photo EC
Φωτό: EC

Ενέκρινε η Κομισιόν τα πρώτα κονδύλια στο Λουξεμβούργο για έκτακτη κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων, έως τα 3 εκατ. €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο Λουξεμβούργο, για να υποστηρίξει το ακάλυπτο πάγιο κόστος των εταιρειών που πλήττονται από την επιδημία του κορονοϊού, με βάση το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, που ψηφίστηκε στις 13 Οκτωβρίου και αποκάλυψε το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υιοθέτηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ορίου ενίσχυσης των επιχειρήσεων κατά 3 εκατ. ευρώ, ανά επιχείρηση, πλέον του ισχύοντος καθεστώτος ενίσχυσης των 800.000 ευρώ, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ και βουλευτή βορείου Τομέα Αθηνών Ανδρέα Λοβέρδου.

Photo by Adarsh Valamary on Unsplash
Photo by Adarsh Valamary on Unsplash

Το μέτρο θα επιτρέψει στις αρχές του Λουξεμβούργου να υποστηρίξουν εταιρείες που υπέστησαν μηνιαία μείωση του κύκλου εργασιών μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021 τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Η ενίσχυση θα τις βοηθήσει να πληρώσουν το 70% (90% σε περίπτωση πολύ μικρών και μικρών εταιρειών) των σταθερών δαπανών τους που δεν καλύπτονται από έσοδα, έως 1 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά επιχείρηση.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Πολλές εταιρείες στο Λουξεμβούργο, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είδαν τα έσοδά τους να μειώνονται σημαντικά λόγω των περιοριστικών μέτρων που απαιτούνται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στο Λουξεμβούργο να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν το σταθερό τους κόστος που δεν καλύπτεται από έσοδα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να βρούμε εφαρμόσιμες λύσεις για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ ».

Τα μέτρο στήριξης του Λουξεμβούργου

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή οκτώ καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων του Λουξεμβούργου για την στήριξη εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, το Λουξεμβούργο κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς περαιτέρω υποστήριξης των εταιρειών βάσει του προσωρινού πλαισίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Λουξεμβούργο σχεδιάζει να παράσχει οικονομική βοήθεια σε ορισμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, της στέγασης και της ψυχαγωγίας, προκειμένου να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ρευστότητας που σχετίζονται με την εμφάνιση κορονοϊού. Το μέτρο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό έως 120 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η υποστήριξη στο Λουξεμβούργο θα λάβει τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων.

Το μέτρο θα επιτρέψει στις αρχές του Λουξεμβούργου να υποστηρίξουν εταιρείες που υπέστησαν μηνιαία μείωση του κύκλου εργασιών μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021 τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Η ενίσχυση θα τις βοηθήσει να πληρώσουν το 70% (90% σε περίπτωση πολύ μικρών και μικρών εταιρειών) των σταθερών δαπανών τους που δεν καλύπτονται από έσοδα, έως 1 εκατ. ευρώ κατ ‘ανώτατο όριο ανά επιχείρηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς στο Λουξεμβούργο πληροί τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 · (ii) θα καλύψει τα ακάλυπτα πάγια έξοδα που προέκυψαν κατά την περίοδο από 1ης Μαρτίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021 · (iii) θα χορηγηθεί σε επιχειρήσεις που υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά την επιλέξιμη περίοδο τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019 · (iv) θα καλύψει κατ ‘ανώτατο όριο το 70% των ακάλυπτων σταθερών δαπανών (90% στην περίπτωση πολύ μικρών και μικρών εταιρειών) · (v) δεν θα υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση · (vi) θα χορηγηθεί μόνο σε εταιρείες που δεν θεωρήθηκαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση τις πολύ μικρές και τις μικρές εταιρείες που είναι επιλέξιμες ακόμη και αν ήδη βρίσκονται σε δυσκολία. Τέλος, το Λουξεμβούργο θα διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων για τη σώρευση των ενισχύσεων που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο σε όλα τα μέτρα.

ksd Λουξεμβούργο
adv

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο στο πλαίσιο του καθεστώτος είναι αναγκαίο στο Λουξεμβούργο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα προσωρινό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου, 8 Μαΐου, 29 Ιουνίου και 13 Οκτωβρίου 2020, προβλέπει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη:

(i) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές ιδίων κεφαλαίων, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές έως 100.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 120.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 800.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται όλους τους άλλους τομείς για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών ρευστότητάς του. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δώσουν, μέχρι ονομαστικής αξίας 800.000 ευρώ ανά εταιρεία δάνεια μηδενικού επιτοκίου ή εγγυήσεις για δάνεια που καλύπτουν το 100% του κινδύνου, εκτός από τον τομέα της πρωτογενούς γεωργίας και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου τα όρια των € Ισχύουν 100.000 και 120.000 ευρώ ανά εταιρεία αντίστοιχα.

(ii) Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες για να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν δάνεια στους πελάτες που τα χρειάζονται. Αυτές οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να καλύψουν έως και το 90% των κινδύνων από δάνεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες και επενδυτικές ανάγκες.

(iii) Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς εταιρείες με ευνοϊκά επιτόκια. Αυτά τα δάνεια μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και τις επενδύσεις.

(iv) Διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία ότι η εν λόγω ενίσχυση θεωρείται άμεση ενίσχυση στους πελάτες των τραπεζών και όχι στις ίδιες τις τράπεζες και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο διασφάλισης ελάχιστης στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών.

(v) Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για όλες τις χώρες, χωρίς να απαιτείται από το εν λόγω κράτος μέλος να αποδείξει ότι η αντίστοιχη χώρα είναι προσωρινά «μη εμπορεύσιμη».

(vi) Υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) που σχετίζεται με τον κορονοϊό για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στην υγεία με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων. Μπορεί να χορηγηθεί μπόνους για έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.

(vii) Υποστήριξη για την κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών για την ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων εμβολίων, αναπνευστικών και προστατευτικών ενδυμάτων) χρήσιμων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς απώλειες. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από ένα μπόνους όταν η επένδυσή τους υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

(viii) Υποστήριξη για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς απώλειες. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από ένα μπόνους όταν η επένδυσή τους υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

(ix) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή αναβολής των φορολογικών πληρωμών ή / και αναστολών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους τομείς, τις περιφέρειες ή για τύπους εταιρειών που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

(x) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθού για υπαλλήλους για τις εταιρείες σε τομείς ή περιοχές που έχουν υποφέρει περισσότερο από το ξέσπασμα του κορονοϊού, που διαφορετικά θα έπρεπε να απολύσουν προσωπικό.

(xi) Στοχευμένη ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, εάν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη λύση. Διατίθενται διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά: προϋποθέσεις σχετικά με την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και το μέγεθος της παρέμβασης · προϋποθέσεις για την είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο εταιρειών και την αμοιβή · προϋποθέσεις σχετικά με την έξοδο του κράτους από την πρωτεύουσα των σχετικών εταιρειών · προϋποθέσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μερισμάτων και των ανώτατων ορίων αποδοχών για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη · απαγόρευση διασταυρούμενων επιδοτήσεων και απαγόρευση εξαγοράς και πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού · απαιτήσεις διαφάνειας και αναφοράς.

(xii) Υποστήριξη για ακάλυπτα πάγια έξοδα για εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Η υποστήριξη θα συνεισφέρει σε ένα μέρος των σταθερών δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, έως ένα μέγιστο ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ ανά επιχείρηση.

Το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνδυάζουν όλα τα μέτρα στήριξης μεταξύ τους, εκτός από δάνεια και εγγυήσεις για το ίδιο δάνειο και που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που προβλέπονται από το προσωρινό πλαίσιο. Επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να συνδυάζουν όλα τα μέτρα στήριξης που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου με τις υπάρχουσες δυνατότητες να χορηγούν de minimis σε μια εταιρεία έως 25.000 € για τρεις φορολογικές χρήσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 30.000 € για τρεις φορολογικές χρήσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 200.000 ευρώ για τρεις χρήσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους άλλους τομείς. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν να αποφύγουν την αδικαιολόγητη σώρευση μέτρων στήριξης για τις ίδιες εταιρείες ώστε να περιορίσουν την υποστήριξη για να καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, το Προσωρινό Πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες δυνατότητες που είναι ήδη διαθέσιμες στα κράτη μέλη για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με μια συντονισμένη οικονομική απάντηση στο ξέσπασμα του COVID-19, όπου εκτίθενται αυτές οι δυνατότητες. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν γενικά εφαρμόσιμες αλλαγές υπέρ των επιχειρήσεων (π.χ. αναβολή φόρων ή επιδότηση εργασίας μικρής διάρκειας σε όλους τους τομείς), οι οποίες δεν εμπίπτουν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Μπορούν επίσης να χορηγούν αποζημίωση σε εταιρείες για ζημίες που υπέστησαν και προκλήθηκαν άμεσα από το ξέσπασμα του κορονοϊού.

Το Προσωρινό Πλαίσιο θα ισχύει έως τα τέλη Ιουνίου 2021. Καθώς τα ζητήματα φερεγγυότητας ενδέχεται να υλοποιηθούν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο καθώς εξελίσσεται αυτή η κρίση, για μέτρα ανακεφαλαιοποίησης μόνο, η Επιτροπή έχει παρατείνει αυτήν την περίοδο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Με σκοπό να διασφαλίζοντας την ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες εάν πρέπει να παραταθεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έχει αναλάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας κοροναϊού μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *