money tourism copyright
money tourism copyright photo

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΝΔ για τον Τουρισμό|Η Ελλάδα στην κορυφή των προορισμών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η Ελλάδα στην κορυφή των προορισμών, είναι ο τίτλος με τον οποίο ξεκινά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον Τουρισμό, δίνοντας το στίγμα για την προτεραιότητα που θα έχει ο κλάδος, στον κυβερνητικό σχεδιασμό, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το επιτελείο της ΝΔ, “…Ο τουριστικός κλάδος μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη πενταετία. Χρειάζεται, όμως, να υποστηριχθεί από τις κατάλληλες πολιτικές που θα μεγιστοποιήσουν τη συμβολή του στο Α.Ε.Π. και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας”.

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για τον Τουρισμό, περιλαμβάνονται μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων, αρκετά από τα οποία έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς, αλλά και νέα, όπως η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση συνταξιούχων, από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, να αγοράσουν κατοικίες αλλά και να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι στη χώρα μας, προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, αλλά και να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα.

mone tourism copyright
money tourism photo

Αναφορικά με το υπουργείο Τουρισμού, εξετάζεται, στο πλαίσιο της πολιτικής για μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα, η επανένωσή του με το υπουργείο Πολιτισμού, σε ένα εννιαίο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Τουρισμού και Πολιτισμού. Ωστόσο, στην διάρθρωση της κυβέρνησης, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο τίποτα.

Παράλληλα, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στην προσέλκυση, αλλά και την ταχύτατη προώθηση επενδύσεων, είναι το γεγονός ότι εξετάζει το ενδεχόνο δημιουργίας ad hoc κυβερνητικής δομής, που θα ασχοληθεί με την επίλυση, άμεσα, όλων των εκκρεμμοτήτων, ώστε να ξεκινήσει η εμβληματική επένδυση στο Ελληνικό, και η οποία θα διαλυθεί μόλις ολοκληρωθεί ο ρόλος της.

Ο στόχος

Σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για τον Τουρισμό, “Ο τουρισμός αποτελεί τομέα στον οποίο η Ελλάδα διατηρεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρ’ όλα αυτά, ενώ οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα αυξάνονται, τα έσοδα του κλάδου μειώνονται. Την ίδια ώρα, γειτονικές χώρες, με λιγότερα φυσικά και γεωγραφικά πλεονεκτήματα, προσελκύουν σημαντικό μέρος της διεθνούς τουριστικής κίνησης. Αυτό που απαιτείται είναι να γίνει και πάλι ο τουρισμός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, που θα ωθήσει προς τα μπροστά την Ελληνική Οικονομία συνολικά. Αναδεικνύοντας όχι μόνο για τα ισχυρά τουριστικά προϊόντα που προσφέρει η χώρα μας σήμερα, αλλά και για τις λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές”.

Τα μέτρα

Τα μέτρα που θα λάβει η ΝΔ, ως κυβέρνηση, έχουν ως εξής:

 • Στο επίκεντρο της πολιτικής βρίσκεται η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μπαίνει  τέλος στην πολιτική της υπερφορολόγησης με:
 • Μείωση του φόρου για όλες τις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% μέσα σε δύο χρόνια
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% πάλι εντός μίας διετίας
 • Άμεση μείωση του φόρου στα μερίσματα, στο 5%
 • Άμεση μείωση του ΦΠΑ στο 13% και σε επόμενο στάδιο στο 11%, για όλο το τουριστικό πακέτο, εστίασης και ξενοδοχείων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος
 • Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
 • Επανεξέταση του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα.
 • Στοχευμένα κίνητρα για νέες επενδύσεις όπως οι αυξημένες αποσβέσεις έως 200% στις επενδύσεις κεφαλαίου και η δυνατότητα μεταφοράς φορολογικών ζημιών για περίοδο έως 10 ετών.
 • Δυνατότητα μικρής αύξησης του συντελεστή δόμησης κοινόχρηστων χώρων, για όσες τουριστικές επιχειρήσεις αναβαθμίζουν ενεργειακά τις μονάδες τους και προστατεύουν το περιβάλλον.
 • Επιτάχυνση όλων των ώριμων επενδυτικών σχεδίων σε τουριστικές μονάδες.
 • Προώθηση εκ νέου του χωροταξικού πλαισίου, έτσι ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας χωρίς όμως εκπτώσεις στις αρχές της αειφορίας και με τήρηση των όρων και των περιορισμών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα), με κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και συμμετοχή του στο κόστος.
 • Άμεσος επανακαθορισμός της πολιτικής για τα λιμάνια και τις μαρίνες, στην προοπτική της προσέλκυσης επενδύσεων που είναι αναγκαίες και για την τοπική ανάπτυξη και για τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας. Αξιοποίηση και στα υπόλοιπα λιμάνια, του πετυχημένου μοντέλου παραχώρησης που είχε προκρίνει η ΝΔ στον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη.
 • Σχεδιασμός νέου μοντέλου αξιοποίησης των μικρών αεροδρομίων μέσω συμμαχίας με στρατηγικό επενδυτή και επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα υδατοδρόμια προκειμένου να αναθεωρηθούν γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές διατάξεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.
 • Ενίσχυση συνολικά του brand name της χώρας, αλλά και των προορισμών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του καθενός, καθώς και την αποτελεσματική προώθηση και προβολή των εμπειριών που προσφέρει η χώρα στο σύνολό της. Κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της χώρας.
 • Δημιουργία των προϋποθέσεων για μεγαλύτερη σύζευξη του τουρισμού με τον πολιτισμό. Η Ιστορία και ο Πολιτισμός προσδίδουν στη χώρα μας μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και μπορούν να λειτουργήσουν ως όχημα ανάπτυξης. Η καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης, το ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, η λειτουργία των πωλητηρίων, όλα αυτά, θα πρέπει να προσεγγιστούν μέσα από νέες αντιλήψεις. Το ίδιο ισχύει και για τη φύλαξη, την καθαριότητα και την προβολή των αρχαιολογικών χώρων των μνημείων και μουσείων.
 • Συστηματική ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η χώρα (τουρισμός υγείας, πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός πόλεων, συνεδριακών τουρισμών), που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα σημαντικής αναπτυξιακής συμβολής που θα επεκτείνουν την τουριστική δράση και χρονικά, αλλά και σε περισσότερες περιοχές της χώρας.
 • Ακολουθώντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας, της Μάλτας και της Κύπρου, θα δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση συνταξιούχων από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να αγοράσουν κατοικίες αλλά και να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι στη χώρα μας προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, αλλά και να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *