kallithea

Εκπνέει ο χρόνος για τη ματαίωση της απαλλοτρίωσης των Πηγών Καλλιθέας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέχρι την 23η Ιουνίου 2022 έχει προθεσμία η δημοτική αρχή για να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» προηγούμενων διοικήσεων και να ματαιώσει την επιχειρούμενη «απαλλοτρίωση» του ιστορικού μνημείου των ιαματικών Πηγών Καλλιθέας υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» κατά τα πρότυπα του υπερταμείου.

Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», χωρίς τις αναμενόμενες αντιδράσεις, παρά την ομοβροντία διαμαρτυριών από τους βουλευτές του νομού και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, ψηφίστηκε και επικυρώθηκε με τη δημοσίευσή του στο αριθμ. Φύλλου 250Α της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 23η Δεκεμβρίου 2021 ο Νόμος 4875/2021 με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» που προβλέπει, μεταξύ άλλων τη σύσταση, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» κατά τα πρότυπα του υπερταμείου για τη διαχείριση όλων των ιαματικών πηγών, συμπεριλαμβανομένης και της Καλλιθέας!
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παρ. 3β του άρθρου 17 που προβλέπει ο Ν. 4875/2021 πρέπει να εκδοθεί ως την άνω ημερομηνία και οι δήμοι που διαθέτουν ιαματικές πηγές έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση για να επισπεύσουν τις διαδικασίες.
Στη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται ειδικότερα ότι αν ο προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικός φυσικός πόρος και οι εγκαταστάσεις που συνέχονται με αυτόν έχουν λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας, για την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 25 απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου, να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν.
Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή εκδοθεί αρνητική απόφαση επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την έκδοση της απόφασης.
Αν εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες όσοι δεν έχουν ειδικό σήμα λειτουργίας, όπως η Καλλιθέα και όσων η διαχείριση της πηγής τους δεν ανήκει στο υπερταμείο (ΕΤΑΔ/ΤΑΙΠΕΔ) είναι σε συνεννόηση με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών για να επεξεργαστούν περαιτέρω τρόπους διαχείρισης του θέματος.
Το ζήτημα για τον Δήμο Ρόδου είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς ο κίνδυνος να βρεθεί η δημοτική αρχή ενώπιον αδιεξόδων, λόγω κακών χειρισμών, που έγιναν από προηγούμενες διοικήσεις αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες υπουργείων καθώς και της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, εξακολουθεί να ελλοχεύει.
Το πρώτο «αγκάθι» για την αποτροπή της «απαλλοτρίωσης» του ακινήτου αφορά στη μεταγραφή υπέρ της ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου του μνημείου στο Κτηματολόγιο της Ρόδου.
Θυμίζουμε ότι το ακίνητο εκτάσεως 63.000 τ.μ. μετά των υπαρχόντων κτισμάτων, έχει παραχωρηθεί κατά κυριότητα στον Δήμο Ρόδου από το έτος 2012 (23.2.2012 Τεύχος 35Α) επί θητείας Γερουλάνου στο Υπουργείο Τουρισμού με υφυπουργό τον Γιώργο Νικητιάδη. Πλην όμως το ακίνητο δεν έχει κτηματολογική μερίδα.
Οπως προκύπτει με την ως άνω απόφαση παραχωρήθηκε ειδικότερα “Στην Καλλιθέα Ρόδου, εδαφική έκταση εμβαδού 63.000 τ.μ. Από το ακίνητο εξαιρείται ο αιγιαλός, όπως θα προκύψει μετά την οριοθέτησή του από τον καθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας. Το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο από Μάιο 2002 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλλιθέας Ρόδου”.
Υπήρξε όμως αρμοδίως από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου χάραξη αιγιαλού που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν προσεβλήθη με νόμιμο τρόπο για την ακύρωσή της, καθώς οι τεχνικές υπηρεσίες υπέβαλαν μόνο αίτημα θεραπείας και δεν εισακούστηκαν και πλέον η γραμμή αιγιαλού είναι θεωρητικά απρόσβλητη.
Υπεύθυνη υπηρεσία για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας είναι η Κτηματική Υπηρεσία, η οποία παραπέμπει το σχετικό αίτημα στην αρμόδια επιτροπή καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας.
Με τη συγκεκριμένη χάραξη υπήρξε το παράλογο να χαρακτηρίζεται παραλία και κοινόχρηστο το μεγαλύτερο τμήμα του μνημείου σχεδόν τα 2/3 (πίστα, ροτόντα, καφετέρια κλπ), και να μένει μόνο τμήμα που φτάνει σχεδόν ως τις σκάλες και το κεντρικό κτήριο!
Ετσι προκειμένου να μην επέλθουν τραγικές συνέπειες το ακίνητο που είχε παραχωρηθεί κατά κυριότητα δεν μεταγράφηκε και καταβάλλεται πλέον προσπάθεια να διευθετηθεί το ζήτημα με επαναχάραξη του κοινόχρηστου χώρου από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Περαιτέρω εκκρεμεί ακόμη η έκδοση διαπιστωτικής πράξεως της ΕΤΑΔ (απόφαση – πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της) για τη μεταβίβαση του ακινήτου στον Δήμο Ρόδου που εκκρεμεί από το 2012!!

Πηγή: www.dimokratiki.gr, Δαμιανός Αθανασίου

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *