Εταιρία Τουρισμού στην Κρήτη

ΦΟΡΕΙΣ

Ένα βήμα παραπέρα θέλει να πάει το τουριστικό προϊόν της Κρήτης η περιφέρεια που ιδρύει αναπτυξιακή εταιρεία !
Όπως αποκαλύπτει το cretalive.gr, σε μια προσπάθεια να τονώσει την παρουσία της και να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν του νησιού θα συσταθεί η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» , που θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ και 9μελές διοικητικό συμβούλιο.

Ήδη εκπονήθηκε  μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Κρήτης ώστε:

 – να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες που υπαγορεύουν τη σκοπιμότητα σύστασης της εταιρείας,

-να περιγραφούν το όραμα, η φιλοσοφία, ο χαρακτήρας και οι  σκοποί της και γ) να εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας της.

Ο νέος φορέας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ &ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», θα έχει τη νομική μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας .

Η διάρκεια του Φορέα ορίζεται σε 20 χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού του στο Γ.Ε.Μ.Η. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του σχετικού καταστατικού άρθρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Έδρα του Φορέα προτείνεται η πόλη του Ηρακλείου,  διοικητική έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Φορέα και ακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο θα είναι 9μελές, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης στη Γενική Συνέλευση ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Θα έχει διευθύνοντας σύμβουλο και γενικό διευθυντή, ενώ τα πρώτα χρόνια θα έχει μόνο δυο υπαλλήλους.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) και διαιρείται σε τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000 €)  εκάστη.

Στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η  Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% .

«Προκειμένου να στηρίξουμε και να διαχειριστούμε με βιώσιμο και κυρίως αποτελεσματικό τρόπο ένα πολύ σημαντικό τομέα της Κρητικής οικονομίας, τον τουρισμό και να αναδείξουμε με ενιαίο τρόπο τον τουριστικό προορισμό «ΚΡΗΤΗ», κρίνεται αναγκαία η σύσταση και λειτουργία φορέα με τη μορφή αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της δυναμικής που εμφανίζει ο τουριστικός τομέας και τη δρομολόγηση επιχειρηματικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών και δράσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν, θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και προοπτικές για το μέλλον και θα προσθέσουν οφέλη στις επιχειρήσεις του τουριστικού αλλά και των συναφών κλάδων» αναφέρει ο περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης που θα εισηγηθεί και το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης.

ΠΗΓΗ: http://www.cretalive.gr

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *