Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού / ksd photo

Γιώργος Τζιάλλας : 15 μεγάλες επενδύσεις έως 5 δισ. € προχωρούν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δεκαπέντε σύνθετες επενδύσεις, συνολικού ύψους έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), τόνισε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Τζιάλλας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιάλλας ” Η ΕΥΠΑΤΕ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για 11 Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, εκ των οποίων για δύο έχει εκδοθεί άδεια δόμησης (Λακωνία, Κέα), για τέσσερα έχει βγει η σχετική ΚΥΑ (δύο στην Κέρκυρα, Μήλος, Ίος), για ένα βρίσκεται σε στάδιο έκδοσης ΚΥΑ (Μεσσηνία), ενώ για τα υπόλοιπα προχωρούν με γρήγορο ρυθμό οι διαδικασίες. Επιπλέον, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, με την κατάθεση φακέλων επενδυτών στην Υπηρεσία, για τη δημιουργία επιπλέον 4 ΣΤΚ (δύο στην Κρήτη, στην Ήλιδα και στη Λήμνο)”.

Όπως εξήγησε ο ίδιος “H Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την υλοποίηση της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η Γραμματεία με τις υπηρεσίες της προωθεί τις τουριστικές υποδομές και επενδύσεις και παράλληλα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση όλων των έργων που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Mία από τις βασικότερες προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας είναι η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων, που αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ). Η Υπηρεσία αυτή, λειτουργώντας ως «one-stop-shop», μεριμνά για όλα τα στάδια αδειοδότησης, από την παραλαβή των φακέλων και των δικαιολογητικών, μέχρι την έκδοση ή την αναθεώρηση οικοδομικής  άδειας και καταλήγει στην έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία της Υπηρεσίας δείχνει ότι οι επενδυτές έχουν αποκτήσει έναν αξιόπιστο συνομιλητή που τους ενημερώνει και αντιμετωπίζει τα αιτήματά τους άμεσα και αποτελεσματικά, ενώ το έμπειρο και  εξειδικευμένο προσωπικό επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις σε όποιες διοικητικές δυσχέρειες ή προβλήματα που ανακύπτουν στη διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η ΕΥΠΑΤΕ χειρίζεται ακόμη και διεκπεραιώνει αδειοδοτήσεις για αιτήσεις/φακέλους για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και αναβάθμιση περίπου 100 ξενοδοχειακών μονάδων άνω των 300 κλινών τα τελευταία δύο χρόνια.

Η διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί έναν άλλο τομέα πολιτικής προτεραιότητας για τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Η Γενική Γραμματεία συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων τουρισμού της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 με αποτέλεσμα την επίτευξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πλειονότητας των έργων και ποσοστού απορρόφησης που αγγίζει το 100%. Πρόσφατα εγκαινιάστηκε το Μουσείο Μαστίχας στη Χίο που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ολοκληρώθηκε λαμβάνοντας χρηματοδότηση και από την νέα περίοδο ως έργο phasing. Αντίστοιχα, σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, οι οποίες θα συνεχιστούν και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του”.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Γιώργος Τζιάλλας αναφέρθηκε στα προγράμματα, τις δράσεις και τα αναπτυξιακά εργαλεία  για την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην ελληνική τουριστική αγορά τα επόμενα χρόνια.

Μίλησε μεταξύ άλλων για τις  μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στη  δημιουργία Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων σε όλη τη χώρα καθώς και στην προώθηση  μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 έργων που αφορούν στην  επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της προώθησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τη δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, μέσω του προγράμματος ενίσχυσης των υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και με τη δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για το σχεδιασμό νέων έργων που προτείνονται για ένταξη στα Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως είπε ο γενικός γραμματέας, βασική προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της προώθησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ήδη στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 εξειδικεύτηκε το πρώτο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων που σχετίζεται αποκλειστικά με την ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. Ευρώ, προκηρύχθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και αφορά στην επιχορήγηση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Και συνέχισε ο κ. Τζιάλλας : “Σχεδιάζουμε για το προσεχές διάστημα ένα νέο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων που θα αφορά σε νέες τουριστικές επιχειρήσεις, όλου του φάσματος του τουριστικού κλάδου, με έμφαση στη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και στη στήριξη επιχειρήσεων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος των τελευταίων ετών.

Παράλληλα σε συνεργασία με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, εκδόθηκε πρόσκληση που αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου ύψους 29 εκ ευρώ. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και κατασκευή υποδομών για την υποστήριξη τουριστικών/πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ήπιας μορφής υποδομών στον τομέα του τουρισμού (κατασκηνώσεις, camping, κλπ.)

Στα έργα που προτείνονται για ένταξη στο τρέχον ΕΣΠΑ, αξιολογούνται ως προς τη σκοπιμότητά τους και προτείνονται προς ένταξη εκείνα που θεωρούνται εθνικής εμβέλειας και ταυτόχρονα ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην περιοχή της Λίμνης Καϊάφα. Η βελτίωση των υποδομών στην εν λόγω περιοχή έχει επιπλέον προταθεί στο «πακέτο Juncker» για πιθανή χρηματοδότηση με την Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκαν επίσης και έργα όπως είναι η ανάπτυξη δικτύων μαρινών και η μετατροπή του TAE KWON DO σε συνεδριακό κέντρο.

Η Γενική Γραμματεία πέτυχε επίσης την ένταξη έργων στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, όπως η δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου προβολής τουριστικού προϊόντος για κινητές συσκευές μέσω την ανάπτυξης πρότυπων εφαρμογών, η Κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, η αναβάθμιση του Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων και η περαιτέρω απλούστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τομέα Τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εναλλακτικές/θεματικές μορφές τουρισμού.

Αξίζει να τονιστεί ότι  παρόλο που στην αρχιτεκτονική της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 δεν εντάσσεται διακριτό τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τον Τουρισμό, το Υπουργείο καταβάλει έντονη προσπάθεια, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους φορείς των υπόλοιπων τομεακών Προγραμμάτων, να εξασφαλιστούν όσο το δυνατό περισσότεροι πόροι για την υλοποίηση σημαντικών έργων για τον τουρισμό. Με δεδομένο τον περιορισμό των κονδυλίων που θα διατεθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξαιτίας και της δέσμευσης πόρων για την εξασφάλιση των έργων που δεν ολοκληρώθηκαν το 2015, η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης για την προώθηση της στρατηγικής της, επιδιώκει τη χρηματοδότηση έργων προτεραιότητας μέσω εναλλακτικών οδών, όπως είναι τα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας INTERREG και η χρηματοδότηση έργων και δράσεων στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Στο πλαίσιο αυτό, εργαστήκαμε ώστε το Υπουργείο για πρώτη φορά να συμμετέχει ως εταίρος σε εταιρικά σχήματα μαζί με άλλους φορείς τουρισμού, Επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την υποβολή προτάσεων για έργα που αφορούν στη δημιουργία δικτύων καταδυτικών πάρκων, σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε μικρά τουριστικά καταλύματα, στη δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών περιοχών σε άτομα με αναπηρία, στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για κινητές συσκευές με ενημερωτικό υλικό όπως είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις σε περιοχές με ειδικό τουριστικό ενδιαφέρον ή άλλες πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος”.

Και κατέληξε : “Τέλος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμβάλλαμε στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος χρηματοδοτεί ξενοδοχειακές μονάδες ή camping που ανήκουν ή που αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3 αστέρια ή 2 αστέρια σε περίπτωση μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων. Στις επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι και τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα καθώς οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής όπως είναι τα συνεδριακά κέντρα, τα θεματικά πάρκα, οι τουριστικοί λιμένες και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας ενώ για πρώτη φορά θα μπορούν να ενταχθούν και οι εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης. Καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτελεί η σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας για 12 χρόνια για ορισμένες μεγάλες επενδύσεις όπως είναι τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα καθώς και η αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης για δαπάνες κατασκευής των ξενοδοχείων σε 60%.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι βρισκόμαστε στο πλευρό όσων δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, την επιτάχυνση της αδειοδότησης, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την υλοποίηση των αναπτυξιακών εκείνων παρεμβάσεων που θα αναπτύξουν περαιτέρω τον κλάδο, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου δράσης. Περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη για τον τουριστικό τομέα της χώρας μας η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η στήριξη των επιχειρήσεων με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και η εξασφάλιση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στη βάση ολοκληρωμένων και όχι αποσπασματικού χαρακτήρα δράσεων. Είναι ένα στοίχημα για το μέλλον της χώρας που πρέπει να κερδηθεί”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *