Ρομπεσης Χρηστος Δυστυχώς η κτηματική υπηρεσία άλ…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ρομπεσης Χρηστος

Δυστυχώς η κτηματική υπηρεσία άλλα λέει και ίσως θα χρειαζόταν μια διευκρίνηση από κάποιον αρμόδιο .Μας λέει λοιπόν, ότι όταν το μίσθωμα για τον αιγιαλό που πρέπει να καταβάλει ένα ξενοδοχείο είναι μικρότερο από την τιμή μέτρου ενοικίασης αιγιαλού για τις καφετέριες και τα εστιατόρια ,που έχει καθορίσει μαζί με τον δήμο της περιοχής που ανήκει το ξενοδοχείο ,τότε το ξενοδοχείο δεν θα πληρώσει βάσει του 1/2 της τιμής δωματίου η του 1/5 εάν ψηφιστεί αλλά με το ανάλογο ποσό που θα καθορίσει η κτηματική για να εναρμονίζεται με τις τιμές που έχει καθορίσει για την συγκεκριμένη περιοχή .Οπότε για πια ελάφρυνση μιλάμε και για ποια τόνωση του τουρισμού?