money tourism copyright photo
©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εκτός Επιστρεπτέας Προκαταβολής οι εποχικές επιχειρήσεις | Επιστολή της ΠΟΞ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εκτός Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν τεθεί με βάση όσα προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση οι περισσότερες εποχικά λειτουργούσες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων μέχρι τις 31-12-2020.

Παράλληλα, θέμα υπάρχει και με τις προϋποθέσεις μείωσης του ποσού που θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις.

Για τα πολύ σοβαρά αυτά θέματα, η νέα ηγεσία της ΠΟΞ, δια του προέδρου Γρηγόρη Τάσιου και του γενικού γραμματέα Μανώλη Τσακαλάκη, απέστειλε επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς Χρήστο Σταϊκούρα, υπουργό Οικονομικών, Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Βρούτση, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κοινοποίηση στον Χάρη Θεοχάρη, υπουργό Τουρισμού και Μάνο Κόνσολα, υφυπουργό Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, “Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ρητή πρόβλεψη πως οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού των επιχειρήσεων δεν προσμετρώνται κατά τον έλεγχο του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020”.

Σημειώνεται πως αντίστοιχη ρύθμιση είχε προβλεφθεί στην περίπτωση των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είχε αναδείξει και το θέμα με τα χρήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τα οποία  αφαιρούνται από την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης.

Εκτός δε από αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν αποζημίωση αδείας, επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων επί του ονομαστικού μισθού, μαζί με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Η επιστολή

Η επιστολή της ΠΟΞ, έχει ως εξής:

“Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Από την διατύπωση των ρυθμίσεων της με αριθμό ΓΔΟΥ 233 ΚΥΑ με τίτλο «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.» προκύπτουν τα εξής ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης:

1.Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται πως «Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά τον μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.»

Λόγω των συνθηκών που επικράτησαν την τρέχουσα περίοδο και ιδίως του κλίματος αβεβαιότητας που κυριάρχησε, πολλές επιχειρήσεις επέλεξαν να προσλάβουν το εποχικό προσωπικό τους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Τις συμβάσεις αυτές τις κατήγγειλαν είτε κατά το κλείσιμο του ξενοδοχείου, είτε σταδιακά όσο βαδίζαμε προς το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Για τις καταγγελίες αυτές δεν υπάρχει στο παραπάνω άρθρο αντίστοιχη εξαίρεση, όπως αυτή που προβλέπεται για τις λήξεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επομένως οι εποχικές επιχειρήσεις που επέλεξαν να απασχολήσουν το εποχικό τους προσωπικό με συμβάσεις της συγκεκριμένης μορφής (αορίστου χρόνου), τις οποίες και κάποια στιγμή έληξαν, δεν θα πληρούν την προϋπόθεση της διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων μέχρι τις 31-12-2020 και δεν θα μπορούν να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία υποτίθεται προορίζεται για αυτές.

ksd Επιστρεπτέας Προκαταβολής
adv

Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ρητή πρόβλεψη πως οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού των επιχειρήσεων δεν προσμετρώνταικατά τον έλεγχο του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020.

Σημειώνεται πως αντίστοιχη ρύθμιση είχε προβλεφθεί στην περίπτωση των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με σχετικό ΔΤ του Υπουργείου Εργασίας «Σε περίπτωση κατά την οποία επιχειρήσεις-εργοδότες, εποχικής λειτουργίας, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, έχοντας κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους,  οι καταγγελίες αυτές δεν θεωρούνται άκυρες. Επίσης για την ανωτέρω περιγραφείσα περίπτωση επιχειρήσεων-εργοδοτών, δεν υφίσταται η υποχρέωση διατήρησης του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας για το χρονικό διάστημα των 30 ημερών μετά την λήξη των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.”

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 της ίδιας ΚΥΑ προβλέπονται τα εξής:

«7. Παρέχεται δυνατότητα α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της παρούσας,β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021».

Σχετικά επισημαίνουμε τα εξής:

Επί της α)περίπτωσης: Η πρόβλεψη της υποχρέωσης επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης θα πρέπει να συνδέεται με την απώλεια του τζίρου της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος και όχι το επόμενο ή άλλως, αν ήθελε συνδεθεί με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά το επόμενο έτος, το απαιτούμενο ποσοστό μείωσης να περιορισθεί κάτω του 30%. Θέλουμε να πιστεύουμε πως η απώλεια του τζίρου των επιχειρήσεων δεν θα διατηρηθεί το 2021 στα ίδια επίπεδα με φέτος, γιατί αν αυτό ισχύσει θα οδηγηθούν σε διακοπή της λειτουργίας τους και η μείωση του προς επιστροφή ποσού σε τίποτε δεν θα τις ωφελήσει….

Επί της β)περίπτωσης:Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η επιστροφή ποσοστού μόνο 60% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε περίπτωση διατήρησης κατά μέσο όρο του ίδιου αριθμού εργαζομένων δεν προϋποθέτει αυτές να παρουσιάζουν και την προβλεπόμενη στην περίπτωση α) μείωση τζίρου. Επίσης θα πρέπει και εδώ να προβλεφθεί πως οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού των επιχειρήσεων δεν προσμετρώνται κατά τον έλεγχο του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γρηγόρης Τάσιος                                                                   Μανώλης Τσακαλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                         Γενικός Γραμματέας”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *