pkm

Με κεφάλαιο κίνησης έως 50.000 € ενισχύει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 150 ΕΚΑΤ. €

Με 150 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, η Περιφέρεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, που θα δοθεί στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η πανδημία του κορονοϊού στα οικονομικά τους.

Η Περιφέρεια πέτυχε και εξασφάλισε την έγκριση για τη συγκεκριμένη ένεση ρευστότητας στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ αυτή είναι η πρώτη δράση, που υλοποιείται στη χώρα και αφορά στην άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με ρευστότητα.

Στη συνέντευξη τύπου εκτός του Περιφερειάρχη συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση, Φωκίων Θωμάς Αλγιανάκογλου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΠ Σπύρος Σκοτίδας.

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια είναι συμπληρωματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η οικονομία της χώρας ούτε μπορούσε να παραμείνει κλειστή, ούτε μπορεί να ξανακλείσει. Η βόρεια Ελλάδα, μετά την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού, που ξεπέρασε τις χειρότερες προβλέψεις μας, και την αναπόφευκτη ακύρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα. Οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας, ενώ έχουν υποστεί τεράστιο κόστος, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στη λειτουργία τους. Όπως δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία, δεν υπάρχει και χωρίς επιχειρήσεις. Γι’ αυτό χρειάζονται γενναία, άμεσα και εμπροσθοβαρή μέτρα. Μέτρα που θα στηρίξουν την οικονομία μας, τον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας. Σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει, αποτελεσματικά και αποφασιστικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη δράση ‘Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό’ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Δίνουμε ένα ισχυρό όπλο για τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Είναι μία δράση με την οποία παρέχουμε στοχευμένα δημόσια στήριξη διασφαλίζοντας ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ενισχύουμε με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τον κορονοϊό, έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους».

Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).

«Αυτή είναι η πρώτη δράση τέτοιου είδους που υλοποιείται στη χώρα και αφορά σε άμεση ενίσχυση με ρευστότητα επιχειρήσεων. Τη σχεδιάσαμε από κοινού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και έχει εγκριθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 150 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε και αξιοποιούμε, είναι πόροι αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι η δράση αυτή έχει γρήγορη υλοποίηση, γιατί οι ανάγκες των τοπικών μας επιχειρήσεων είναι τεράστιες και άμεσες. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στη είναι απολύτως αντικειμενικά και δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν. Στόχος μας είναι, αυτή η δράση να αποτελέσει πιλότο και να υλοποιηθεί και σε ολόκληρη τη χώρα, για να στηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ως Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας έχει αποστείλει όλες τις λεπτομέρειες της δράσης προκειμένου όποιες δύνανται να υλοποιήσουν επίσης ανάλογη ενίσχυση στις επιχειρήσεις της περιοχής τους. «Τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε όσα όπλα διαθέτουμε στην κρίσιμη μάχη της οικονομίας. Τώρα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, αποτελεσματικοί και κυρίως γρήγοροι στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να νικήσουμε σε όλα τα μέτωπα. Για να δείξουμε ότι η οικονομία μας, οι επιχειρήσεις μας, η κοινωνία μας είναι πιο δυνατές από οποιοδήποτε ιό. Και ακριβώς όπως κάνουμε στην υγεία, έτσι και στην οικονομία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα αφήσει κανέναν μόνο, κανέναν πίσω. Είμαστε όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε και πάλι», συμπλήρωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η προκήρυξη της δράσης θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:

1.Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

ksd
adv

Λόγω της απαίτησης έγκρισης των προτάσεων έως την 31/12/2020, που υπαγορεύεται από το προσωρινό πλαίσιο και προς αποφυγή καθυστερήσεων συνιστάται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στη δράση να εκκινήσουν άμεσα την διαδικασία για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

Ο κ. Αλγιανάκογλου υπογράμμισε ότι «συνιστά πολύ μεγάλη επιτυχία η έγκριση της συγκεκριμένης δράσης και αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον κ. Τζιτζικώστα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και είμαστε έτοιμοι ως φορέας να υποδεχτούμε τις αιτήσεις».

Ο κ. Σκοτίδας ανέλυσε όλες τις προϋποθέσεις της δράσης, τα κριτήρια ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

«Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη είναι διαρκής και άριστη. Έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα: να υλοποιήσουμε τη δράση γρήγορα, διότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και να εγκρίνουμε τους τελικούς δικαιούχους, που θα λάβουν την ενίσχυση το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021. Αφορά σε σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, εκτός του πρωτογενούς τομέα, ακόμη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς. Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις με έξοδα κάτω των 10.000 ευρώ, ενώ όσες έχουν άνω των 100.000 ευρώ έξοδα θα μπορούν να ενταχθούν, αλλά δε θα λάβουν ενίσχυση άνω των 50.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων», δήλωσε ο κ. Σκοτίδας.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την άριστη συνεργασία, την προετοιμασία και έγκριση της δράσης.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ
05.20  Εξόρυξη λιγνίτη
07.10  Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.29  Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
08.11  Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
08.12  Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
08.91  Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
08.93  Εξόρυξη αλατιού
08.99  Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
10.11  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
10.12  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
10.13  Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.31  Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
10.32  Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.39  Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.41  Παραγωγή ελαίων και λιπών
10.42  Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.51  Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.52  Παραγωγή παγωτών
10.61  Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
10.62  Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.71  Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72  Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.73  Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.83  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.84  Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.86  Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.89  Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.91  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
10.92  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
11.01  Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
11.02  Παραγωγή οίνου από σταφύλια
11.03  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
11.04  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
11.05  Ζυθοποιία
11.07  Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
13.10  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.30  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
13.91  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
13.93  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
13.94  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
13.99  Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
14.11  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
14.12  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
14.13  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
14.14  Κατασκευή εσωρούχων
14.19  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
14.20  Κατασκευή γούνινων ειδών
14.31  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
14.39  Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
15.11  Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
15.12  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
15.20  Κατασκευή υποδημάτων
16.10  Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
16.21  Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
16.22  Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.23  Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
16.24  Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.29  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17.11  Παραγωγή χαρτοπολτού
17.12  Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
17.21  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
17.22  Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας
17.23  Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
17.29  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
18.11  Εκτύπωση εφημερίδων
18.12  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19.10  Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)
20.11  Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
20.12  Παραγωγή χρωστικών υλών
20.13  Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
20.14  Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.15  Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
20.16  Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
20.17  Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.20  Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
20.30  Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.41  Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
20.42  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.51  Παραγωγή εκρηκτικών
20.52  Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
20.53  Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.59  Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.60  Παραγωγή μη φυσικών ινών
22.11  Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
22.19  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22.21  Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών
22.22  Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.23  Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών
22.29  Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
23.11  Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
23.12  Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.13  Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.19  Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.20  Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.31  Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.32  Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
23.41  Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.42  Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.49  Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
23.51  Παραγωγή τσιμέντου
23.52  Παραγωγή ασβέστη και γύψου
23.61  Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
23.62  Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
23.63  Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.64  Κατασκευή κονιαμάτων
23.65  Κατασκευή ινοτσιμέντου
23.69  Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.70  Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.91  Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
23.99  Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
24.10  Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.20  Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
24.31  Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
24.32  Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
24.33  Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
24.34  Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
24.41  Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
24.42  Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
24.43  Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
24.44  Παραγωγή χαλκού
24.45  Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
24.51  Χύτευση σιδήρου
24.52  Χύτευση χάλυβα
24.53  Χύτευση ελαφρών μετάλλων
24.54  Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
25.11  Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
25.12  Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
25.21  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.29  Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.30  Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
25.50  Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση κονιομεταλλουργία
25.61  Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
25.62  Μεταλλοτεχνία
25.71  Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
25.72  Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
25.73  Κατασκευή εργαλείων
25.91  Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
25.92  Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.93  Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.94  Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
25.99  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα
26.11  Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
26.12  Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
26.20  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.30  Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
26.40  Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
26.51  Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
26.52  Κατασκευή ρολογιών
26.60  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
26.70  Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
26.80  Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
27.11  Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
27.12  Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
27.20  Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.31  Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
27.32  Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
27.33  Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης
27.40  Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.51  Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.52  Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.90  Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
28.11  Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
28.12  Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
28.13  Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
28.14  Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
28.15  Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
28.21  Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
28.22  Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
28.23  Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
28.25  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
28.29  Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
28.30  Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
28.41  Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
28.49  Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
28.91  Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
28.92  Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
28.93  Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
28.94  Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
28.95  Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
28.96  Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
28.99  Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
29.10  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
29.20  Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.31  Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32  Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
30.11  Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
30.12  Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
30.20  Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
30.30  Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων
30.91  Κατασκευή μοτοσικλετών
30.92  Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
30.99  Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
31.01  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
31.02  Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.03  Κατασκευή στρωμάτων
31.09  Κατασκευή άλλων επίπλων
32.11  Κοπή νομισμάτων
32.12  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
32.13  Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
32.20  Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.30  Κατασκευή αθλητικών ειδών
32.40  Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
32.50  Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
32.91  Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
32.99  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα
33.11  Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
33.12  Επισκευή μηχανημάτων
33.13  Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14  Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.15  Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
33.16  Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
33.17  Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
33.19  Επισκευή άλλου εξοπλισμού
33.20  Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
35.13  Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14  Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.22  Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23  Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.30  Παροχή ατμού και κλιματισμού
37.00  Επεξεργασία λυμάτων
38.11  Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12  Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21  Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22  Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
38.31  Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
38.32  Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
39.00  Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
41.10  Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20  Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
42.11  Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
42.12  Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
42.13  Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
42.21  Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών
42.22  Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
42.91  Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
42.99  Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
43.11  Κατεδαφίσεις
43.12  Προετοιμασία εργοτάξιου
43.13  Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
43.21  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22  Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
43.29  Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31  Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32  Ξυλουργικές εργασίες
43.33  Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34  Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91  Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99  Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
45.11  Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45.19  Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20  Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.31  Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32  Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
45.40  Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
46.11  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων
46.12  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων
46.13  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών
46.14  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
46.15  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
46.16  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
46.17  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων (46.17.11.27), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού (46.17.13)
46.18  Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από: Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)
46.19  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
46.39  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
46.41  Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
46.42  Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
46.43  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
46.44  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
46.45  Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
46.47  Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
46.48  Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
46.49  Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
46.51  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
46.52  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
46.61  Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
46.62  Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
46.63  Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού
46.64  Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
46.65  Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
46.66  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
46.69  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
46.72  Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
46.73  Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
46.74  Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης
46.75  Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
46.76  Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
46.77  Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
46.90  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 )
47.24  Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.29  Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.30  Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43  Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.51  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53  Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.74  Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
47.79  Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.81  Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.82  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89  Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.99  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών εκτός από Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.15)
49.10  Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.20  Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.31  Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.32  Εκμετάλλευση ταξί
49.39  Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.41  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.42  Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
50.40  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.10  Αποθήκευση
52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24  Διακίνηση φορτίων
52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90  Άλλα καταλύματα
56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21  Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29  Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30  Δραστηριότητες παροχής ποτών
58.11  Έκδοση βιβλίων
58.12  Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
58.13  Έκδοση εφημερίδων
58.14  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
58.19  Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
58.21  Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
58.29  Έκδοση άλλου λογισμικού
59.11  Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12  Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13  Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14  Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
59.20  Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
60.10  Ραδιοφωνικές εκπομπές
60.20  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
61.90  Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
62.01  Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
62.02  Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
62.03  Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
62.09  Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
63.11  Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
63.12  Δικτυακές πύλες (web portals)
63.91  Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
63.99  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα
68.10  Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
68.20  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31  Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
69.10  Νομικές δραστηριότητες
69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών
70.10  Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.21  Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
71.20  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72.11  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
73.11  Διαφημιστικά γραφεία
73.20  Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
74.10  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
74.20  Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30  Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
74.90  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
75.00  Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77.11  Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12  Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22  Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.31  Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
77.32  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα
77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
78.10  Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
78.20  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
78.30  Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.10  Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
80.20  Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
80.30  Δραστηριότητες έρευνας
81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
81.21  Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
81.30  Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
82.11  Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
82.19  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
82.20  Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.91  Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας
82.99  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
84.12  Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση
84.13.15  Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
84.13.16  Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
84.23  Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
85.10  Προσχολική εκπαίδευση
85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42  Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52  Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53  Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
85.60  Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
86.21  Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10  Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
87.90  Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.99  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα
90.01  Τέχνες του θεάματος
90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03  Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02  Δραστηριότητες μουσείων
91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από: Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13  Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.11  Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων
94.12  Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων
94.91  Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
94.99  Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
95.11  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
95.12  Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21  Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22  Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.23  Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
95.24  Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25  Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
95.29  Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
96.01  Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
96.09.19  Διάφορες Aλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από: Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *