Καμία απάντηση στην ερώτηση του Μάνου Κόνσολα για αύξηση των κονδυλίων του αναπτυξιακού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σε συνέχεια της ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για αύξηση των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου, καθώς με βάση τα διαθέσιμα κονδύλιο 9 στις 10 επενδύσεις θα “κοπούν, η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλε απάντηση στην Βουλή. Πλην όμως η απάντηση παραθέτει απλώς τα δεδομένα και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, χωρίς να απαντά επί της ουσίας.

Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, έχει ως εξής:

“Σχετ. Το με αριθμ. πρωτ. 5713/24.01.2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα σας.
Για τη απάντηση του ως άνω Υπηρεσιακού Σημειώματός σας, με με το οποίο κοινοποιείται η υπ.
αριθμ. 2484/08.1.2024 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μάνου Κόνσολα, με θέμα «Αύξηση των
διαθέσιμων πόρων στον αναπτυξιακό νόμο για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων» σας
γνωρίζουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, τα εξής:

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας βασική επιδίωξη τη μεγιστοποίηση του οφέλους στην
εθνική οικονομία από την χορήγηση, μέσω των αναπτυξιακών νόμων, ιδιαίτερα σημαντικών
δημόσιων πόρων στην υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, σχεδίασε και πρότεινε τη
δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις το οποίο
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και αποτέλεσε το νέο αναπτυξιακό νόμο με αριθμό
4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α΄ 16).
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με
την χορήγηση ελκυστικών κινήτρων σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
κλάδων, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων
επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της
ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο
προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, της αγροδιατροφής η
ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

2. Ο αναπτυξιακός νόμος 4887/2022, ο οποίος θεσμοθετεί Καθεστώτα με τα οποία παρέχονται,
κυρίως περιφερειακού χαρακτήρα ενισχύσεις σε ιδιωτικές επενδύσεις, υποχρεούται να είναι
απόλυτα συμβατός με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων και κυρίως με τον Γενικό
Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το εν λόγω
Κανονισμό (Γ.Α.Κ. 651/2014), ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός του κάθε καθεστώτος δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ. Μόνο υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις δύναται
να επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αυτού, επιλογή που ωστόσο θα πρέπει να εξετάζεται κατά
την πορεία εφαρμογής έκαστου μέτρου ώστε να σταθμίζεται και να αξιολογείται η αναγκαιότητα
και η αποτελεσματικότητά της, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων της χώρας και συγχρόνως τη βασική επιδίωξη της κατά το δυνατόν πλήρους
αξιοποίησης όλων των πηγών χρηματοδότησης με τα διατιθέμενα κεφάλαια είτε να προέρχονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, Ταμείο
Ανάκαμψης κ.λπ) είτε να καλύπτονται με εθνικούς πόρους οι οποίοι χρηματοδοτούν κυρίως τα
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο.

3. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα της πολιτικής κινήτρων που
σχεδιάζει και θα υλοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης την επόμενη προγραμματική περίοδο
επιδιώκοντας να λειτουργήσει παράλληλα αλλά και συμπληρωματικά με την αξιοποίηση και των
λοιπών διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης κ.λπ), έτσι
ώστε να επιδιωχθεί η ολοκληρωμένη, συστηματική, παρέμβαση στο σύνολο των κλάδων και
τομέων της οικονομίας με προκύπτοντα, ορατά οφέλη στο οικονομικό πεδίο, στην περιφερειακή
σύγκλιση, στην κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση των διατάξεών του αλλά και των
προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει με ιδιαίτερη
προσοχή τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται μέσω των θεσμικών μορφών
υποβολής προτάσεων, όπως του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, και αξιολογεί όλες τις δυνατότητες
που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του νέου αναπτυξιακού νόμου, που μεταξύ
αυτών περιλαμβάνεται και η ένταξη στα καθεστώτα του, του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου
αριθμού βιώσιμων και επωφελών για τις τοπικές οικονομίες, επιχειρηματικών προτάσεων, στις
οποίες ένα μεγάλο μέρος αφορά τις τουριστικές επενδύσεις”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *