Αρνητικά κινήθηκε η Απασχόληση τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Tο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του επταμήνου Ιανουαρίου– Ιουλίου 2018 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 289.561 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος– Ιούλιος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.598.885 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.309.324, εκ των οποίων οι 762.585 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 546.739 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Για τον μήνα Ιούλιο του 2018 προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων– αποχωρήσεων κατά 8.610 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 239.080, ενώ οι αποχωρήσεις σε 247.690. Από τις 247.690 συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.375 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.315 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Αντιθέτως, τον Ιούλιο 2017, το ισοζύγιο ήταν θετικό με τις προσλήψεις να είναι περισσότερες από τις απολύσεις – αποχωρήσεις, κατά 7.242.

Σημειώνεται ότι το ισοζύγιο Απασχόλησης στον Τουρισμό και τον Επιστισμό, ήταν θετικό και τον Ιούλιο 2018.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ         Ε3

(Αναγγελίες Πρόσληψης)

         Ε5 

(Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)

       Ε6

(Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου  Χρόνου)

     Ε7

  (Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου   Χρόνου)

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

   Ε5+Ε6+Ε7

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  

       Ε3 –       (Ε5+Ε6+Ε7)

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 83.926 38.269 7.700 24.506 70.475 13.451
Καταλύματα 27.560 8.119 1.694 10.328 20.141 7.419
Βιομηχανία Τροφίμων 13.571 3.708 1.529 3.111 8.348 5.223
Λιανικό εμπόριο 17.948 8.377 3.128 2.441 13.946 4.002
Χονδρικό εμπόριο 11.867 5.689 2.371 2.389 10.449 1.418
             
Δραστηριότητες οργανώσεων 2.459 580 335 2.666 3.581 -1.122
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 3.691 808 254 3.756 4.818 -1.127
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 879 289 798 3.540 4.627 -3.748
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 6.118 3.530 1.519 5.294 10.343 -4.225
Εκπαίδευση 3.418 1.458 3.554 29.868 34.880 -31.462
(σε νέες θέσεις εργασίας) Ισοζύγιο Ροών Ιουλίου            Ισοζύγιο Ροών

           Α’ Επταμήνου

2001 1.293 79.952
2002 8.682 99.168
2003 -616 83.147
2004 13.193 112.847
2005 9.228 79.497
2006 9.059 99.534
2007 -1.354 90.530
2008 5.094 116.770
2009 -2.757 35.709
2010 1.059 62.064
2011 743 30.690
2012 14.131 33.440
2013 1.077 91.611
2014 13.275 189.572
2015 -16.658 186.465
2016 19.281 253.945
2017 7.242 263.145
2018 -8.610 289.561
(σε θέσεις εργασίας) Ιούλιος  2018

( 1 )

Ιούλιος      2017

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Α’ Επτάμηνο     2018

(3)

Α’ Επτάμηνο 2017

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 239.080 225.856 13.224 1.598.885 1.423.552 175.333
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 247.690 218.614 29.076 1.309.324 1.160.407 148.917
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου

151.315 118.883 32.432 762.585 610.668 151.917
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 96.375 99.731 -3.356 546.739 549.739 -3.000
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -8.610 7.242 -15.852 289.561 263.145 26.416
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *