ypourgeio_ergasias

Επεκτείνεται η άδεια ειδικού σκοπού μέχρι τις 24.4|Δικαίωμα διορθώσεων στις υποβολές εντύπων και τις ημερομηνίες καταβολής για τα 800 ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, επεκτείνεται η άδεια ειδικού σκοπού μέχρι τις 24.4, ενώ δίδεται το δικαίωμα διορθώσεων στις υποβολές εντύπων και τις ημερομηνίες καταβολής για τα 800 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, με νέα ερμηνευτική εγκύκλιο καθορίζεται με απόλυτη ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα των υποβολών και διορθώσεων των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων, καθώς και των καταβολών των 800 ευρώ στους δικαιούχους. Παράλληλα με Υπουργική Απόφαση επεκτείνεται η ισχύς της άδειας ειδικού σκοπού μέχρι τις 24.4.2020,  που κανονικά θα έληγε στις 10. 4. 2020.

Η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ  (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα

Για την εφαρμογή της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078)[1] των οικονομικών μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, καθώς και για την εφαρμογή λοιπών μέτρων στήριξης των ανωτέρω κατηγοριών, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα /τα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και μεταβολές αρχικών δηλώσεων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που διαθέτουν, έστω και ένα υποκατάστημα, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ Taxis, του οποίου η κύρια δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν πλέον να υποβάλλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη δήλωση που αφορά υποκατάστημα/τα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 6/4/2020 έως και 10/4/2020.

Σε περίπτωση που επιθυμούν την αλλαγή της αρχικής δήλωσής τους,  προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, ως αναλύεται παρακάτω, αυτό θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν εντός του χρονοδιαγράμματος για διορθώσεις/συμπληρώσεις/ ανακλήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που θα προβούν,  είτε για πρώτη φορά σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε αλλαγή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, ως προς τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους, προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοί τους να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή σε διόρθωση της αρχικής δήλωσής τους ( αν αφορά περίπτωση αλλαγής της αρχικής δήλωσης της επιχείρησης – εργοδότη) και πάντως  εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων για υποβολές ή διορθώσεις/συμπληρώσεις/ ανακλήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω μεταβολή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, παρέχεται η δυνατότητα τόσο στις επιχειρήσεις – εργοδότες, όσο και  στους εργαζόμενούς τους, να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης που αφορούν την κατηγορία των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.

[1] Με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1078) απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

Η Απόφαση

Η απόφαση έχει ως εξής:

“Θέμα: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55) ως ισχύει.
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
4. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει,
6. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
11. την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
12. την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. την υπ’ αριθμ οικ.14368/865/06-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
14. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου,
15. το γεγονός ότι από το άρθρο 2 της παρούσας προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό (εδάφιο η, παρ.3 του άρθρου 4 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Α΄), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί, καθώς δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των ατόμων που θα κάνουν χρήση της διάταξης αυτής, αλλά και το ύψος της επιχορήγησης ανά άτομο.
Aποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας
Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.
Άρθρο 2
Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού
Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *