Covid-19 και επανεκκίνηση του ελληνικού Τουρισμού

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

του Νικόλα Κανελλόπουλου (*)
Το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει με αυστηρές προδιαγραφές ο κλάδος του Τουρισμού. Το άνοιγμα αυτό της τουριστικής σεζόν αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την επιστροφή σε μία σχετική κανονικότητα για τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας, η οποία έχει πληγεί από την έναρξη της πανδημίας του  Covid-19.

Από το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την παροχή της εργασίας τους μέχρι και τη μέριμνα για την υγεία των επισκεπτών κατά τη διαμονή τους στα τουριστικά καταλύματα, οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν έρθει αντιμέτωπες με τη διαχείριση επιπρόσθετων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και δη ευαίσθητων. Η διασφάλιση της σύννομης, διαφανούς και εμπιστευτικής συλλογής και τήρησης των δεδομένων αυτών οφείλει να αποτελεί κύριο άξονα των πρωτοκόλλων λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων.

Υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων για τουριστικές επιχειρήσεις με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016

Οι ξενοδοχειακές και εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις είναι εξοικειωμένες με τις υποχρεώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών των πελατών τους. Και αυτό, διότι οι τουριστικές επιχειρήσεις στηρίζονται στη διαχείριση των δεδομένων των πελατών τους, τόσο κατά τη διαχείριση των κρατήσεων και χρεώσεων κατά τη διαμονή τους, όσο και στο πλαίσιο διενέργειας εμπορικής προώθησης.

ksd PRIMAGEL Covid
adv

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών πηγάζει σε διάφορες- ανά περίσταση- προβλεπόμενες από τον Κανονισμό νομικές βάσεις, από τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (βιβλία ξενοδόχου, φορολογικές υποχρεώσεις), στη συμβατική υποχρέωση (κρατήσεις/ παροχές) και την προστασία των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης (λ.χ. συστήματα  CCTV), ενώ οι ενέργειες εμπορικής προώθησης στηρίζονται κατά κανόνα στη συγκατάθεση των πελατών.

Ως εκ τούτου, είναι αντιληπτό το γεγονός ότι ήδη από το Μάιο του 2018, όποτε και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016, οι επιχειρήσεις του κλάδου αποτέλεσαν τις πρώτες που μπήκαν σε διαδικασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του, προκειμένου να προβούν σε χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, να καταρτίσουν και επικαιροποιήσουν τις πολιτικές και διαδικασίες τους που θέτουν τους βασικούς κανόνες για τη σύννομη διαχείριση δεδομένων, να ορίσουν σαφή χρονικά όρια τήρησής τους. Προκειμένου δε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση διαφάνειας, οι επιχειρήσεις όφειλαν να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους πελάτες επαρκείς πληροφορίες ως προς τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους σε όλα τα σημεία συλλογής τους, αναδιαμορφώνοντας τις φόρμες και τις διαδικτυακές τους πολιτικές απορρήτου.

Συλλογή δεδομένων την εποχή του  Covid-19

Την 21η Απριλίου 2021 δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 6632/2021 (ΦΕΚ 1632/Β/21-4-2021), η οποία προβλέπει το σχέδιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη φετινή τουριστική περίοδο, το οποίο κινείται εν γένει στο ίδιο πλαίσιο με τα πρωτόκολλα της περσινής τουριστικής περιόδου. Κύριος άξονάς τους είναι η προστασία της δημόσιας υγείας με τη θέσπιση υποχρέωσης για τα τουριστικά καταλύματα να καταρτίσουν ένα λεπτομερές σχέδιο λειτουργίας με σκοπό την πρόληψη αλλά και τη διαχείριση πιθανού κρούσματος.

Στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους πελάτες τους, όσο και για τους εργαζομένους τους. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στην κατάσταση της υγείας των ατόμων και η συλλογή τους έχει ως σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19.

Στα μέτρα των υγειονομικών πρωτοκόλλων, συγκαταλέγεται η υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού τεστ (self test/ rapid test) για το προσωπικό των καταλυμάτων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, καθώς και η παροχή διευκόλυνσης (προαιρετικά) στους διαμένοντες στο τουριστικό κατάλυμα για τη διενέργεια rapid test ή μοριακού ελέγχου και η διακριτική παρακολούθηση αυτών που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς.

Καθίσταται σαφές ότι η συλλογή, τήρηση και διαχείριση των δεδομένων υγείας που προκύπτουν από τη διενέργεια των (αυτό)διαγνωστικών εξετάσεων οφείλει να πληροί αυξημένες προϋποθέσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Ειδικότερα, η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για τους εργαζομένους σε τουριστικά καταλύματα καθορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 24525/2021 (ΦΕΚ 1588/Β/19-4-2021), η επιχείρηση, με την ιδιότητα του εργοδότη, δικαιούται και οφείλει να λαμβάνει γνώση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, καθώς το αρνητικό αποτέλεσμα αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλευση του εργαζομένου στο χώρο εργασίας, ενώ αντίθετα, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος μεσολαβεί για τον επαναληπτικό έλεγχο και ιχνηλάτηση του (πιθανού) κρούσματος κατ’ εφαρμογή των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ.

Αντίθετα, όσον αφορά στους διαμένοντες στα τουριστικά καταλύματα, δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής αντίστοιχη υποχρέωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τη συλλογή αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων, παρά μόνο η διευκόλυνση στην διενέργειά τους και η παρακολούθηση ύποπτων συμπτωμάτων. Ως εκ τούτου, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν δικαιούνται καταρχήν να συλλέγουν αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων, παρά μόνο κατόπιν λήψης σχετικής συγκατάθεσης του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή των σχετικών δεδομένων θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, με την εφαρμογή διαβαθμισμένης πρόσβασης σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, τη θέσπιση αυστηρών χρονικών ορίων τήρησης των δεδομένων και την τήρηση υψηλών προδιαγραφών φυσικής ασφάλειας των συστημάτων στα οποία αποθηκεύονται τα εν λόγω δεδομένα.

Συμπεράσματα

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί τον βασικό άξονα της εθνικής μας οικονομίας και η διασφάλιση της ομαλής του λειτουργίας μετά από πάνω από έναν χρόνο μάχης με την πανδημία, το μεγάλο στοίχημα. Ο μόνος τρόπος για να βγουν οι επιχειρήσεις νικήτριες είναι η υιοθέτηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα διασφαλίζει τη σύννομη και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός των επόμενων μηνών αναμένεται και η δημιουργία Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, το οποίο θα αποδεικνύει ότι ο ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού Covid-19, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει καθίσταται σαφής η δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπό το πρίσμα αυτό, ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμος, καθώς θα αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο στη διαχείριση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων που θα ανακύψουν, μέσα σε ένα τόσο ταχέως μεταβαλλόμενο πλαίσιο.

(*) Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος είναι δικηγόρος – πρώην πρόεδρος ΕΟΤ – Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία,  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Tagged

2 σχόλια στο “Covid-19 και επανεκκίνηση του ελληνικού Τουρισμού

  1. Εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, που θέτει με σφήνεια τα θέματα της διαχείρισης των δεδομένων των πελατών (εμπιστευτικότητα) και της δυνατότητα πρόσβασης των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων του προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται ότι το αρνητικό αποτέλεσμα αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλευση εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Σ’αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει, χωρίς καθυστερήσεις, να ληφθεί επιτέλους και απόφαση για το αν ο εμβολιασμός των εργαζομένων θα αποτελεί ή όχι προϋπόθεση προσέλευσης στον χώρο εργασίας.

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *