Αύξηση χρηματοδότησης για τουριστικές επενδύσεις μέσω ΕΣΠΑ

Αύξηση χρηματοδότησης για τουριστικές επενδύσεις μέσω ΕΣΠΑ

324
1
espa

Ανακοινώθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με την οποία αυξάνεται η χρηματοδότηση απο το ΕΠΑνΕΚ, από 240 εκατ. ευρώ σε 390 εκατ. ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με το συνολικό ποσό των 390.000.000€ (Δημόσια
Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:
epanek

Η παλαιά κατανομή, έχιε ως εξής: epanek