Αγαπητό Ξ.Ε.Ε. Καλά τα όσα γράφετε αλλά επί του πρ…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αγαπητό Ξ.Ε.Ε.
Καλά τα όσα γράφετε αλλά επί του προκτέου τίποτα.
Ξενοδοχείο 10 δωματίων (ατομική επιχείρηση) με όλες τις άδειες σε ισχύ, σε νησί 3.400 κατοίκων και υψηλή περίοδο 20 ημερών πρέπει να πληρώσει ΦΑΠ (2010-2013) 20.000 ευρώ !!!
Ανάπτυξη το λέτε αυτό ή χρεοκοπία ??????????????