Διαμαρτυρία για αποκλεισμό από το ΕΣΠΑ

ΦΟΡΕΙΣ
Διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι Παραλίας της Πιερίας για τον αποκλεισμό των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως υποστηρίζουν , από το ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:
“Όπως ορίζεται στην παρ. 5 της από 11-2-2016 Α.Π.:670 /150 /Α2 Απόφασης με Θέμα : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών », ΕΣΠΑ 2014 – 2020, «δικαιούχοι της ∆ράσης είναι υφιστάμενες και νέες μεσαίες , μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, να διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑ∆ από τότε και να απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.» Επίσης όπως διευκρινίζεται στην συνέχεια «Για τις ανάγκες του παρόντος Προγράμματος, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι Επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές Χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η Επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.» Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε λόγω της παραπάνω απαίτησης καθίσταται απαγορευτική η συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεών μας στην εν λόγω δράση διότι αυτές είναι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων, και λειτουργούν από τα μέσα Μαΐου έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε ακόμα και στην περίπτωση της ύπαρξης ενός μισθωτού στην επιχείρηση, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη απαίτηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας λόγω ακριβώς του πολύ μικρού μεγέθους τους. Επιπλέον παρακάτω αναφέρεται πως «ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).» Θεωρούμε τόσο ότι το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού εκτελεσθέντος έργου που ανέρχεται στις 150.000€ χαρακτηρίζεται σχετικά «μικρό» για την εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου έργου ανακαίνισης, όσο και ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 (ενός έτους στο οποίο είχαμε capital control κλπ) γιατί αυτό είναι αποτρεπτικό για τα σχέδια συνολικής αναβάθμισης αυτών των μικρών τουριστικών καταλυμάτων. Πιστεύουμε ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να επανέλθει τουλάχιστον στο όριο των 300.000 ευρώ που υπήρχε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και να αξιολογείται ξεχωριστά ανά επιχειρηματικό σχέδιο. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, σας παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να καταστεί δυνατή η αυξημένη συμμετοχή των επιχειρήσεών μας στο εν λόγω πρόγραμμα.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος Λάμπρου – Ξυπτερά Ευαγγελία

Ο Γεν. Γραμματέας Ηρακλής Τσιτλακίδης”

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *