dan-novac-1naE8177_bI-unsplash
Photo by Dan Novac, on Unsplash

Χωρίς προαπαιτούμενο test PCR οι ακτοπλοϊκές αφίξεις από Ιταλία!!!

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΣ

Μείζον θέμα και προβληματισμό, εν μέσω lockdown του μεγαλυτέρου μέρους της Ελλάδας, δημιουργεί η αποκάλυψη του ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ότι δεν απαιτείται για την είσοδο στην χώρα ακτοπλοϊκώς από την Ιταλία, κανένα test (PCR ή rapid), ούτε στο πρωτόκολλο για τις αφίξεις αυτές, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αυτή.

Πιο αναλυτικά στις επίσημες οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης στον επίσημο ιστότοπο https://travel.gov.gr, αναγράφονται τα εξής:

“Αnnouncement regarding arrivals from foreign countries to Greece.
As of November 11, 2020 all people traveling to Greece from foreign countries will be required to have a negative molecular test result (PCR) for COVID-19, performed up to 72 hours before their entry to Greece. This includes air and land arrivals to Greece”.

H αναφορά στον ιστότοπο έχει ως εξής:

 ΙταλίαΕίναι σαφές ότι η διατύπωση αυτή ΔΕΝ περιλαμβάνει τις ακτοπλοϊκές αφίξεις.

Μάλιστα, στον ίδιο ιστότοπο στο πρωτόκολλο για τις χερσαίες αφίξεις στα ελληνικά σύνορα γίνεται ιδιαίτερη μνεία για την απαίτηση αρνητικού test PCR, ενώ στο αντίστοιχο πρωτόκολλο για τις ακτοπλοϊκές αφίξεις, ουδεμία μνεία γίνεται.

Το πρωτόκολλο για τις χερσαίες αφίξεις έχει ως εξής:

 ΙταλίαΤο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ δημοσιεύει και εικόνες από τις σχετικές αναφορές στον επίσημο ιστόποπο, ενώ διαδικτυακά, μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Το πρωτόκολλο για τις θαλάσσιες αφίξεις έχει ως εξής:

 Ιταλία

Οι ακτοπλοϊκές

Μάλιστα, μεγάλη ακτοπλοϊκή εταιρία που δραστηριοποιείται στις γραμμές της Αδριατικής, στις οδηγίες προς τους επιβάτες, αναφέρει τα εξής:

“Σύμφωνα με την με αριθμό  No. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8381 (ΦΕΚ 461/Β/6-2-2021)​ έως και τις  22-02-2021, προβλέπονται τα παρακάτω αναφορικά με τις θαλάσσιες συνδέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες:

Επιβάτες προς Ελλάδα

1)Απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη xώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

2) Δεν απαιτείται Covid-19 Test για ταξίδια προς Ελλάδα.

3) Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη xώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη xώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Eπικράτεια.

4) Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

5) Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σιγκαπούρη και Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η είσοδος στη xώρα δεν περιορίζεται ή αναστέλλεται από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου εβδόμου. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.

6) Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη xώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη xώρα συνέχεται με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ε) προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.

7) Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου εβδόμου.

8) Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση του παρόντος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη xώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, τηρουμένων πάντως των λοιπών διατάξεων της παρούσας.

9) Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της φόρμας της παρ. 1 στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.  Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια.

ksd
adv

10) Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  οπότε  ο  προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.

11) Τα πρόσωπα της παρ. 2 υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19.

12) Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της παρ. 1, για επτά (7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων μέτρων του προσωρινού κατ’ οίκον περιορισμού της παρ. 4 του παρόντος, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

13) Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη xώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

14) Οι επιβάτες Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της Ελλάδας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας από 21:00 έως και 05:00, δύνανται να μεταβαίνουν μετά την άφιξη των πλοίων στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για την χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν κατά τις ως άνω ώρες

Επιβάτες προς Ιταλία

Σύμφωνα με το νέο πρωθυπουργικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2020 προβλέπεται ότι για την περίοδο από 10 έως 20 Δεκεμβρίου και από 7 έως 15 Ιανουαρίου, για την είσοδο στην Ιταλία από την Ελλάδα, εκτός από τη συνήθη υποχρέωση ολοκλήρωσης της αυτοπιστοποίησης, απαιτείται ένα αρνητικό πιστοποιητικό με μοριακό ή αντιγονικό στυλεό, το οποίο πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την άφιξη.

Η δοκιμή PCR δεν είναι απαραίτητη για τους επιβάτες διέλευσης από την Ιταλία, ειδικότερα:

α) όποιος εισέρχεται στην Ιταλία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ώρες για αποδεδειγμένες ανάγκες εργασίας, υγείας ή απόλυτης ανάγκης και

β) όποιος διέρχεται, με ιδιωτικό όχημα, στην ιταλική επικράτεια για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 36 ώρες

Εκτός αυτού, οποιοσδήποτε εισέρχεται στην Ιταλία, μεταξύ 21 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου, που έρχεται από την Ελλάδα για λόγους διαφορετικούς από αυτούς: α) ανάγκες εργασίας, β) απολύτως  επείγων χαρακτήρας, γ) ανάγκες υγείας, δ) ανάγκες σπουδών, ε) επιστροφή στην οικία ή τόπο διαμονής απαιτείται να συμμορφωθεί με μια περίοδο επιτήρησης της υγείας και την εμπιστευτική απομόνωση των δεκατεσσάρων ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες   https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/03/coronavirus-rientro-in-italia-dall.htm”.

Η Πολιτική Προστασία

Το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ επικοινώνησε με την Πολιτική Προστασία, όπου στην ερώτηση αν στους επιβάτες πλοίων από την Ιταλία απαιτείται test PCR έως 72 ώρες πριν την άφιξη, έλαβε καταφατική απάντηση. Ωστόσο σε διευκρινιστική ερώτηση για το γεγονός ότι από τον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής κυβέρνησης δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση, έλαβε την απάντηση ότι “η ΚΥΑ δεν προβλέπει προαπαιτούμενο PCR test”, καθώς και ότι “όσοι φθάνουν στο λιμάνι υποβάλλονται σε  PCR test”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *