργάνωσης εργασίας της επιχείρησής του, υπό την επιφύλαξη πάντα της καταχρηστικής ασκήσεως του συγκεκριμένου δικαιώματος του και

Προϋπόθεση για την άσκηση από τον εργαζόμενο του δικαιώματος μονομερούς επιβολής της τηλεργασίας πρέπει να είναι η θέση εργασίας και τα καθήκοντα που ασκεί να επιτρέπουν τη συγκεκριμένης μορφής απασχόληση.

Άρθρο 74 – «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας»: Οι διαρκείς αλλαγές στα ωράρια εργασίας των απασχολούμενων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθιστούν στην πράξη ιδιαίτερα δύσκολη την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου τόσο από τις επιχειρήσεις μας, όσο και από τους εργαζομένους, οι οποίοι θα είναι και αυτοί που θα έχουν την υποχρέωση να ενεργοποιούν κάθε φορά τη κάρτα. Είναι δε αντικειμενικά αδύνατο εκπρόσωποι των επιχειρήσεών μας να βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους εργαζομένους για να επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε πως αν τελικά νομοθετηθεί η ψηφιακή κάρτα:

α) Θα πρέπει να εφαρμοσθεί και η ρύθμιση για έκπτωση 10% στις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλουν οι επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν, σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στη διάταξη του άρθρου 26 του ν.3996/2011. 4

β) Θα πρέπει αυτομάτως από την έναρξη εφαρμογής της να καταργηθεί η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταχωρούν στο ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας (από τη στιγμή που αυτές θα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες) και

γ) Θα πρέπει να προβλεφθεί, μέσω ενδεχομένως του ΕΣΠΑ, συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης του κόστους αγοράς του απαραίτητου για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εξοπλισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 78 – «Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ – Τροποποίηση των περ. α και β του άρθρου 80 του ν. 4144/2013»: Οι επιχειρήσεις μας λόγω εποχικότητας και διαρκώς αυξομειούμενου όγκου εργασίας υποχρεώνονται να προβαίνουν συνεχώς σε αλλαγές στα προγράμματα εργασίας τους, αλλαγές τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις εκ των πραγμάτων αδυνατούν να καταχωρίσουν εγκαίρως. Για το λόγο αυτό, όπως έχουμε κατ΄ επανάληψη επισημάνει, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να δηλώνουν απολογιστικά τις παραπάνω τροποποιήσεις.

Άρθρο 95 «Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας – Νομιμοποίηση εκπροσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1876/1990» : Εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), του αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις – μέλη μας. Τόσο για εμάς, που ως Ομοσπονδία δεν έχουμε άμεσα μέλη επιχειρήσεις, αλλά πρωτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις, όσο και για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις που δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή να συλλέξουν τέτοια στοιχεία. Άλλωστε πρόκειται για μια υποχρέωση που δεν εξυπηρετεί κάποια ουσιαστική ανάγκη, μιας και πρόκειται για στοιχεία διαρκώς μεταβαλλόμενα. Η συγκεκριμένη υποχρέωση θα πρέπει, λοιπόν, να απαλειφθεί.

Με εκτίμηση,

Γρηγόρης Τάσιος  Μανώλης Τσακαλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.       Γενικός Γραμματέας”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *