France-

Ελληνο-γαλλική συνεργασία σε Οικονομία, Επενδύσεις και Τουρισμό|Υπεγράφη δήλωση προθέσεων

ΜΟΝΕΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Κοινή δήλωση σχετικά με την ελληνογαλλική οικονομική συνεργασία, υπέγραψαν σήμερα στο Παρίσι, οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

Η δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν αναφέρεται σε ενίσχυση της συνεργασίας τους στον οικονομικό τομέα, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να προωθήσουν την ανάπτυξη των εκατέρωθεν  επενδύσεων, με ειδική αναφορά μάλιστα στον τομέα του Τουρισμού, όπου γίνεται λόγος για “…να αναπτύξουν τη συνεργασία στον τομέα του θεματικού τουρισμού, ιαματικού, υγείας, γαστρονομικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών του τομέα, ιδίως σε θέματα αειφορίας”.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Η δήλωση προθέσεων των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας αφενός, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλικής Δημοκρατίας αφετέρου, σχετικά με την Ελληνο-γαλλική οικονομική εταιρική σχέση, έχει ως εξής:

“Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλικής Δημοκρατίας,

Προσβλέποντας στην ενίσχυση της συνεργασίας τους στον οικονομικό τομέα προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να προωθήσουν την ανάπτυξη των εκατέρωθεν  επενδύσεων,

Έχοντας επίγνωση του επείγοντος χαρακτήρα της εφαρμογής μιας ομαλής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ελληνική Δημοκρατία και η Γαλλική Δημοκρατία στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων και με στόχο την επίτευξη έως το 2050 μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οικονομιών, που καταδεικνύονται μέσω ενός σημαντικού αποθέματος επενδύσεων, της παρουσίας άνω των 100 θυγατρικών εταιριών γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, κυρίως σε αυτόν της ενέργειας, της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας, των υποδομών, των μεταφορών και του τουρισμού, δημιουργώντας άμεσα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα,

Έχοντας την προτροπή των επιχειρηματικών κοινοτήτων από την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τους δεσμούς τους, όπως καταδεικνύεται από τη διεξαγωγή στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου 2020 ενός σημαντικού Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνεται από το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με τη συνδρομή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων Île-de-France, της Επιτροπής Γάλλων Συμβούλων Εξωτερικού Εμπορίου  Ελλάδας, του Business France και του MEDEF, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση:

 1. Να εντατικοποιήσουν τις επενδύσεις γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας, του τουρισμού και των υποδομών, μέσα και από το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ένταξη της Ελλάδας στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα.
 2. Να υποστηρίξουν τις επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στη Γαλλία, ιδίως εκείνες με δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 3. Να συνεχίσουν την τεχνική συνεργασία στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης και απλοποίησης, αλλά και στους τομείς της φορολογίας, των τελωνείων και της ψηφιακής οικονομίας, οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ανάπτυξη επενδυτικών ευκαιριών.
 4. Να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της διμερούς τεχνικής συνεργασίας διερευνώντας στρατηγικούς τομείς για την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η γεωργία, το κλίμα και περιβάλλον, ο τουρισμός και το επιχειρηματικό περιβάλλον.
 5. Να υποστηρίξουν την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχοντας ως βάση τη συνεργασία της με την Bpifrance.
 6. Να διευκολύνουν τον προσδιορισμό ελληνικών και γαλλικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ελληνο-γαλλική συνεργασία στους τομείς που καλύπτονται από την εν λόγω διευρυμένη τεχνική συνεργασία.
 7. Να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, μία διευρυμένη εταιρική σχέση Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) σε στρατηγικούς τομείς στις δύο χώρες μας, επί τη βάσει χαρτογράφησης τομέων κοινού ενδιαφέροντος.
 8. Στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος, να ενισχύσουν την ελληνο-γαλλική συνεργασία για την υλοποίηση της φιλοδοξίας που απορρέει από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο, προσδιορίζοντας μία συμφωνία τομεακής συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την κοινή επιθυμία των δύο κυβερνήσεων να ενισχύσουν τις γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην οικολογική μετάβαση της χώρας, ιδίως στους τομείς των υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της απεξάρτησης των μεταφορών από τον άνθρακα και των αστικών υπηρεσιών. Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, να ευνοήσουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των αρμόδιων δημόσιων φορέων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε ζητήματα προστασίας και ανάπτυξης της Μεσογείου.
 9. Επίσης, στόχο έχουν να ενισχύσουν την μεταφορά υπάρχουσας και ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στις περιοχές της πράσινης κατάρτισης προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης και της πράσινης χρηματοδότησης, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου.
 10. Στον τομέα του τουρισμού, να αναπτύξουν τη συνεργασία στον τομέα του θεματικού τουρισμού, ιαματικού, υγείας, γαστρονομικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών του τομέα, ιδίως σε θέματα αειφορίας.
 11. Στον τομέα της γεωργίας, να ενισχύσουν τις κοινές θέσεις για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική, ιδίως μέσω της προάσπισης του προϋπολογισμού της, προκειμένου να στηρίξουν την αγρο-οικολογική μετάβαση των συστημάτων παραγωγής, την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τη διάρθρωση των τομέων. Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν να δρομολογήσουν τεχνική συνεργασία για τη διάδοση νέων τεχνολογιών στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
 12. Στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, να εργαστούν για τη δημιουργία στην Ελλάδα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για ψηφιακά επαγγέλματα και να υποστηρίξουν τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων στους ψηφιακούς τομείς: σχεδιασμός, οικο-τεχνολογία, συνδεδεμένα ιατρο-τεχνολογικά προϊόντα.
 13. Να μεριμνήσουν για την παρακολούθηση των δράσεων συνεργασίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης, μέσω τακτικών συναντήσεων, με τη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, δημόσιων και ιδιωτικών, των δύο χωρών με τη δέουσα προηγούμενη διαβούλευση και με τη διατήρηση τακτικών επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Υπεγράφη στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου 2020 σε τέσσερα αντίγραφα, στην ελληνική και γαλλική”.

Ομιλία Χάρη Θεοχάρη στο Φόρουμ του  Ελληνογαλλικού  Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Στο μεταξύ στο φόρουμ που διοργάνωσε στο Παρίσι, παράλληλα με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Ελληνογαλλικό  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μίλησε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

parisΟ υπουργός Τουρισμού κάλεσε τους Γάλλους επιχειρηματίες να επενδύσουν στον ελληνικό Τουρισμό, γιατί “…Η επιτυχία που είχαμε τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τουριστών που έρχονται και αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη για στροφή σε ένα ποιοτικότερο μοντέλο τουρισμού. Έτσι έχουν δημιουργηθεί πιέσεις στις υπάρχουσες υποδομές, οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν σε πολλά σημεία και στις δεξιότητες όσων εργάζονται στον τουρισμό και, συνεπώς, και οι επενδύσεις σε τομείς, όπως η εκπαίδευση. Επίσης η κυβέρνηση έχει βάλει την ανάπτυξη και ιδιαίτερα την τουριστική ανάπτυξη στο κέντρο της πολιτικής της, πέρα από τη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά πρώτα σε μια προσαρμογή η οποία ξεκινάει από την ανάπτυξη για να δημιουργεί δημοσιονομικούς χώρους”.

Και συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: “Θα διευκρινίσω για ποιο λόγο αυτή η στιγμή είναι η κατάλληλη για να κάνετε επενδύσεις στην Ελλάδα και να έχετε αποτέλεσμα. Όπως λένε το μισό μυστικό της επιτυχίας είναι το timing και τώρα πραγματικά το timing είναι ιδανικό για τις επενδύσεις στην Ελλάδα”.

Η ομιλία

Η ομιλία του κ. Θεοχάρη, έχει ως εξής:

“Γιατί να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα;

Πρώτον γιατί υπάρχει μια νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα.

Με κυβέρνηση που υποσχέθηκε μια φιλο-επενδυτική πολιτική.

Με κόσμο που την ψήφισε για αυτό.

Δεύτερον για υπάρχει μια αξιοσημείωτη πολιτική σταθερότητα.

Με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Μια κυβέρνηση που παράλληλα επιδιώκει την συναίνεση.

Με ένα πολιτικό σύστημα που στα μεγάλα συμφωνεί

Στην ψήφο των αποδήμων

Στην εκλογή της ΠτΔ

Στην αλλαγή του Συντάγματος

Πολιτική σταθερότητα που τροφοδοτείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εκλογές μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης, δηλαδή τα επόμενα 3,5 έτη.

Πρέπει λοιπόν, να προχωρήσουμε τα έργα και τα projects που έχουμε ήδη ξεκινήσει χωρίς να υπάρχουν δυσκολίες. Θα διευκρινίσω για ποιο λόγο αυτή η στιγμή είναι η κατάλληλη για να κάνετε επενδύσεις στην Ελλάδα και να έχετε αποτέλεσμα. Όπως λένε το μισό μυστικό της επιτυχίας είναι το timing και τώρα πραγματικά το timing είναι ιδανικό για τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Όμως, θα ήθελα να απαντήσω και στο ερώτημα για ποιο λόγο να επενδύσει κάποιος στον τουρισμό στη χώρα μας.

Πρώτον, θα ήθελα να συστήσω τον ελληνικό τουρισμό, διότι είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Είναι κάτι που ξέρουμε να το κάνουμε. Έχει φέρει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του πλούτου και της μείωσης της κρίσης, η οποία θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη χωρίς τον τουρισμό. Ήδη ο τουρισμός είναι περίπου το 25% των εξαγωγών της χώρας μας. Είναι περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ από άμεσα έσοδα, από συναλλαγματικά έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό. Και 25-30% σε έμμεσα έσοδα, από τον εσωτερικό τουρισμό και έμμεσες συνέπειες του τουρισμού.

Η επιτυχία που είχαμε τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τουριστών που έρχονται και αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη για στροφή σε ένα ποιοτικότερο μοντέλο τουρισμού. Έτσι έχουν δημιουργηθεί πιέσεις στις υπάρχουσες υποδομές, οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν σε πολλά σημεία και στις δεξιότητες όσων εργάζονται στον τουρισμό και, συνεπώς, και οι επενδύσεις σε τομείς, όπως η εκπαίδευση.

Επίσης η κυβέρνηση έχει βάλει την ανάπτυξη και ιδιαίτερα την τουριστική ανάπτυξη στο κέντρο της πολιτικής της, πέρα από τη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά πρώτα σε μια προσαρμογή η οποία ξεκινάει από την ανάπτυξη για να δημιουργεί δημοσιονομικούς χώρους.

Ήμασταν η πρώτη χώρα που στηρίξαμε τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas Cook, άμεσα και αποφασιστικά, αποδεικνύοντας ότι είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές αλλαγές που κάνουμε είναι σημαντικές και βοηθούν πάρα πολύ τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρούμε σε αλλαγές στη χωροταξία, που έχουν ως κύριο στόχο βελτιωμένες διαδικασίες και μεγαλύτερη διαφάνεια, προσελκύοντας τουριστικές επενδύσεις.

Έχουν ήδη γίνει πολλά. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα ξενοδοχεία, οι μισές εκ των οποίων σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, έχουν φτάσει τα 5 δις, ενώ μέχρι το 2023 θα ανέλθουν στα 6-6,5 δις. Επίσης έχουν ήδη αναβαθμιστεί αεροδρόμια και γίνονται και νέα έργα αναβάθμισης και στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Και υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες. Ο τουρισμός και η αύξησή του έχουν δημιουργήσει ενδιαφέρον για μια δεκάδα επόμενων αεροδρομίων, που ανάλογα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και αυτά, όπως το Ελ. Βενιζέλος και τα 14 αεροδρόμια της Fraport. Η κρίση έχει αφήσει αρκετές μονάδες με προβλήματα, με προβληματικά δάνεια και εκεί υπάρχει η ευκαιρία κάποιος να δραστηριοποιηθεί.

Θα στηρίξουμε τις επενδύσεις, γιατί θα έχουμε ως Υπουργείο Τουρισμού, πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια για το σχεδιασμό μας. Ήδη ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα αναπτυχθεί μέσα στο 2020. Αυτό το σχέδιο θα επιτρέψει σε όλους να δουν ποια είναι η στόχευσή μας, πού θέλουμε να πάμε τον ελληνικό τουρισμό.

Το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον τουρισμό θα είναι ένα σχέδιο που θα δίνει καθαρότητα, τι μπορεί να γίνει, τι επιχείρηση και σε ποιο σημείο του χάρτη της χώρας μας. Θα δώσει λύση σε προβλήματα που χρονίζουν από δεκαετίες.

Οι προτεραιότητες που ανακοινώσαμε δημιουργούν συγκεκριμένες ευκαιρίες. Η στροφή του ελληνικού τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πράσινη πιστοποίηση, οι ενέργειες που ξεκινήσαμε ήδη με τη μετατροπή του Υπουργείου μας σε PlasticFreeZone, ώστε να δώσουμε το συμβολικό μήνυμα ότι ο τουρισμός μας θα είναι πρωτοπόρος στη διαδικασία της πράσινης ανάπτυξης.

Λόγω της γρήγορης αύξησης των ανθρώπων που φιλοξενούμε, αναγκαστήκαμε να πάρουμε επιπλέον προσωπικό, το οποίο χρειάζεται να αναβαθμίσει τις δεξιότητες και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και την πιστοποίηση.

Βελτιώνουμε τις υποδομές και ιδιαίτερα τις μαρίνες, διότι για εμάς ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα. Αναβαθμίζουμε τη Μαρίνα Χίου, ολοκληρώνουμε τη Μαρίνα Αλίμου, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την αξιοποίηση της Μαρίνας Ιτέας και θα ακολουθήσουν και άλλες μαρίνες, όπως στο Αργοστόλι.

Τέλος, σημαντικός άξονας της πολιτικής μας είναι ο θεματικός τουρισμός, ώστε να έχουμε μια διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και σε ποιότητα και σε διάρκεια και στους 12 μήνες του χρόνου.

Στο επόμενο διάστημα και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα είναι σημεία πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για τον τουρισμό του CityBreak. Οι επενδύσεις που ήδη γίνονται θα έχουν μεγάλη επιτυχία.

Η χώρα μας έχει ποιότητα και όσον αφορά τον ορεινό τουρισμό. Άλλωστε, είναι ορεινή κατά 80%. Και αυτό δεν το γνωρίζει ο ξένος τουρίστας. Συνεπώς, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πάνω στον ορεινό τουρισμό, έναν τουρισμό 12 μηνών, καθώς δεν πρόκειται μόνο για χιόνι και σκι, αλλά και για άλλες δραστηριότητες.

Επίσης δραστηριοποιούμαστε στο θαλάσσιο τουρισμό, στις κρουαζιέρες, στο yachting. Φέρνουμε νέο νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό, απλοποιώντας την τωρινή κατάσταση και επιτρέποντας τις καταδύσεις και σε σημεία που σήμερα απαγορεύεται.

Ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας, είναι ένας τουρισμός που θα βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και τις περιοχές με ιαματικές πηγές, spa κ.τ.λ.

Ο τουρισμός μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας βρίσκεται στο καλύτερο σημείο του. Το 2019 επισκέφτηκαν τη χώρα μας πάνω από 1,8 εκατομμύρια Γάλλοι τουρίστες, περίπου 300.000 περισσότεροι από το 2017. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 7-8% στις αφίξεις και 14-15% στα έσοδα, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, που μας έφερε με πάνω από 1 δις έσοδα. Οι Γάλλοι τουρίστες προτιμούν τη χώρα μας, δεν προτιμούν όμως το μαζικό τουρισμό. Είναι τουρίστες που θέλουμε, υψηλού επιπέδου, διαβασμένοι, τους αρέσει ο πολιτισμός και η τοπική κουλτούρα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο ανάπτυξης των διμερών σχέσεων στον τουρισμό.

Έχουμε συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της ΕΤΑΔ και του ΤΑΙΠΕΔ, είμαστε ανοικτοί και μπορούμε να βοηθήσουμε σε σχέδια, όπως τα fasttrack, για να προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις γρήγορα. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικοποιήσεις. Στην ΕΤΑΔ ανήκουν 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων είναι 7 Μαρίνες, 31 εμβληματικά ξενοδοχεία «Ξενία», τα οποία θα αποδοθούν σταδιακά σε ιδιώτες και 20 εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών, μεταξύ των οποίων αυτή του Καϊάφα.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζουμε με πολύ μεγάλη έμφαση το brand της Ελλάδας, ώστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τουριστικές ροές στα επόμενα χρόνια. Παίρνουμε πρωτοβουλίες για τη γαστρονομία που έχουμε μείνει πίσω συγκριτικά με άλλες χώρες. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς τη διατροφή και αυτά θα αναδείξουμε.

Ξεπερνώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις για πρώτη φορά ξεκινήσαμε φέτος την καμπάνια από τις 15 Ιανουαρίου με σύνθημα το «AlwaysinSeason» και αυτό είναι κάτι που υποσχόμαστε πως θα κάνουμε κάθε χρόνο.

Τέλος, ξεκινάμε μια διαδικασία branding, ώστε μέσα στο στρατηγικό μας πλαίσιο, σε συνεργασία με ανθρώπους από την αγορά, όπως ο SteveVranakis, ο οποίος για χρόνια έχει εργαστεί στη Google, να μοιραστούμε ιδέες και πρωτοβουλίες παγκόσμιας κλάσης για τον τουρισμό μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούμε να έρθετε να επενδύσετε στην Ελλάδα, να επενδύσετε στον ελληνικό τουρισμό”.

Α. Τζιτζικώστας: «Η Ελλάδα από ‘επενδυτική έρημος’ μετατρέπεται σε νέα ‘γη της επαγγελίας’ μέσω των επενδύσεων»

Ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο Παρίσι, με τίτλο «Ελλάδα: Στρατηγικός Παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται», ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας με θέμα τις Υποδομές και τα Δημόσια Έργα.

Στην εκδήλωση, παρουσία Υπουργών και Αξιωματούχων της Ελλάδας και της Γαλλίας, αλλά και Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε τον κομβικό ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά των Περιφερειών στην ανάπτυξη των υποδομών και των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα.

parisΌπως είπε χαρακτηριστικά, «το 87% του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατευθύνεται σε έργα υποδομών, ενώ το 30% των δημοσίων δαπανών και το 60% των δημοσίων επενδύσεων πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες στην Ελλάδα».

«Η συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιείται το συνέδριο, είναι για την χώρα μου ξεχωριστή. Η Ελλάδα από τις 7 Ιουλίου έχει γυρίσει σελίδα μετά από μία πολυετή, επώδυνη και πολυεπίπεδη κρίση, που δεν ήταν μόνο οικονομική αλλά και πολιτική και κοινωνική. Για να βγούμε από την κρίση δώσαμε δύσκολες και κρίσιμες μάχες σε τεντωμένο σκοινί. Και δεν ξεχνάμε πως σε όλη αυτή την διαδρομή, είχαμε πάντα στο πλευρό μας τη διαχρονική φίλη και σύμμαχο της χώρας μας, τη Γαλλία, που καμία στιγμή δεν σταμάτησε να πιστεύει στις δυνατότητες της χώρας μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στο ρόλο των Περιφερειών στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, εξήγησε ότι «στην κρίση που βιώσαμε, οι Περιφέρειες λειτούργησαν ως ένας σημαντικός βραχίονας ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και τους πολίτες. Με έργα που κράτησαν την οικονομία ζωντανή. Με κίνητρα για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας. Με εκσυγχρονισμό των υποδομών. Με εκτόξευση των απορροφήσεων των πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Και σήμερα, μπορούμε πλέον να κοιτάζουμε μπροστά, με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση πατώντας σταθερά στα πόδια μας. Η Ελλάδα από ‘επενδυτική έρημος’ μετατρέπεται σε νέα ‘γη της επαγγελίας’. Σε ολόκληρη τη χώρα, σειρά από μεγάλα ή και πολύ μεγάλα επενδυτικά projects, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Περιφερειών, είτε ξεκίνησαν, είτε ξεκινούν το επόμενο διάστημα».

Μάλιστα, ο κ. Τζιτζικώστας έκανε αναφορά «σε μια νέα εποχή όπου οι Περιφέρειες καλούμαστε να παίξουμε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι για να συγκρατήσουμε και να απορροφήσουμε κοινωνικούς κραδασμούς και αναταράξεις αλλά για να γίνουμε η ατμομηχανή της ανάπτυξης με επίκεντρο τις υποδομές και τα δημόσια έργα. Η Ελλάδα εναρμονίζεται με τη σύγχρονη τάση σε όλη την Ευρώπη, σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Οι Περιφέρειες, με πολιτικές που διαμορφώνονται και υλοποιούνται από κάτω προς τα πάνω, με σχεδιασμό των έργων και των δράσεων μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, με εξειδικευμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, με διοικητική και γεωγραφική εγγύτητα στην υλοποίηση των έργων, αποτελούν φορείς σταθερότητας και αποτελεσματικότητας».

Ο κ. Τζιτζικώστας περιγράφοντας τον κεντρικό στόχο των Περιφερειών της Ελλάδας, τόνισε ότι αυτός είναι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

«Οι τομείς στους οποίους οι Περιφέρειες έχουν ευθύνη, καλύπτουν ολόκληρο τόσο το αναπτυξιακό, όσο και το κοινωνικό φάσμα. Από έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τις λιμενικές υποδομές και τις μαρίνες, τον ηλεκτροφωτισμό, την ενέργεια και το δίκτυο φυσικού αερίου, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αγροδιατροφή, μέχρι τις υποδομές εκπαίδευσης και αθλητισμού, τα νοσοκομεία και τα σχολεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Επίσης σημείωσε ότι στην Κεντρική Μακεδονία περισσότερα από 1.000 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης και το ίδιο ισχύει στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, που την καθιστούν ελκυστική Περιφέρεια για επενδύσεις.

«Η Ελλάδα αλλάζει γιατί εμπιστεύεται πλέον τις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας, γιατί έχουμε εμπειρία και γνώση, γιατί ξέρουμε να τρέχουμε με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς καθυστερήσεις, γιατί διαθέτουμε one stop shops που περιορίζουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Θέλουμε αυτό το νέο ξεκίνημα να στηριχθεί από υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις, όπως είναι οι γαλλικές επιχειρήσεις που έχουν ένα ακόμα κοινό με την ελληνική κουλτούρα και την δική μας κοσμοθεωρία: Έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, στη νέα αρχή, με τα νέα ευνοϊκά δεδομένα σας προσκαλώ στην Ελλάδα και στις Περιφέρειες της χώρας για συνεργασίες σε όλους τους τομείς στους οποίους από κοινού, μπορούμε να πετύχουμε υψηλούς στόχους με επενδύσεις που αποδίδουν για την οικονομία και την κοινωνία των δυο χωρών», τόνισε.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *