Photo by Rob Wilson on Unsplash

GBTA: Έτσι θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα στα επαγγελματικά ταξίδια

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών αποκαλύπτει νέα μελέτη-ορόσημο της GBTA, η οποία συγκεντρώνει τις γνώσεις του κλάδου, συγκρίνοντας τις αντιλήψεις, τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες δράσης για πιο “πράσινα” επαγγελματικά ταξίδια.

Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας βιομηχανίας επαγγελματικών ταξιδιών έχει ήδη θέσει τα βιώσιμα επαγγελματικά ταξίδια ως προτεραιότητα, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ωστόσο, ο κλάδος, καθώς και εξωτερικοί φορείς, όπως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις διαπιστώσεις της μελέτης  με τίτλο “The State of Sustainability in the Global Business Travel Sector”, που μόλις κυκλοφόρησε από την Global Business Travel Association (GBTA), τη μεγαλύτερη ένωση επαγγελματικών ταξιδιών στον κόσμο, και την Grayling, μια κορυφαία εταιρία συμβούλων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι τα εμπόδια για την επίτευξη πιο βιώσιμων επαγγελματικών ταξιδιών περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος, τα περιορισμένα δεδομένα και την έλλειψη πρόσβασης σε διαφανείς πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή της κουλτούρας του κλάδου, η ευκολότερη παρακολούθηση των δεδομένων και τα εναρμονισμένα πρότυπα θεωρούνται βασικοί παράγοντες. Οι εταιρικές σχέσεις θα είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, καθώς τα ζητήματα σχετικά με τον επιμερισμό των οικονομικών βαρών και τη διαθεσιμότητα δεδομένων αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της συνεργασίας.

“Δεν υπάρχει πλέον η συζήτηση για το αν πρέπει να συμμετάσχουμε σε βιώσιμες δράσεις για τα επαγγελματικά ταξίδια, αλλά για το πώς θα μετατρέψουμε τη φιλοδοξία σε δράση. Η επένδυση σε βιώσιμες λύσεις πρέπει να αποτελεί μέρος του σχεδίου μας για το παιχνίδι σήμερα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθούμε να μπορούμε να συνδέουμε ανθρώπους και να ταξιδεύουμε για επαγγελματικούς λόγους αύριο. Αυτό είναι εφικτό μόνο αν ο κλάδος μας ενώσει τις δυνάμεις του -σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας και με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων- για να υιοθετήσουμε φιλόδοξους στόχους, να προωθήσουμε πράσινες επενδύσεις και να επιταχύνουμε την υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών”, δήλωσε η Delphine Millot, αντιπρόεδρος αειφορίας, η οποία εντάχθηκε στη GBTA τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, για να ηγηθεί του προγράμματος βιωσιμότητας της ένωσης.

Τα βασικά συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης περιλαμβάνουν:

-Σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες του κλάδου (89%) δηλώνουν συλλογικά ότι η βιωσιμότητα αποτελεί, ήδη, προτεραιότητα για την εταιρία τους.
-Ανεξάρτητα από την περιοχή, οι ερωτηθέντες -αγοραστές και προμηθευτές ταξιδιών- δηλώνουν ότι η καλύτερη προστασία του πλανήτη αποτελεί προτεραιότητα: Ασία-Ειρηνικός (99%), Ευρώπη (97%), Λατινική Αμερική (91%), Βόρεια Αμερική (84%).
-Μόνο το 14% δηλώνει ότι ο κλάδος είναι σήμερα αρκετά προηγμένος όσον αφορά τη βιωσιμότητα, αλλά γίνονται βελτιώσεις, καθώς το 76% των αγοραστών ταξιδιών έχουν ήδη ενσωματώσει ή σχεδιάζουν να ενσωματώσουν στόχους βιωσιμότητας στις ταξιδιωτικές τους πολιτικές.
-Το 80% της παγκόσμιας βιομηχανίας επαγγελματικών ταξιδιών αναφέρει ότι διαθέτει ομάδα αειφορίας ή/και πρόγραμμα αειφορίας και, ήδη, μετρά (55%) και υποβάλλει εκθέσεις (56%) σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των επαγγελματικών ταξιδιών του.
-Το 88% του παγκόσμιου κλάδου των επαγγελματικών ταξιδιών θεωρεί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως τον υπ’ αριθμόν ένα τομέα προτεραιότητας για δράση.
-Το 88% του κλάδου κατατάσσει τη μείωση των εκπομπών από τα επαγγελματικά ταξίδια ως την κορυφαία προτεραιότητα για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.
-Για τους επαγγελματίες του κλάδου, μεταξύ των μεγαλύτερων εμποδίων για πιο βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης επαγγελματικών ταξιδιών είναι το υψηλότερο κόστος (82%) και η έλλειψη διαφανών πληροφοριών και δεδομένων (63%). Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων περιλαμβάνουν την προώθηση της αλλαγής της κουλτούρας του κλάδου (63%) και τη βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα αειφορίας (63%).
-Οι ερωτηθέντες του κλάδου δηλώνουν ότι οι δράσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για τα προγράμματα βιώσιμων επαγγελματικών ταξιδιών είναι η προτεραιότητα σε ενεργειακά αποδοτικά καταλύματα (81%), σε προμηθευτές με πιστοποίηση βιωσιμότητας (78%) και σε πτήσεις με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) (73%).
-Όσον αφορά τις πολιτικές βιώσιμων ταξιδιών, η κύρια απόκλιση μεταξύ των αγοραστών και των προμηθευτών ταξιδιών (καθώς και μεταξύ των περιφερειών) αφορά την πολυμορφία και τη συχνότητα των ταξιδιών. Επτά στους δέκα αγοραστές (73%) υποστηρίζουν την ενθάρρυνση ή την εντολή πραγματοποίησης λιγότερων ταξιδιών, ενώ το 60% των προμηθευτών δεν ενθαρρύνει αυτή τη γενική μείωση των ταξιδιών. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι είναι πολύ πιο πιθανό να υποστηρίξουν την ενθάρρυνση ή ακόμη και την εντολή για λιγότερα ταξίδια και έξι φορές πιο πιθανό από τους Βορειοαμερικανούς να υποστηρίξουν την εντολή για πολυμορφικές, ταξιδιωτικές επιλογές.
-Οι εξωτερικοί φορείς θεωρούν το υψηλότερο κόστος (58%) ως το κορυφαίο εμπόδιο για τη βιωσιμότητα του τομέα και σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) κατατάσσουν την έλλειψη ενδιαφέροντος από ορισμένους ανθρώπους του κλάδου. -Είναι ενδιαφέρον ότι οι μεγαλύτεροι χρόνοι ταξιδιού θεωρούνται περισσότερο ως εμπόδιο από τους εκτός του κλάδου (41%) παρά από τους ερωτηθέντες του κλάδου (32%). Και η συντριπτική πλειοψηφία (96%) των εξωτερικών ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ιεράρχηση των δρομολογίων με το μικρότερο αποτύπωμα CO2 είναι μεγάλη ευκαιρία για αντίκτυπο.
-Το 90% των αγοραστών ταξιδιών και το 88% των προμηθευτών ταξιδιών λένε ότι η GBTA θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στην καθοδήγηση του κλάδου σε ένα κοινό ταξίδι βιωσιμότητας.

“Τα επαγγελματικά ταξίδια φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο κλάδος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν αποτελεσματικά διαπροσωπικά και να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο, κάνοντας παράλληλα ό,τι είναι σωστό για την κοινωνία και τον πλανήτη”, δήλωσε η Suzanne Neufang, διευθύνουσα σύμβουλος της GBTA. Για να προσθέσει: “Για να γίνει αυτό, ο κλάδος χρειάζεται πληροφορίες, εργαλεία και συνεργασίες για να αξιοποιήσει την τρέχουσα δυναμική και να εκτελέσει ακόμη περισσότερα εφαρμόσιμα αποτελέσματα. Η αποστολή της GBTA είναι να βοηθήσει στην καθοδήγηση των βιώσιμων ταξιδιών και αυτή η έκθεση είναι μόνο ένα μέρος αυτού του οδικού χάρτη για το πώς θα φτάσουμε εκεί μαζί”.

Μεθοδολογία

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022, η GBTA διεξήγαγε έρευνα σε 762 επαγγελματίες της βιομηχανίας των επαγγελματικών ταξιδιών από τέσσερις περιοχές -Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική και Ασία-Ειρηνικό- για τις απόψεις τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στα προγράμματα επαγγελματικών ταξιδιών.

Η GBTA διεξήγαγε, επίσης, έρευνα σε 100 σχετικούς εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων φορέων χάραξης πολιτικής, δεξαμενών σκέψης, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και διεθνών οργανισμών, προκειμένου να ενισχύσει την κατανόησή της σχετικά με τις αντιλήψεις του κλάδου παγκοσμίως.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *