LGBT

Έτσι προσελκύεται ο LGBT Τουρισμός, έκθεση του UNWTO

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

”Second Global Report on LGBT Tourism”, είναι ο τίτλος έκθεσης του UNWTO, σε συνεργασία με την IGLTA – International Gay & Lesbian Travel Association, σχετικά με τον τουρισμό που είναι φιλικός προς την κοινότητα LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Ως γνωστόν, ο LGBT τουρισμός έχει καταγράψει μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια και πολλοί επαγγελματίες του τουρισμού προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την ανάπτυξη και την προώθηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται στην κοινότητα LGBT, όπως για παράδειγμα, γαμήλια ταξίδια και τελετές για ζευγάρια του ιδίου φύλου. Επίσης, προορισμοί και πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, αλυσίδες ξενοδοχείων) επιδιώκουν να διαβεβαιώσουν τον καταναλωτή LGBT ότι όταν επισκέπτεται τον προορισμό τους ή αγοράζουν το προϊόν τους ή την υπηρεσία τους, θα είναι ευπρόσδεκτος και σεβαστός.

Σύμφωνα με την έκθεση του UNWTO, για να προσεγγίσουν οι προορισμοί με επιτυχία την κοινότητα LGBT, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα των LGBT σε όλους τους εμπλεκόμενους στον προορισμό, να διεξάγουν έρευνες για την κατανόηση του LGBT ταξιδιώτη, να αναπτύσσουν συνεργασίες με τις τοπικές επιχειρήσεις και την LGBT κοινότητα και να είναι αυθεντικοί στην επικοινωνία τους. Η αυθεντικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιχειρήσεις και προορισμοί θα πρέπει να υιοθετούν πολιτικές κατά των διακρίσεων προς όλες τις κατευθύνεις, από τους μόνιμους κατοίκους μέχρι τους εργαζόμενους. Όταν τα άτομα μπορούν να εκφράσουν τον εαυτό τους ελεύθερα στην εργασία, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι οικονομίες και οι κοινωνίες ευδοκιμούν.

Τα συμπεράσματα…

• Σύμφωνα με τον International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA), o τουρισμός LGBT αναφέρεται στην ανάπτυξη και προώθηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται στην κοινότητα LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Κάποια προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιάζονται ειδικά για τους ταξιδιώτες LGBT όπως για παράδειγμα, γαμήλια ταξίδια και γαμήλιες τελετές για ζευγάρια του ιδίου φύλου ή καταλύματα και περιηγήσεις αποκλειστικά σχεδιασμένα για LGBT γκρουπ. Σε άλλες περιπτώσεις, προορισμοί ή πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, αλυσίδες ξενοδοχείων) επιδιώκουν να διαβεβαιώσουν τον LGBT καταναλωτή ότι όταν επισκέπτεται τον προορισμό τους ή αγοράζουν το προϊόν τους ή την υπηρεσία τους, θα είναι ευπρόσδεκτος και σεβαστός.
• Σύμφωνα με την έκθεση του UNWTO, οι προορισμοί που προσπαθούν να κατανοήσουν και να ασχοληθούν με την κοινότητα LGBT, θα πρέπει να :
o Ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα των LGBT σε όλους τους εμπλεκόμενους στον προορισμό.
o Διεξάγουν έρευνες για την κατανόηση του LGBT ταξιδιώτη και να γνωστοποιούν τα αποτελέσματα στους τοπικούς συνεργάτες.
o Αναγνωρίσουν ότι η αυθεντικότητα είναι απαραίτητη και
o Αναπτύσσουν συνεργασίες με τις τοπικές επιχειρήσεις και την LGBT κοινότητα.
– Κατευθυντήριες γραμμές για τα ταξιδιωτικά brands και τους προορισμούς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην προσέγγιση της αγοράς LGBT
• Ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης και της διαφορετικότητας των LGBT σε όλους τους εμπλεκόμενους στον προορισμό. Όταν τα άτομα μπορούν να εκφράσουν τον εαυτό τους ελεύθερα στην εργασία, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι οικονομίες και τα άτομα ευδοκιμούν. Επομένως, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν πολιτικές ενάντια στις διακρίσεις και ενισχύουν την ένταξη, θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για την υπεράσπιση της κοινότητας LGBT. Οι φιλικές προς τους LGBT τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να προωθήσουν τις προαναφερθείσες πολιτικές προς όλους τους ενδιαφερόμενους (εργαζόμενους, πελάτες, επενδυτές, τοπικές κοινωνίες) και καλό είναι οι προσπάθειες τους να ενταχθούν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, θα πρέπει έμπρακτα να στηρίζουν και την βελτίωση της ζωής της τοπικής κοινότητας LGBT.
• Διεξαγωγή ερευνάς σε σχέση με τον τουρισμό LGBT. Οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διεξάγουν έρευνες για να κατανοήσουν τις αγορές προέλευσης τουρισμού LGBT, τις διαφορές τους ως προς τα ταξιδιωτικά κίνητρα και τις συμπεριφορές ανάλογα με τα διάφορα δημογραφικά στοιχεία. Επίσης, η έρευνα χρειάζεται προκειμένου να διερευνηθεί η ελκυστικότητα του προορισμού ως προορισμός LGBT. Άλλωστε, η γνώση των αντιλήψεων των σημερινών και δυνητικών επισκεπτών σε σχέση με τον προορισμό, συμβάλλει στον εντοπισμό ευκαιριών.
• Αναγνώριση ότι η αυθεντικότητα είναι απαραίτητη. Η αυθεντικότητα σε σχέση με τον τουρισμό LGBT διαθέτει πολλά επίπεδα ερμηνείας. Αρχικά, επιχειρήσεις και προορισμοί επιβάλλεται να είναι αυθεντικοί σε σχέση με την τοπική κοινότητα LGBT. Δεν έχει νόημα να δαπανώνται χρήματα για την προώθηση του τουρισμού LGBT, ενώ τα δικαιώματα της τοπικής κοινότητας LGBT παραβλέπονται. Μια τέτοια ασυνέπεια θα αποκαλυφθεί γρήγορα. Η αυθεντικότητα αφορά στα μηνύματα και στις εικόνες που χρησιμοποιούνται στις εκστρατείες μάρκετινγκ. Οι marketers προτείνεται να δείχνουν τη διαφορετικότητα αληθινών ατόμων LGBT που έχουν ενσωματωθεί στην πραγματική ζωή του προορισμού. Επίσης, η αυθεντικότητα αφορά και την ίδια την τουριστική επιχείρηση η οποία θα πρέπει να διαθέτει φιλικό προς την LGBT κοινότητα εργασιακό περιβάλλον. Η αυθεντικότητα θα πρέπει να διέπει και τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Πραγματοποιώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο προσωπικό, εξασφαλίζεται ένα αυθεντικό καλωσόρισμα στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι καταναλωτές LGBT δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα. Τα άτομα που τους περιβάλλουν (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι) είναι ένα σημαντικό κοινό-στόχος, αφού τα μηνύματα που προωθεί μια επιχείρηση επηρεάζουν και τις δικές τους αγοραστικές αποφάσεις.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές επιχειρήσεις και την LGBT κοινότητα. Η ανάπτυξη συνεργασιών είναι πρωτεύουσας σημασίας στον τομέα του τουρισμού. Ειδικά ως προς το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη προϊόντων LGBT, χρειάζεται, συνεπής επικοινωνία και διαβούλευση με τις τοπικές επιχειρήσεις και την κοινότητα LGBT. Οι ενώσεις που επιδιώκουν την ανταλλαγή γνώσεων και την σύναψη επιχειρηματικών συνεργιών με στόχο τον LGBT τουρισμό, μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την ανάπτυξη αυτού του τμήματος της αγοράς.

Τips για αποτελεσματικό LGBT destination marketing

• Οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις που θέλουν να στοχεύσουν την κοινότητα LGBT αποτελεσματικά, θα πρέπει:
o Nα είναι παρόντες σε σχετικές εκθέσεις (π.χ. ITB Berlin, Fitur Madrid, IGLTA Annual Global Convention). Μέσω αυτού του καναλιού, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμά τους σε ένα διαφοροποιημένο ακροατήριο, με μεγαλύτερη αμεσότητα.
o Να εμπλουτίσουν τη γνώση τους για τη συγκριμένη αγορά π.χ. μέσα από σεμινάρια με ειδικούς στην αγορά LGBT.
o Να δεσμεύσουν τους κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους γι’ αυτό το σκοπό.
o Να προβληθούν απευθείας στους καταναλωτές μέσα από σημαντικά γεγονότα της κοινότητας LGBT (pride parades, φεστιβάλ ταινιών ή αθλητικές εκδηλώσεις LGBT). Για να μπει ένας προορισμός στον χάρτη της κοινότητας LGBT, επιχειρήσεις και προορισμοί μπορούν να φιλοξενήσουν ή να χορηγήσουν ένα δημοφιλές γεγονός LGBT. Ειδικότερα, οι αρχές του προορισμού, θα μπορούσαν να προσφέρουν τον χώρο της εκδήλωσης ή υπηρεσίες ασφάλειας.
o Να επικεντρωθούν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών π.χ. μέσα από πιστοποιητικά που διασφαλίζουν ένα αυθεντικά θερμό καλωσόρισμα στην κοινότητα LGBT.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *