Χίος | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιχορηγήσεις σε 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στο Βόρειο Αιγαίο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Έξι αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων ξενοδοχειακών επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, στο Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα σε Χίο, Σάμο και Λέσβο, υπογράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών.

Στην Χίο

Πιο αναλυτικά, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Λ.Ν.Μ. ΠΟΥΛΑΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Λ.Ν.Μ. Ε.Π.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 23 δωματίων και 50 κλινών στην οδό Σταύρου Λιβανού 16 στη Χώρα της Χίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΧΙΟΥ» της Περιφέρειας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.770.032,14 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.611.020,40 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 884.561,22 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,30 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 16 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Ακόμη, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED» με δ.τ. «AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4* δυναμικότητας 24 δωματίων και 46 κλινών, με αναμόρφωση του ιστορικού κτιρίου “ΞΕΝΙΑ ΧΙΟΥ” (επίσημα χαρακτηρισμένο ως μνημείο) στη θέση Μπέλα Βίστα, οδό Σταύρου Λιβάνου 5, στο Δήμο Χίου Περιφερειακή Ενότητα Χίου.» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΧΙΟΥ» της Περιφέρειας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.548.962,73 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.548.962,73 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 851.929,50 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 7,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 11 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Στην Σάμο

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «KERVELI VILLAGE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με δ.τ. «KERVELLI VILLAGE» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του Ξενοδοχείου Kerveli Village 3* και δυναμικότητας 51 δωματίων και 100 κλινών στον οικισμό Κέρβελη, Δημοτικής Ενότητας Βαθέος, του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΣΑΜΟΥ» της Περιφέρειας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 376.726,16 και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 376.726,16 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 207.199,39 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,70 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 9 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Επιπροσθέτως εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «ΣΑΜΟΣ ΣΑΝ ΕΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής με αναβάθμιση κατηγορίας από 2* σε 3* και επέκταση δυναμικότητας από 38 δωμάτια και 73 κλίνες σε 41 δωμάτια και 89 κλίνες του ξενοδοχείου ̈ΗΛΙΟΣ”, στη θέση Πολυκράτεια ή Νέα Πόλη στο Πυθαγόρειο Σάμου στο νησί της Σάμου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΣΑΜΟΥ» της Περιφέρειας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.799.028,85 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.627.181,16 €).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 893.199,64 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 10 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Στην Λέσβο

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων δυναμικότητας 7 δωματίων και 17 κλινών σε
διατηρητέο κτήριο στη περιοχή ”Κράτηγος” Δήμου Μυτιλήνης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» της Περιφέρειας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.208.080,35 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.206.058,00 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 664.681,90 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,08 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 12 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Ακόμη, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «THEOFILOS PARADISE BOUTIQUE HOTEL» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* (αστέρων), δυναμικότητας 10 δωματίων και 25 κλινών, εντός χαρακτηρισμένου διατηρητέου κτιρίου στη Μυτιλήνη, οδός Νικολάου Μητρέλια 6, Περιφερειακής ενότητας Λέσβου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» της Περιφέρειας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.645.155,17 και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.645.155,17 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 904.835,34 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,08 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Αξίζει να σημειωθεί ότι το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 12 βαθμούς στη βαθμολόγηση των
κριτηρίων και συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.Αιγαίο

Tagged

1 σχόλιο στο “Επιχορηγήσεις σε 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στο Βόρειο Αιγαίο

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *