heraklion exh
φωτό: Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Το 60% θα επιστρέφουν οι επιχειρήσεις | Λύθηκε το θέμα με τις εποχικές | ΦΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα ενισχύσεων μέσω των προγραμμάτων “Επιστρεπτέα Προκαταβολή”, θα κληθούν να επιστρέψουν, υπό προϋποθέσεις, το 60% των κεφαλαίων που έχουν λάβει, ενώ λύνεται και το θέμα των εποχικών επιχειρήσεων, που είχαν τεθεί ουσιαστικά εκτός του προγράμματος Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ, λόγω προϋποθέσεων στην Απασχόληση.

Επισπροσθέτως, παρατείνεται μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020, η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ.

Πρόκειται, όπως τονίζουν τουριστικές πηγές, “για μια πολύ σημαντική απόφαση της κυβέρνησης προς την σωστή κατεύθυνση”, η οποία “θα είχε αποφευχθεί, εάν τα συναρμόδια υπουργεία συζητούσαν με τους φορείς”, συμπληρώνουν με νόημα.

Πιο αναλυτικά για πρώτη φορά στις κυβερνητικές αποφάσεις προσδιορίζεται ποσοστό επιστροφής της ενίσχυσης που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/ 10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Αντιθέτως δεν λύνεται το θέμα της παρακράτησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 €ανά εργαζόμενο που θα παρακρατείται από την επιστρεπτέα προκαταβολή της επιχείρησης, ούτε το θέμα της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ονομαστικό μισθό, του δώρου Χριστουγέννων, κ.λπ..

Υπενθυμίζεται πως το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είχε αναδείξει και το θέμα με τα χρήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο των ενισχύσεων, τα οποία  αφαιρούνται από την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης.

Επιστροφή του 60% – Προϋποθέσεις

Η σχετική διάταξη για την  Επιστρεπτέα Προκαταβολή, έχει ως εξής:

“3. Η περ. β της παρ. 7 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:
«επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε την 1η Μαρτίου 2020, η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται εφόσον διατηρήσει κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021.

Για την πλήρωση της προϋπόθεσης των προηγούμενων εδαφίων, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.».

Οι εποχικές επιχειρήσεις

Όπως έχει γράψει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”, “Εκτός Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν τεθεί με βάση όσα προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση οι περισσότερες εποχικά λειτουργούσες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων μέχρι τις 31-12-2020”. Μάλιστα για το θέμα είχε αποστείλει την πρώτη της επιστολή μετά τις εκλογές, η νέα ηγεσία της ΠΟΞ.

ksd copyright Επιστρεπτέα Προκαταβολή
money tourism copyright photo

Συγκεκριμένα, η νέα ηγεσία της ΠΟΞ, δια του προέδρου Γρηγόρη Τάσιου και του γενικού γραμματέα Μανώλη Τσακαλάκη, απέστειλε επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς Χρήστο Σταϊκούρα, υπουργό Οικονομικών, Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Βρούτση, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κοινοποίηση στον Χάρη Θεοχάρη, υπουργό Τουρισμού και Μάνο Κόνσολα, υφυπουργό Τουρισμού. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, “Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ρητή πρόβλεψη πως οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού των επιχειρήσεων δεν προσμετρώνται κατά τον έλεγχο του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020”.

Σημειώνεται πως αντίστοιχη ρύθμιση είχε προβλεφθεί στην περίπτωση των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.

H νέα διάταξη έχει ως εξής:

4. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

ksd Επιστρεπτέα Προκαταβολή
adv

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις».

Ακόμη, σύμφωνα με την ΚΥΑ, “Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 207/10.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3867), δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η νέα αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινής απόφασης.

Τέλος, «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που δήλωσαν έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έως την ως άνω ημερομηνία την εκδήλωση ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδαφίου.».

Ολόκληρο το ΦΕΚ, ΕΔΩ.

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *