«Εκθεση ιδεών» το νέο καταστατικό του ΠΡΟΤΟΥΡ που συντάχθηκε από το Δήμο

ΦΟΡΕΙΣ

Nα τορπιλίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας της με την Ενωση Ξενοδόχων Ρόδου επιδιώκει τεχνηέντως η δημοτική αρχή και προσωπικά ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, προωθώντας προς ψήφιση μια ανεδαφική πρόταση για την αναμόρφωση του καταστατικού του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ), αναφέρει σε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμά της η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ στη Ρόδο.
Η δημοτική αρχή επιδιώκει συγκεκριμένα να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του ΠΡΟΤΟΥΡ, χωρίς να έχει ακόμη εξεύρει τρόπο για τη χρηματοδότησηή του. Κι ενώ μάλιστα ζητά και επιδιώκει την στήριξη της Ενωσης Ξενοδόχων Ρόδου, του ΕΒΕΔ αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου, για να αντεπεξέλθει στις αυξημένες δαπάνες, ακόμη και για την πληρωμή του προσωπικού, ταυτόχρονα περιορίζει στο ελάχιστο την εκπροσώπησή τους στο νέο σχήμα, που προσπαθεί να επιβάλει.
Πιο συγκεκριμένα στην 11σέλιδη εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού του ΠΡΟΤΟΥΡ και στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού θα πρέπει να υπάρξει η ενεργοποίηση και η κίνηση του ενδιαφέροντος των Αρχών Δήμου Ρόδου, Υπηρεσιών Φορέων Οργανώσεων και όλων των κατοίκων της Ρόδου και γενικότερα της Δωδεκανήσου στην ιδέα της τουριστικής προβολής και διαφήμισης της Ρόδου. Επιπλέον προβλέπεται με τους φορείς, οργανώσεις, παράγοντες και προσωπικότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να υλοποιηθούν οι σκοποί του αλλά και με τους φορείς και τις Διευθύνσεις του Δήμου της Ρόδου, που ασχολούνται με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον αθλητισμό, σε ενέργειες διαμόρφωσης νέων τουριστικών προϊόντων της περιοχής τους και γενικά προβολής και διαφήμισης του νησιού, ως αρμόδιου φορέα του σωματείου για την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων, που σχετίζονται με την προβολή του νησιού, για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής.
Προβλέπονται ακόμη οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από το Δήμο Ρόδου και από κάθε αρχή, φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που διαχειρίζονται εθνικά, επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα της Ε.Ε., πρόσωπο, οργάνωση κ.λ.π., κατά συνεργασία, όταν απαιτείται και με τη Δ/νση Τουρισμού ή άλλη υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, συμβάλλοντας ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτές στη χορήγηση στοιχείων και κάθε είδους άλλων υλικών ή τυχόν υπηρεσιών που μπορούν να διαθέσουν.
Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του σωματείου τα μέλη του διακρίνονται, σύμφωνα με την εισήγηση, σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν ο εν ενεργεία δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πρόεδρος και μέλη δημοτικών συμβουλίων, δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου Ρόδου, καθώς και οι πρόεδροι και εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Τουριστικού Τμήματος του ΕΒΕΔ και των Επαγγελματικών Εργοδοτικών Οργανώσεων της Ρόδου, των οποίων τα μέλη ανήκουν στο ΕΒΕΔ.
Επίσης μέλη μπορούν να γίνουν ιδιώτες με γνώσεις και εμπειρία, στα τουριστικά θέματα, δημότες του Δήμου. Τα μέλη εγγράφονται κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
Επίτιμα μέλη εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο, αυτοί που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του σκοπού του Σωματείου, κατοικούντες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ’ όσον εκπλήρωσαν τις προς το σωματείο υποχρεώσεις τους.
Τα εν ενεργεία ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, που συγκροτούν την γενική συνέλευση, προτείνεται να αποτελούνται:
Από δέκα τρεις εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού της νήσου Ρόδου ως εξής:
Ο Δήμαρχος Ρόδου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ρόδου (Δ.Ε.P. ΜΑΕ).
Δέκα (10) Εκπρόσωποι του Δήμου Ρόδου οριζόμενοι από το δημοτικό συμβούλιο, ύμφωνα με τα ισχύοντα για την εκπροσώπηση της μειοψηφίας στους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, του Δήμου. Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας θα ορίζονται από την ίδια.
-Από δέκα (10) εκπροσώπους του ΕΒΕΔ και των τοπικών επαγγελματικών – εργοδοτικών Οργανώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος ως εξής:
-Ο Πρόεδρος ΕΒΕΔ.
-Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί Ρόδου.
-Ο Πρόεδρος Τουριστικού Τμήματος ΕΒΕΔ.
-Ο Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.
-Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατόρων Ρόδου.
-Ο Πρόεδρος Τουριστικών Πρακτόρων Ρόδου.
-Ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου.
-Ο Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών- Βιοτεχνών Ρόδου,
-Ο Πρόεδρος Ένωσης Ενοικιαστών Αυτοκινήτων.
-Ο Πρόεδρος Συλλόγου Τουριστικών – Οικογενειακών Καταλυμάτων Νήσου Ρόδου.
Η εγγραφή νέων μελών αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου εφόσον τα υποψήφια μέλη έχουν μια από τις ιδιότητες του άρθρου 4, τηρουμένης της πλειοψηφίας των μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού της νήσου Ρόδου.
Η ένσταση, που προβάλλεται, επί των ανωτέρω, είναι ότι περιορίζεται σημαντικά η εκπροσώπηση της Ενωσης Ξενοδόχων Ρόδου στον νέο οργανισμό, που επιδιώκει να διαμορφώσει η δημοτική αρχή.
Περαιτέρω στο άρθρο 5 της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού προβλέπεται ότι εκτός από τους εκπροσώπους των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού για εγγραφή και ποσού για ετήσια συνδρομή, καθώς και τακτική ή έκτακτη οικονομική εισφορά προς το Σωματείο που προέρχεται από τον φορέα που εκπροσωπούν και το ύψος τους κανονίζεται ετησίως από το διοικητικό συμβούλιο.
Προβλέπεται ότι τα τακτικά μέλη που προέρχονται από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού θεωρούνται ότι κατέβαλαν τα παραπάνω ποσά εγγραφών, ετήσιων συνδρομών και οικονομικών εισφορών, σύμφωνα με την κείμενη γι αυτά νομοθεσία και τους εκάστοτε ετήσιους προϋπολογισμούς προβλέψεων κατά τις εν γένει υποχρεώσεις και τις λοιπές ανάγκες αυτών, δυνατοτήτων που παρέχονται μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εκάστοτε ποσών επιχορηγήσεων του Δήμου Ρόδου, καθώς επίσης ομοίως και εφόσον υπάρχει νομική και οικονομική δυνατότητα και της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ρόδου από το σωματείο.
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια εισήγηση, να καταβάλλουν τακτικά τις προς το Σωματείο συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις τους, να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του Σωματείου,
Η αδικαιολόγητη παράλειψη καταβολής των ως ανωτέρω συνδρομών και οικονομικών ενισχύσεων του μέλους, συνεπάγεται τη διαγραφή του, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ταμία με συστημένη επιστολή και προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την λήψη της επιστολής.
Πόροι του σωματείου, σύμφωνα με την ίδια εισήγηση είναι:
α)Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές, οικονομικές ενισχύσεις ή έκτακτες: εισφορές των μελών και οργανώσεων, φορέων κ.λ.π. που αυτά εκπροσωπούν.
β) Οι κρατικές περιφερειακές, δημοτικές ή από άλλους φορείς και οργανώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού επιχορηγήσεις και
γ) Οι δωρεές, ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους, σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
Η διάθεση των κεφαλαίων του Σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένων αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής.
Στο άρθρο 15 της εισήγησης προβλέπεται ότι η εκτελεστική επιτροπή αποτελεί εκτελεστικό όργανο του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τα πλαίσια και τις γενικές κατευθύνσεις των ενεργειών, εκδηλώσεων, συμμετοχών κ.λ.π. του Σωματείου και η εκτελεστική επιτροπή με δικές της αποφάσεις συγκεκριμενοποιεί και υλοποιεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
Στο άρθρο 17 της εισήγησης προβλέπεται ότι η γενική συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ή που ήθελε ζητήσει το 1/2 των μελών με έγγραφη αίτηση που αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα, οπότε πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 μέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.
Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τα μισά πλέον ένα από τα μέλη, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει και με την προϋπόθεση ότι έχουν την πλειοψηφία των παρισταμένων οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού. Εάν δεν υπάρξει απαρτία καλείται ξανά το πολύ σε οκτώ (8) ημέρες απ’ τη χρονολογία της συνέλευσης, που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών με τον παραπάνω όμως όρο της πλειοψηφίας των εκπροσώπων της Τ.Α.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *