andronis
Πριν…

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Έγγραφο κόλαφος της ΕΤΑΔ για το δήμο Θήρας. Πλατεία ή “πλατεία”…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με ένα έγγραφο κόλαφο για τον δήμο Θήρας, το οποίο μάλιστα κοινοποιείται στο γραφείο του πρωθυπουργού, αλλά και σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ. Γρηγόρης Τερζάκης, απαντά στους ισχυρισμούς του Δήμου για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Μάλιστα ο κ. Τερζάκης, με έντονο ύφος, που δεν απαντάται συχνά σε δημόσια έγγραφα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “…Τα εκ μέρους σας υποστηριζόμενα ότι το ακίνητο αποτελεί πλατεία (αν και η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο ακίνητο καθόλου δεν προσιδιάζει σε πλατεία, αλλά σε χώρο πάσης φύσεως άτακτων και ανάμεικτων εξυπηρετήσεων) και ως εκ τούτου αμφισβητείτε την κυριότητά μας, δεν τεκμηριώνονται…”
Με απλά λόγια ο κ. Τερζάκης, αμφισβητεί την ύπαρξη πλατείας, κάτι που τεκμηριώνεται με τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, από την πρότερη κατάσταση της “πλατείας” και την σημερινή.

μετα
Μετά…
andronis
Πριν…
andronis
Πριν..
andronis
Πριν..
Μετά...
Μετά…

Μάλιστα ο επικεφαλής της ΕΤΑΔ προειδοποιεί τα όργανα του δήμο να “… παύσετε να αμφισβητείτε το νόμιμο δικαίωμά μας επί του ακινήτου και να μην παρεμποδίζετε τη χρήση των ακινήτων αυτών από τους μισθωτές μας” και κλείνει “Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας”.

Η επιστολή

Η επιστολή του κ. Τερζάκη, προς το δήμο Θήρας, έχει ως εξής:

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 4285

Προς:   Προς: Δήμο Θήρας

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης

Αιρετών Οργάνων

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Φηρά Θήρας 84700

Θέμα: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 321/2017 έγγραφό σας

Σχετικά με το με αριθ. πρωτ. 321/24.5.2017 έγγραφό σας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

andronis
Μετά…

Το ακίνητο, τμήματα του οποίου εκμισθώθηκαν από την εταιρεία μας στις εταιρείες «Δρόσος – Μπαϊράμης Ο.Ε.» και «Ανδρώνης Ξενοδοχειακή, Τουριστική, Κατασκευαστική ΕΠΕ», ανήκε μέχρι πρόσφατα κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα, στην ιδιωτική περιουσία αυτού. Μάλιστα, είχε καταγραφεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο ειδικό βιβλίο καταγραφής των δημοσίων κτημάτων με αριθμό (ΑΒΚ) 429. Περαιτέρω, το συγκεκριμένο ακίνητο είχε αρχικά περιέλθει κατά διοίκηση και διαχείριση στην εταιρεία μας, συσταθείσα με το Ν. 2636/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΚΥΑ Δ6Α 1162069/2011 (ΦΕΚ 2779 Β), με την οποία η ΕΤΑ και ήδη ΕΤΑΔ απορρόφησε την τέως ΚΕΔ ΑΕ. Ήδη δε, δυνάμει του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016, το εν λόγω ακίνητο περιήλθε κατά κυριότητα στην ΕΤΑΔ «αυτομάτως από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού». Στα πλαίσια της διοίκησης και διαχείρισης, που ασκεί η εταιρεία μας στο εν λόγω ακίνητο, έχει προβεί στις εξής μισθώσεις:

  1. Στην εταιρεία «Δρόσος – Μπαϊράμης Ο.Ε.» τμήματος 31,50 τ.μ. για την περίοδο 1/4/2016 – 30/11/2016 και για την περίοδο 1/3/2017 – 31/10/2017
  2. Στην εταιρεία «Ανδρώνης Ξενοδοχειακή, Τουριστική, Κατασκευαστική ΕΠΕ» τμήματος 68,28τ.μ., για την περίοδο 1/4/2016 – 30/11/2016 και για την περίοδο 13/3/2017 – 12/3/2020 και τμήματος 603,00 τ.μ. για την περίοδο 10/5/2017 – 9/5/2020.

Τα εκ μέρους σας υποστηριζόμενα ότι το ακίνητο αποτελεί πλατεία (αν και η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο ακίνητο καθόλου δεν προσιδιάζει σε πλατεία, αλλά σε χώρο πάσης φύσεως άτακτων και ανάμεικτων εξυπηρετήσεων) και ως εκ τούτου αμφισβητείτε την κυριότητά μας, δεν τεκμηριώνονται, λαμβανομένου υπόψη ότι οι προϋποθέσεις και διαδικασίες με βάση τις οποίες ένα ακίνητο καθίσταται κοινόχρηστο και κατόπιν αυτού περιέρχεται στο Δήμο, είναι συγκεκριμένες προβλεπόμενες από την οικεία νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να τεκμηριώσετε την άποψή σας, μέχρι τότε δε, αντιλαμβάνεσθε ότι η εταιρεία μας, ως και εκ σκοπού και του χαρακτήρα της, δεν μπορεί να παραιτηθεί των δικαιωμάτων της και να ανεχθεί τη εκ μέρους του Δήμου αυθαίρετη κατ’ εμάς χρήση του ακινήτου. Επισημαίνουμε εξάλλου, ότι η ΕΤΑΔ, ως θυγατρική εταιρεία της «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ», μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο, οφείλει και να προστατεύει τα ακίνητά της, για τα οποία ισχύουν οι περί προστασίας διατάξεις δημοσίων κτημάτων, αλλά και να διασφαλίζει έσοδα, τα οποία προορίζονται εν μέρει για επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (πρόσφατες διατάξεις του Ν. 4389/2016).

andronis
Μετά…

Σχετικά με τις υφιστάμενες μισθώσεις, αυτές έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που μας διέπουν, κατά ρητό δε όρο των μισθωτηρίων, μόνοι υπεύθυνοι για την αδειοδότηση όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι οι μισθωτές.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε να παύσετε να αμφισβητείτε το νόμιμο δικαίωμά μας επί του ακινήτου και να μην παρεμποδίζετε τη χρήση των ακινήτων αυτών από τους μισθωτές μας.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Τερζάκης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ”

Η απάντηση της εταιρίας

Μετά το δελτίο Τύπου του Δήμου Θήρας που δημοσιεύσαμε το πρωί, ο κ. Μ. Ανδρώνης απέστειλε απάντηση προς το δήμο.
Η απάντηση έχει ως εξής:

“Προς Δήμαρχο Θήρας

Σχετικά με το από 9/6/2017 δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα money-tourism.gr σας απαντώ, για τελευταία φορά, μιας και δεν προτίθεμαι να αναλωθώ σε εντυπώσεις, αλλά αναφέρομαι πάντα σε πραγματικά γεγονότα και έγγραφα, τα κάτωθι:
Το με αριθμ. πρωτ. 5776/23-5-2017 έγγραφο που μου κοινοποιήσατε επουδενί  αναφέρει για ιδιοκτησιακό δικαίωμα του Δήμου, αντιθέτως αναφέρει για “αμφισβήτηση του χαρακτήρα του ακινήτου”. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να αναγράφει κάτι τέτοιο μιας και ο Δήμος δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ενώπιον την Δικαιοσύνης, όχι μόνο για να διεκδικήσει την ιδιοκτησία του, αλλά ούτε καν για να αμφισβητήσει τον χαρακτήρα του. Επισυνάπτω το σχετικό έγγραφο.
2. Μέχρι και σήμερα, ουδέποτε έχει κοινοποιηθεί σε εμάς απόφαση αποβολής από τον Δήμο, πως θα μπορούσε άλλωστε, αφού ο Δήμος γνωρίζει οτι δεν είναι κύριος του εν λόγω ακινήτου. Άλλωστε δεν υπέβαλε καν ένσταση κατά την διενέργεια του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού απο την ΕΤΑΔ.
3. Καμία παράβαση έχει διαπιστωθεί από τον Δήμο, γι’ αυτό το λόγο και δεν κατονομάζεται καμία παράβαση, αλλά αναφέρεται γενικά και αόριστα σε “σωρεία παραβάσεων”.
4. Ουδέποτε έχω οδηγηθεί, εγώ προσωπικά ή κάποιος εργαζόμενος του έργου, στο αυτόφωρο, πέραν της προσαγωγής των εργαζομένων μου για “εξακρίβωση στοιχείων”, λίγο πριν την επίδοση της διακοπής εργασιών, που ανέφερα στην αρχική επιστολή μου, είναι απόλυτα ψευδές, δυσφημιστικό και συκοφαντικό και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου. Όποιος θέλει, μπορεί να το διαπιστώσει, τόσο από από τα αρχεία του Α.Τ. Θήρας, όσο και από την Εισαγγελία Νάξου.
Για τελευταία φορά σας γνωρίζω οτι μοναδική μου επιθυμία είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη του νησιού μας για το καλό όλων μας.

Με εκτίμηση
Μιλτιάδης Ανδρώνης”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *