ETC: Αλλάζουν ρόλο οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σε απάντηση στην επιταχυνόμενη ζήτηση για τουρισμό, το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον και σε αναζήτηση μακροπρόθεσμης επιτυχίας, οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού (NTO) έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τους παραδοσιακούς ρόλους τους και προσπαθούν να ανακαλύψουν εκ νέου τον εαυτό τους και τον τουρισμό στους προορισμούς τους. Οι μελλοντικές προσεγγίσεις έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη, από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης, τουριστική ανάπτυξη.

Για να αποτυπώσει αυτήν την κρίσιμη στιγμή της μετάβασης στον τουρισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) συνέταξε την έκθεση “Το μεταβαλλόμενο τουριστικό περιβάλλον και ο αντίκτυπός του στο έργο των NTO”, η οποία αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ του μεταβαλλόμενου τουρισμού και του εξελισσόμενου έργου των NTO.

Η μελέτη διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι Ευρωπαϊκοί Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού (NTO) εξελίσσονται την τελευταία δεκαετία και παρέχει προοπτικές και προτάσεις για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η έκθεση στοχεύει, επίσης, στην κατανόηση του αντίκτυπου που είχε ο Covid-19 στην εργασία των NTO και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν την κρίση για τη δημιουργία μελλοντικής ανθεκτικότητας για την τουριστική βιομηχανία.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πέντε πιο σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον και οι τρόποι με τους οποίους επηρέασαν την εξέλιξη των ευρωπαϊκών NTO ορίστηκαν ως:

Ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική του κράτους
Οι NTO τείνουν να βιώνουν σημαντικούς μετασχηματισμούς μετά από αναθεωρήσεις εθνικής πολιτικής και στρατηγικής.

Πρόκληση βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής
Η αειφορία άρχισε να γίνεται αναπόσπαστο μέρος των τουριστικών στρατηγικών γύρω στο 2019, αλλά πολλοί NTO στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην έχουν καθορισμένη στρατηγική για την επίτευξη βιωσιμότητας στον τουρισμό.

Δεδομένα και ψηφιακή καινοτομία
Υπάρχει ανάγκη για αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιακή καινοτομία και για την αντιμετώπιση του χάσματος των δεξιοτήτων εντός των NTO. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα καλής προόδου στο θέμα αυτό.

Διαταραχές που προκαλούνται από υγειονομικές, οικονομικές κρίσεις και τρομοκρατία
Οι NTO έλαβαν συχνότερα αυξημένο προϋπολογισμό και ευθύνη για εκστρατείες προώθησης και ανάκαμψης κατά τη διάρκεια ή μετά από μια κρίση. Αυτό συνέβη, επίσης, με την πανδημία Covid-19.

“Ανάπλαση” μετά τον Covid-19
Η πανδημία Covid-19 έχει επιταχύνει αναμφίβολα τις τάσεις στην εξέλιξη των NTO προς την αυξημένη εμπλοκή στη βιωσιμότητα, την ψηφιακή μετάβαση και τη διαχείριση προορισμού. Φαίνεται να αντιπροσωπεύει μια καμπή για τον τουρισμό παγκοσμίως, με εκτεταμένες απαιτήσεις για ουσιαστική δράση, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας και της βελτιωμένης διαχείρισης των προορισμών.

Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης και των ενεργειών των NTO

Υπήρξε σημαντική διακύμανση στο σχήμα των αλλαγών του προϋπολογισμού για τους NTO τα τελευταία δέκα χρόνια. Ωστόσο, μια βασική τάση είναι ότι, η μεγάλη πλειοψηφία των NTO που έχουν σημειώσει σημαντικές αυξήσεις στους προϋπολογισμού τους βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ σχεδόν όλοι οι NTO που έχουν σημειώσει σημαντικές μειώσεις βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη. Συνολικά, η χρηματοδότηση των NTO προέρχεται κυρίως από κυβερνήσεις και άλλες δημόσιες πηγές. Αυτό είναι πιθανό να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πολλοί NTO έχουν ξεκινήσει σημαντικές διαδικασίες αλλαγής, που συχνά συνοδεύονται από σημαντικές πολιτιστικές μετατοπίσεις στα υπάρχοντα ιδρύματα. Συγκεκριμένα, η μεγάλη πλειοψηφία έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα εσωτερικού ψηφιακού μετασχηματισμού (π.χ. ψηφιακές εφαρμογές επιχειρηματικών διαδικασιών, χρήση μεγάλων δεδομένων για έρευνα, χρήση AI για παροχή πληροφοριών).

Επιπλέον, πολλοί NTO δήλωσαν ότι ο Covid-19 είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγές στους στρατηγικούς τους στόχους, με τους πιο αναμενόμενους να είναι: μεγαλύτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη σημασία της βιωσιμότητας, εστίαση στα συμφέροντα των ντόπιων κατοίκων και μεγαλύτερη προσοχή στις εγχώριες και γειτονικές αγορές.

ksd
adv

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *