money tourism copyright photo
money tourism copyright photo

ΈΡΕΥΝΑ: Τάσεις, Προσδοκίες και αποτελέσματα της πανδημίας στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στον Τουρισμό

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζει τις τάσεις, τις προσδοκίες και τις ψυχολογικές επιδράσεις της πανδημίας στους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

H έρευνα έγινε από το Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού
Σχεδιασμού (Εργ.Ο.Πολι.Σ.Σ), ενώ Υπεύθυνος Έρευνας ήταν ο Δρ. Θεόδωρος Μεταξάς, Αν. Καθηγητής ΤΟΕ ΠΘ.
Αποτελέσματα
 • Αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις το 73% αυτών δήλωσε ότι ήταν εξαιρετικά αρνητική. Πιο αναλυτικά η αρνητική αυτή επίδραση μεταφράστηκε στη μείωση του τζίρου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αδυναμία κάλυψης οικονομικών υποχρεώσεων. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο βαθμός επίδρασης για όλους τους παράγοντες που αξιολογήθηκαν
 • Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στην περίπτωση των επαγγελματιών σε ατομικό επίπεδο. Η άμεση επίδραση του COVID-19 επηρέασε αρνητικά  σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων, την προσπάθεια νέων θέσεων εργασίας και επέφερε στους επαγγελματίες του τουρισμού αβεβαιότητα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων τους.

 • Αναφορικά με την επίδραση του COVID-19 στον ελληνικό τουρισμό, οι επαγγελματίες του τουρισμού δηλώνουν ότι ο COVID-19 συνδέεται με αλλαγή στο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, ενώ το 2020 κρίνεται μια εντελώς ή σχετικά χαμένη χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας
 • Αντίστοιχα ο Covid-19 θα επηρεάσει τόσο τη διεθνή τουριστική ζήτηση, όσο και την προσφορά, θα σημάνει μια νέα εποχή για την τουριστική αγορά και θα εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.

 • Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα στην ερώτηση κατά πόσο οι επαγγελματίες του τουρισμού πιστεύουν ότι κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν σε επίπεδο, εθνικό, περιφερειακό/ τοπικό αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν. Πιο συγκεκριμένα πιστεύουν ότι σε εθνικό επίπεδο η Ελλάδα και η φήμη και δυναμική της ως κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός είναι και ο περισσότερο σημαντικός παράγοντας, συνοδευόμενος από τη συνολική βελτίωση της χώρας τουριστικά, αλλά και την ύπαρξη μιας νέας τουριστικής στρατηγικής, στο νέο πλέον μοντέλο τουρισμού που αναδεικνύει η νέα κρίση.
  ksd
  adv

  Σε επίπεδο περιφερειακό/ τοπικό κυριαρχεί ο προσανατολισμός στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, ενώ επίσης δυο πολύ σημαντικά ευρήματα σηματοδοτούν την ανάγκη στην αλλαγή πλεύσης σχετικά με το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Το πρώτο στοιχείο είναι η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων διοίκησης και επιχειρήσεων τουρισμού και το δεύτερο η εστίαση πλέον στη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε προορισμού ξεχωριστά! Για τους επιχειρηματίες του τουρισμού φαίνεται πλέον και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το να είναι από μόνο του ένα προορισμός brand name σήμερα δεν αρκεί, απαιτεί και άλλα πράγματα (Πίνακας 3)

 • Τέλος, σε επίπεδο επιχείρησης, οι επαγγελματίες του τουρισμού, πιστεύουν ότι παράγοντες όπως,  η ποιότητα υπηρεσιών, το καλό όνομα της επιχείρησης και η τεχνογνωσία είναι οι βασικοί άξονες ανάκαμψης. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι της αγοράς μετά από αυτό το τρίπτυχο που αναδεικνύει τη δυναμική της ποιότητας υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, θεωρούν πολύ σημαντικό τον παράγοντα της γνώσης των εξελίξεων στις τάσεις και προτιμήσεις των τουριστών. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό διότι μόνο η κατανόηση της τουριστικής ζήτησης μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην παροχή άριστων υπηρεσιών
 • Σε επίπεδο Ελλάδας, οι επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι ο COCID-19 σε μεγάλο βαθμό έχει επηρεάσει όλες τις μορφές τουρισμού στη χώρα μας αλλά κυρίως, τον μαζικό τουρισμό, τα μεγάλα γεγονότα (mega events) πολιτιστικού – αθλητικού χαρακτήρα, τον τουρισμό κρουαζιέρας και τον συνεδριακό τουρισμό (Πίνακας 4)

Επίσης, πολύ σημαντικά είναι τα ευρήματα για τις βασικές τουριστικές αγορές της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι επαγγελματίες του τουρισμού πιστεύουν ότι οι πολίτες των βασικών χωρών που επλήγησαν (Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Τουρκία, Βρετανία, Γερμανία) και οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και τις κύριες τουριστικές αγορές της χώρας μας, θα κάνουν διακοπές στην Ελλάδα μόνο και εφόσον έχουν εξασφαλιστεί συνθήκες ασφάλειας και πρωτόκολλα υγείας, καθώς η ψυχολογία τους είναι κλονισμένη και κάποιοι μπορεί να μην κάνουν διακοπές πουθενά τελικά (Πίνακας 5)
 • Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα, οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τουρίστες από τις παραπάνω χώρες, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα υγείας, διαμορφώνοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ καλό θα ήταν οι πελάτες τους –τουρίστες να είναι πιστοποιημένοι για τη μη ύπαρξη Covid-19

 • Αναφορικά με τη δυναμική της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός σε σχέση με την πανδημία, εκτιμάται ότι η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, σίγουρα κυρίως εξαρτάται από τις διεθνείς τουριστικές εξελίξεις, ενώ πιστεύεται ότι στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέες αγορές και η εικόνα της χώρας θα βελτιωθεί έναντι άλλων ανταγωνιστικών χωρών. Παράλληλα όμως, υπάρχει και η έντονη ανησυχία ότι ο Covid-19 μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε συνθήκες προηγούμενης οικονομικής κρίσης (Πίνακας 6)

 • Τέλος, στην ερώτηση σχετικά με τις σημαντικότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ανάκαμψη της αγοράς, οι επαγγελματίες του τουρισμού εστιάζουν, σε γνωστά ζητούμενα, όπως την ύπαρξη φορολογικών ελαφρύνσεων, την ύπαρξη χρηματοδοτήσεων, την ενίσχυση της νοσοκομειακής περίθαλψης σε τουριστικούς προορισμούς, ενώ θεωρούν ότι η διάχυση και η διαφάνεια στην πληροφόρηση για την πανδημία θα προστατέψει τόσο τους τουρίστες όσο και τις επιχειρήσεις τους (Πίνακας 7). Κατά συνέπεια ως άμεσα μέτρα, οι οικονομικές ελαφρύνσεις σε συνδυασμό με τα μέτρα ασφάλειας και τα πρωτόκολλα υγείας, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση

Μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ την πλήρη έρευνα

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *