SYROS
Σύρος | money tourism copyright photo

“Κόντρα” για την έδρα της ΠΝΑΙ

ΦΟΡΕΙΣ

Κόντρα έχει ξεσπάσει για την έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς υπάρχουν προτάσεις για μετακίνηση της έδρας από τη Σύρο.
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων),  είναι ριζικά αντίθετος στο ανυπόστατο ζήτημα της μεταφοράς της έδρας της Περιφέρειας  που θέτουν, σε υπόμνημά τους, οι Συνάδελφοι του Δ.Σ του Συλλόγου των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου.
Σε ανακοίνωσή του τονίζει : “Αυτό το θέμα έχει λυθεί Νομοθετικά με επιχειρήματα που τέθηκαν όταν συζητήθηκε από όλες τις πλευρές. Με βάση και αυτό το δεδομένο εκλέχτηκαν όλοι οι αιρετοί μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου.

Ο νομοθέτης με Προεδρικό Διάταγμα, λαμβάνοντας υπ’ όψη την νησιωτικότητα και τις ιδιαιτερότητες και των δύο Νησιωτικών συμπλεγμάτων (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) κατ’ εξαίρεση προς τους υπάρχοντες Οργανισμούς όλων των Περιφερειών, μοίρασε τις έξι  Γενικές Διευθύνσεις σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα,  χωρίς να τις τοποθετεί όπως έγινε σε όλους τους άλλους Οργανισμούς στην Έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Ερμούπολη της Σύρου.

Ήδη με παρεμβάσεις και των δύο Συλλόγων και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τροποποιήθηκε ο αρχικός Οργανισμός και όλες οι Υπηρεσίες έχουν πλήρως αντιστοιχηθεί.

Όμως καμία τροποποίηση Οργανισμού δεν επιλύει την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών και τα υπόλοιπα καυτά προβλήματα που θίγονται και στο υπόμνημα του Δ.Σ του Συλλόγου  Υπαλλήλων των Π.Ε. Δωδεκανήσου. Και κανένα από τα προβλήματα αυτά  δεν θα επιλυθεί με την μεταφορά της Έδρας της Περιφέρειας που επιχειρείται να στηριχθεί σε ανυπόστατες αιτιάσεις και ψεύδη που θα αναλύσουμε πιο κάτω.

Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη αυτού του αιτήματος σε μείζον θέμα, από το Δ.Σ του Συλλόγου  Υπαλλήλων των Π.Ε. Δωδεκανήσου, είναι άτοπη, άκαιρη και σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ενωτικά για την Περιφέρεια, ενώ η εμμονή τους σε αυτό το αίτημα στο συγκεκριμένο Υπόμνημα έχει ως αποτέλεσμα :

α) να ακυρώνει ουσιαστικά  με το αίτημα της μεταφοράς της έδρας, το Υπόμνημα  τους, που εμπεριέχει και πολλές σωστές και επίκαιρες θέσεις, που και εμείς έχουμε θέσει εδώ και καιρό με συνεχή υπομνήματά μας.

β) Να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, αναφερόμενο σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αρχικά, χωρίς να ξεκαθαρίζει ότι αφορά μόνο απόψεις του Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΕ Δωδεκανήσου.

γ) να διχάζει την Περιφέρεια.

Σε αντιδιαστολή με το από 16-7-2016 υπόμνημα του Συλλόγου  Υπαλλήλων των Π.Ε. Δωδεκανήσου, οι θέσεις του Συλλόγου μας πάντα προβάλλουν:

 • την αντίθεση μας στο ισχύοντα νόμο για την Τ.Α. (Καλλικράτης), καθώς με σχετικό έγγραφό μας, από 18-10-2013 (κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) τονίζαμε τα εξής: «Ο Σύλλογός μας από πολύ νωρίς είχε εκφράσει τη αντίθεσή του στο Πρόγραμμα Καλλικράτης μέσα από την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μας (18-03-2010), καθώς και μέσα από την απόφαση του 4ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΝΑΕ), διότι επιδιωκόταν μέσα από τη λειτουργία των νέων σχημάτων της Αυτοδιοίκησης να επεκταθεί η εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, η παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, η παραπέρα ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας των εργαζομένων. Το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προβλέπαμε ότι θα έφερνε για τους εργαζομένους νέα εργασιακή περιπλάνηση, νέες υποχρεωτικές μετατάξεις, αβέβαιο εργασιακό μέλλον, μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές μας σχέσεις, χτύπημα της μονιμότητας, νέα λιτότητα, περεταίρω υποβάθμιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων μας».
 • την τραγική κατάσταση υποστελέχωσης της Περιφέρειάς μας στη οποία πλέον υπηρετούν περίπου 450 υπάλληλοι (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα), ενώ σύμφωνα και με παραδοχή της διοίκησης της Π.Ν.Αι. (σχετικό έγγραφο από 22-2-3013) απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός από 650 υπάλληλους.
 • τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα της με τα 48 νησιά και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών της Π.Ν.Αι.
 • το πλήθος των αρμοδιοτήτων, που επικαλύπτονται και που έχει σαν αποτέλεσμα την παράλληλη απασχόληση των λιγοστών υπαλλήλων που υπηρετούν, πολλές φορές πέραν του ωραρίου.
 • την μετακίνηση εκτός έδρας κάτω από δυσμενείς συνθήκες (ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο) για υπηρεσιακούς λόγους σε όλα τα νησιά, το κόστος της οποίας επωμιζόμαστε από τις τραγικά μειωμένες αποδοχές μας, καθώς η εξόφληση των οδοιπορικών γίνεται μετά από ένα μήνα στη καλύτερη περίπτωση.
 • τις συνεχείς μειώσεις στις αποδοχές μας, στην αύξηση του κόστους ζωής και στις δυσκολίες που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες (νησιωτικότητα) που επικρατούν.
 • το γεγονός ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και στους Δύο Νομούς (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) είναι κοινά και πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο των δύο συλλόγων.
 • το γεγονός ότι αν και οι Κυκλάδες αποτελούνται από περισσότερα κατοικημένα νησιά και περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, δεν διαχωρίζουμε σε κανένα έγγραφό μας τα αιτήματά μας θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση προτάσσοντας πάντα το θέμα της ενότητας μεταξύ των εργαζομένων σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Εδώ να σημειώσουμε ότι:

 • στην τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη και την σημερινή διοίκηση, υπήρξε πλήρης “αντιστοίχιση” μεταξύ των υπηρεσιών της Σύρου (έδρας) και της Ρόδου.
 • στο υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τα πέντε μέλη τα τρία είναι διορισμένα από τη διοίκηση και τα δύο αιρετά (μετά από ψηφοφορία μεταξύ των υπαλλήλων). Σε σύνολο πέντε διορισμένων μελών (του προέδρου, δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών) τα δύο μέλη είναι από τις Κυκλάδες και τα τρία από τα Δωδεκάνησα, γεγονός που αποκρύπτεται στο Υπόμνημα των συναδέλφων. Με το υπόμνημά τους γίνεται αντιληπτή η πρόθεση τους για έλεγχο και άσκηση εξουσίας  μέσω του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αδιαφορώντας για το  γεγονός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων στη ΠΕ Κυκλάδων και στη ΠΕ Δωδεκανήσου είναι περίπου ίδιος και προβάλλοντας έντεχνα την υπαρκτή πληθυσμιακή διαφορά μεταξύ Σύρου και Ρόδου. Για τα ψεύδη και τις ανακρίβειες  που αναφέρουν στο Υπόμνημά τους το λιγότερο που θα πρέπει να κάνουν είναι να ανακαλέσουν εάν έχουν ευθιξία και να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και για τον οποίο θεωρούμε ότι είναι υπόλογοι σε όλους τους συναδέλφους και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου).
 • Τέλος  για να επιτευχθεί το ίδιο  επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας που έχει επιτύχει το πολιτικό προσωπικό, προς όφελος των νησιών μας οι δύο συνδικαλιστικοί Σύλλογοι, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου θα πρέπει να έχουν αρχές και αλληλοσεβασμό. Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη, την ξεκάθαρα ενιαία στάση μας, δεν καταλαβαίνουμε γιατί στην αναφορά ο κος Περιφερειάρχης, απαντώντας για το συγκεκριμένο ζήτημα ενέπλεξε εμάς, σε ένα θέμα που δημιούργησε μόνο το Δ.Σ του Συλλόγου της Δωδεκανήσου. Γιατί, επαναλαμβάνουμε και πάλι (γεγονός που είναι φανερό από όλα μας τα δημόσια κείμενα και τοποθετήσεις μας) ότι από πλευράς μας έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε αντίθεση με τους συναδέλφους του Δ.Σ. του Συλλόγου της Δωδεκανήσου για την συνεργασία και την συνεννόηση. Ωστόσο απαιτείται το Δ.Σ  των Δωδεκανησίων να κάνει το ίδιο αποφεύγοντας στο εξής την υποβάθμιση των Κυκλάδων, της Πρωτεύουσας της και έδρας της Περιφέρειας από 30ετίας (και σαν πρώην κρατική και σαν αιρετή).
 • Στόχος του Συλλόγου μας είναι η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων όλων των Υπαλλήλων στην Π.Ν Αιγαίου.

Εμείς πάντα θα επιζητούμε την ενότητα και την κοινή διεκδίκηση των θέσεων και των αιτημάτων μας, καθώς βασική μας αρχή είναι ότι ο αγώνας των εργαζόμενων είναι κοινός και δεν πρέπει να διασπάται από μικροπολιτικές οι οποίες δεν γνωρίζουμε  τους λόγους για τους οποίους άτοπα και άκαιρα αναδεικνύονται και από πού προέρχονται, αλλά αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι δημιουργούν προβλήματα και διχασμό στην Περιφέρεια”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *