Λόγια λόγια λόγια…. 40 χρόνια φούρναρης…. έχω …

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Λόγια λόγια λόγια…. 40 χρόνια φούρναρης…. έχω ακούσει…!!!!

Ας κάνουν κάτι πρώτα να γεμίσει η υπάρχουσα περίοδος που έχει καταντήσει η κίνηση να είναι 120 μέρες και μετά ας λέμε τα ευχολόγια περί προσεχτικά σχεδιασμένων αναπτυξιακών στρατηγικών κτλ κτλ