Δεν ανακαλύψατε την πυρίτιδα, η Lufthansa ως γνωστ…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δεν ανακαλύψατε την πυρίτιδα, η Lufthansa ως γνωστόν έχει στην Business Class service οικονομικής και στην οικονομική service "οικονομικό". Βεβαίως η άγνοια σας; σας δικαιολογεί οτι συνεχίζατε να την επιλέγετε. Τώρα ξέρετε….