Ο Έλληνας εργαζόμενος θέλει να εργάζεται λίγο και …

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Έλληνας εργαζόμενος θέλει να εργάζεται λίγο και να πληρώνεται πολύ,και ο Ελληνας εργοδότης να πληρώνει λίγα για περισότερη εργασία.Ο Ελληνας εργαζόμενος θέλει να εκμεταλεύεται τις αργείες και επετείους προς "ξεκούραση" παρά προς εργασεία,και οι εργοδώτες λαμβάνουν ως εργαζόμενους αλοδαπούς Πώς να λειτουργει μία επιχήρηση που βρήσκεται σε σημείο όπου δεν έχει εμπορική-τουριστηκή κήνηση,ώστε να μπορεί να πληρώνει τους εργαζόμενούς της και τα συνολικά έξοδά της;
Ας αφήσουμε τους εμπόρους-εργοδότες να κρίνουν ανάμεσα στην εμπορικότητα του σημείου εργασείας,τις εμπορικές οικονομικές δυνατότητες ,και το εργατικό δυναμικό που θα μπορούσαν να έχουν,και να αποφασήσουν εάν και κατα πόσο θα λειτουργήσουν επταήμερο ή όχι.