ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Αυτή είναι η απόφαση για την αναβάθμιση των ΜΜΕ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Αυτή είναι η απόφαση για την αναβάθμιση των ΜΜΕ

0
economy

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Με βάση την τροποποίηση, η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 171.503.182,80€.

Εδώ η απόφαση

ΠΗΓΗwww.money-tourism.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ