theoharis

ΚΥΑ για δημιουργία προσωρινά δωματίων -απομόνωσης- σε μονάδες φιλοξενίας τουριστών|Και νέες αλλαγές στα πρωτόκολλα|ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με απόφαση των υπουργών Οικονομίας Υγείας και Τουρισμού προβλέπεται το πως στις ξενοδοχειακές μονάδες θα δημιουργηθούν δωμάτια –χώροι απομόνωσης-, για περιπτώσεις φιλοξενίας επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί  νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η λύση αυτή, την οποία αποκάλυψε το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, σε ρεπορτάζ του προηγούμενου Σαββάτου, προσωρινού χαρακτήρα, συμπληρώνει τη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων «καραντίνας» και επιτρέπει το ασφαλές άνοιγμα  του ελληνικού τουρισμού . Γι΄αυτό και τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ ισχύουν κατ΄ ελάχιστον έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19».

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται ότι για καταλύματα έως 10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός (1) δωματίου καραντίνας, για καταλύματα έως πενήντα (50) δωματίων απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) δωματίων καραντίνας και για καταλύματα άνω των πενήντα (50) δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας το Σάββατο στον ΣΚΑΙ, είπε ότι θεωρεί αδιανόητο να φιλοξενούνται σε οποιαδήποτε ξενοδοχείο, πελάτες, μαζί με ασθενείς, έστω κι αν δεν θα έρχονται σε επαφή, ενώ ο κ. Θεοχάρης, χθες είχε μιλήσει για επίταξη ξενοδοχείων αν χρειαστεί, προκαλώντας θύελλα διαμαρτυριών, για να ανακρούσει πρύμνα σήμερα…

Σημειώνεται ότι τα ξενοδοχεία για φιλοξενία κρουσμάτων covid θα έπρεπε ήδη να έχουν οριστεί, χθες στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕΑ ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον αν και η πρώτη προθεσμία παρήλθε με ελάχιστο ενδιαφέρον -σ.σ. ενδεικτικά στην Κρήτη υπήρξαν μόνο τρία ξενοδοχεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον-, με αποτέλεσμα να δώσει νέα παράταση. Την ίδια στιγμή, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Τουρισμού, θα αυξηθεί το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα που μισθώνονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σε  15  ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά και πρόσθετη αύξηση 35 ευρώ/ημέρα (50 ευρώ σύνολο) όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης. Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος  μέχρι και 26/6/2020“.
Βέβαια η επίσημη πρόσκληση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού, δεν έχει αλλάξει, καταδεικνύοντας την απόλυτη προχειρότητα της διαδικασίας, από το υπουργείο Τουρισμού…

Ο Χ. Θεοχάρης

Ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Η ασφαλής επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Σήμερα ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό βήμα που εμπεδώνει αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε καθημερινά προσηλωμένοι σε αυτόν τον στόχο».

Παράλληλα, ερωτηματικά δημιουργεί η παρακάτω διατύπωση, που δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοεί και ποιους αφορά: “1. Το στοιχείο Ζ.17 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής: «Ζ.17 Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες. Της απαγόρευσης εισόδου εξαιρούνται εξεταζόμενοι στο πλαίσιο προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή εξέτασης ξένων γλωσσών».

Η αρχική διατύπωση είναι η εξής: “Ζ.17 Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες”.

Η ΚΥΑ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 8958/15.06.2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2370).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» (Α’ 101).

β.  Του  ν.  3861/2010 «Ενίσχυση  της  διαφάνειας με  την  υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (A’ 112).

γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181). δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’148).

ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’90).

η. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051).

 1. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής συνεδριάσεις της: 60η  Συνεδρίαση (21/5/2020), 72η Συνεδρίαση (09/06/2020), 73η Συνεδρίαση (10/06/2020) και την 78η Συνεδρίασή της (18/06/2020).
 2. Την ανάγκη τροποποίησης της με αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’2084), ώστε να συμπληρωθεί με απαραίτητα μέτρα για διάφορες υπηρεσίες των καταλυμάτων
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9410/23-6-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (B’ 2084)“, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) όμοια απόφαση, ως εξής:

Άρθρο μόνο

 1. Το στοιχείο Ζ.17 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«Ζ.17 Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες. Της απαγόρευσης εισόδου εξαιρούνται εξεταζόμενοι στο πλαίσιο προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή εξέτασης ξένων γλωσσών».

 1. Το στοιχείο Ε του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:ksd

«Ε. Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19 (φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο). Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού   και   όλων   των   ατόμων   που   διέμειναν   στο   κατάλυμα   -όνομα, εθνικότητα,  ημερομηνία  άφιξης  και  αναχώρησης,  στοιχεία  επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Ομοίως, στις περιπτώσεις που εξεταστικός φορέας συνάπτει συμφωνία με ξενοδοχειακό κατάλυμα για την διενέργεια προφορικών εξετάσεων, πρέπει να διατηρεί  πλήρη  λίστα  με  τους  συμμετέχοντες  στην  εξέταση  σύμφωνα  με  τα ανωτέρω και να την διαθέτει στη διοίκηση του ξενοδοχειακού καταλύματος για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου εντοπισμού επαφών κρουσμάτων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.».

 1. Στο Παράρτημα   Ι   προστίθεται   Στοιχείο   Πρωτοκόλλου  Κ,   με   υποχρεωτική εφαρμογή από την Διοίκηση/Διεύθυνση, και κλιμάκωση κυρώσεων 1, ως εξής:

«1. Η εγκατάσταση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απομόνωσης επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί  νοσοκομειακή περίθαλψη,  πρέπει  να  διαθέτει  τα  ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Να είναι χώρος ορισμένος αποκλειστικά εντός οριοθετημένης περιοχής για το σκοπό της απομόνωσης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

β. Να είναι χωροταξικά απόλυτα διακριτή και κατά προτίμηση απομακρυσμένη σε σχέση με την υπόλοιπη ξενοδοχειακή δομή, με την οποία δεν πρέπει να μοιράζεται κοινόχρηστους χώρους παραμονής.

γ.  Να   υπάρχει  τηλεφωνική  γραμμή  με   24ωρη  δυνατότητα  επικοινωνίας  για έκτακτες ανάγκες.

δ. Να υπάρχει δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες, και να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις που η κλινική κατάσταση των ασθενών απαιτεί επαναξιολόγηση ή παρέμβαση.

ε. Να διαθέτει καλά αεριζόμενα δωμάτια με ατομική τουαλέτα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα για επαρκή φυσικό αερισμό, πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει

100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση.

στ.Να υπάρχει η υποδομή, καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα για την εφαρμογή των   μέτρων   ατομικής   υγιεινής   και   την   καθαριότητα   και   απολύμανση   των επιφανειών στα δωμάτια.

ζ. Να   υπάρχει   προκαθορισμένη   διαδικασία   αλλαγής   και   καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων και λοιπού ιματισμού ξεχωριστά από αυτά του υπολοίπου καταλύματος, καθώς και διαδικασίες ασφαλούς αποκομιδής των μολυσματικών απορριμμάτων τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία κατά αντιστοιχία των προβλέψεων της με αριθμό 146163/2012 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1537).

η. Να διασφαλίζεται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων από εκπαιδευμένο προσωπικό, που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

θ. Οι υπηρεσίες των γευμάτων να παρέχονται στα δωμάτια από προσωπικό, που αφήνει το γεύμα έξω από την πόρτα του δωματίου.

ι.  Αν απαιτείται είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο, το προσωπικό συνιστάται να φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και να τηρεί απόσταση 1,5 μέτρου από τον ασθενή.

ια. Θα πρέπει να γίνεται καθημερινή καταγραφή (τήρηση γραπτού ή ηλεκτρονικού αρχείου) όλων των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο καραντίνας (πχ. προσωπικό, επαγγελματίες υγείας).

ιβ. Το   προσωπικό   που   ασχολείται   με   την   εξυπηρέτηση   των   αναγκών   της εγκατάστασης απομόνωσης, πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και αποκλειστικό (να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του στο λοιπό συγκρότημα). Επίσης, πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση στα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και να μην ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη COVID-19.

ιγ. Συνιστάται  η   παρακολούθηση  της   υγείας   των   συγκεκριμένων  μελών   του προσωπικού και εγρήγορση για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών ορίζεται ότι για καταλύματα έως 10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός (1) δωματίου καραντίνας, για καταλύματα έως πενήντα (50) δωματίων απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) δωματίων καραντίνας και για καταλύματα άνω των πενήντα (50) δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος.

 1. Προτείνεται ο περιορισμός της καραντίνας στενών επαφών κρούσματος στα τουριστικά καταλύματα σε επτά (7) ημέρες, εφόσον γίνει ιατρική αξιολόγηση για απουσία κλινικής εικόνας νόσησης, ή σε δέκα (10) ημέρες, αν δεν είναι δυνατή/διαθέσιμη η ιατρική αξιολόγηση.
 2. Οι ως άνω δύο παράγραφοι ισχύουν έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19».
 3. Το στοιχείο Ι.1 Του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής «Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»
 4. Το στοιχείο Ι.2. του Παραρτήματος Ι διαγράφεται.
 5. Το στοιχείο ΙΑ του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΑ. Απαγόρευση εισόδου στα κατασκηνωτικά μέσα σε μη διαμένοντες.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’2084) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  8958/15.06.2020  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  “Τροποποίηση  της  υπ’  αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2370).

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης”.

Tagged

13 σχόλια στο “ΚΥΑ για δημιουργία προσωρινά δωματίων -απομόνωσης- σε μονάδες φιλοξενίας τουριστών|Και νέες αλλαγές στα πρωτόκολλα|ΚΕΙΜΕΝΟ

 1. Κυριοι κατοπιν της νεας ΚΥΑ, προτεινω να αλλαξουμε τα ονοματα των ξενοδοχειων μας σε
  “Clinic Hotels” !!!

 2. Ντροπή μεγάλη.. σας έλεγα κύριε Δεριζιωτη ότι κάποιοι άσχετοι θα κάνουν τα ξενοδοχεία. νοσοκομεία στη δημοσίευση πριν 2 μήνες …και σας ερωτώ …θα έβαζε κανείς τα παιδιά του από αυτουσ σε ξενοδοχείο που κούραρε ασθενείς με κορονοιο ..?..ποια καμαριέρα θα τους εξυπηρετούσε ?.?,!
  Όταν μίλησα για αεροδιακομιδές άμεσες μερικοί με κυνήγησαν ……..
  Η συνέχεια επι της οθόνης ….Όχι Βατερλό που είπατε αλλά o χορός του Ζαλόγκου ……
  Καλά ξεμπερδέματα κύριε Δεριζιωτη

 3. Εχω εξοργιστεί όσο δε πάει άλλο !!! Αίσχος , να παραιτηθεί ο Κος Θεοχάρης τώρα !!! Δε θα ανοίξουμε κανένα ξενοδοχείο στη Κρήτη

 4. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία του προσωπικού μας πλέον. Είναι εγκληματικό να το κάνουμε. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για τέτοια πράγματα.

 5. Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι , μικροί και μεγάλοι ξενοδόχοι….αυτός ο χορός του παραλόγου κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πάρτε το επιμελητήριο και διαμαρτηρηθείτε . Εγώ ήδη το έκανα. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία μας και να είμαστε by the book , σε όλες τις υποδομές μας για να αισθανόμαστε ασφαλείς και εμείς και το προσωπικό μας. Για να είναι ασφαλείς και οι πελάτες μας. Τι πάμε να διαφημίσουμε ακριβώς ???? Έχω μπερδευτεί λίγο. Έχω μπερδευτεί και στο αν η καινούργια ΚΥΑ κολλάει με το “HEALTH FIRST”. Επίσης, πείτε μας ότι δεν θα αρχίσουν οι καταγγελίες από άλλους ενοίκους δωματίων σε περίπτωση κρουσμάτων….πείτε μας ποιος θα μας προστατεύσει νομικά ?? Πάτε να αρχίσετε ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων….και ο μόνος λόγος είναι η τσέπη του Υπουργείου….Αίσχος και ντροπή….

 6. Μα είναι άσχετοι, τον Θεοχάρη γιατι δεν τον απομακρύνουν.!!!είναι πλέον επικίνδυνος….. Κάνεις εργαζομενος δεν θα δεχθεί να κάνει τον νοσοκομο.
  Επιπλέον κάνεις πελάτης δεν θα θέλει να μείνει σε ξενοδοχείο που υπάρχει κρούσμα.
  Και τέλος η δυσφήμηση για το ξενοδοχείο θα είναι μεγάλη.

 7. Που είναι το ΣΕΤΕ και το ΞΕΕ. Δεν είμαστε αγρότες να πάρουμε και εμείς 7000 και άτοκα δάνεια. Οι μεγάλοι τα πήρανε και εμείς στο πέλαγος να πνιγούμε. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

 8. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη προχειρότητα αλλά και άγνοια σχετικά με το “γιγνεσθαι” του τουρισμού. Όπως τα πηγαμε καλά στην περιπτωση του lock down, με τη συνολική ευτθύνη να έιναι του κ. Τσιόδρα, έτσι θα έπρεπε και τωρα να τοποθετηθεί ένας επιχειρηματιας της αγορας, σχετικός με τον τουρισμό, επικεφαλής της ατμομηχανης επαννεκίνησης του τουρισμού ο οποίος να γνωρίζει το θέμα καλαά και να μην έχει δημοσιουπαλληλικές αγκυλώσεις. Είμαστε ελέυθερη αγορά!!!!!!. Ούτε με απειλες , ούτε με πρόστιμα, ούτε , πολύ περισσότερο με επιτάξεις, δεν λύνεται το πρόβλημα. Απλώς οξύνεται. Ο κ. Θεοχάρης αλλά και η κ. Γκερεκου είναι, δυστυχώς, ανεπερκείς!! Υποτιθεται ότι τα εποχιακα ξενοδοχέια θα άνοιγαν 1η Ιουλίου και ακόμη βγάζουν ΚΥΑ. Ήδη απο τον Απρίλιο έπερεπε να είχαν εργαστεί επι του θέματος. Και κάτι ακόμη.!! Γιατι δεν δινουν 4.000.000 vouchers των 500€ στους Έλληνες να κάνουν διακοπές? Αυτό μεταφραζεται σε 2.000.000.000€ Με την αναμοχλευση μπορεί να γινουν μεχρι και 4.000.000.000€. Θα τα πάρουν πίσω με το ΦΠΑ , τους φόρους κλπ και επιπλεον δεν θα μείνει άνεργο μεγάλο ποσοστό του εποχιακά εργαζόμενου παραγωγικού δυναμικού της Χωρας. Τι δεν καταλαβάινουν!! Θέλουν να δίνουν ταμεία ανεργιας??

 9. Είστε απαράδεκτοι. Δεν έχετε καμία σχέση με τον τουρισμό και τι εστι.
  Τα μικρά Καταλύματα τύπου μπλοκ δεν δύναται να εξασφαλίσουμε δωμάτια απομονωμένα χωροταξικά. Θέτετε σε κίνδυνο την υγειά των υπολοίπων πελατών και του προσωπικού.
  Όσοι λειτουργούν τα καταλυματα τους με ελάχιστο προσωπικό δεν δύναται να έχουν αποκλειστικό άτομο για τα δωμάτια αυτά. Τα καταλυματα που δεν προσφέρουν γεύματα (δεν έχουν καν κουζίνα) τα λάβατε υπόψιν σας?
  Και τέλος εάν το κρούσμα δεν συμμορφωθεί και εφόσον δεν έχει συμπτώματα ή έστω ήπια και αποφασίσει να βγει από το δωμάτιο ποιος θα τον εμποδίσει? Δεν είμαστε ούτε νοσηλευτές ούτε αστυνομικοί.
  Ειμαστε ξενοδόχοι

 10. ΚΥΡΙΕ ΘΕΟΧΑΡΗ ΦΥΓΕΤΕ ΤΩΡΑ !!!
  ΕΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣΕΙ ΠΕΛΑΤΗΣ ΘΑ ΤΟΝ ΒΑΛΩ ΣΕ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ !ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΩ !!ΚΑΝΤΕ ΜΟΥ ΜΗΝΥΣΗ !!ΑΣΧΕΤΟΙ !!ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ !!ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!!

 11. Ντροπη και αισχος!!! Βγαζετε τις αποφασεις με γνωμονα τα μερικες εκατονταδες μεγαλοξενοδοχεια αγνοοντας και μηδενιζοντας εντελως τα χιλιαδες μικροκαταλυματα των ελαχιστων δωματιων που ομως ειναι υποχρεωμενα να καταβαλουν ολες τις υποχρεωτικες εισφορες σαν μεγαλοξενοδοχεία!!! Παραιτηθειτε επιτελους τωρα!!!

 12. Ενα εξαιρετικο κειμενο απο τον κο Δημητρη Ψαρρή!!!

  “CLOSE TOURISM”
  Κλείσαμε με κυβερνητική εντολή. Βάλαμε πλάτη για να είναι διαχειρίσημη η εξάπλωση του ιού. Δεχτήκαμε έν γνώση μας την υποκριτική δηλώση ” Ανοίγουν τα ξενοδοχεία 1η Ιουνίου” αλλά οι πτήσεις 1η Ιουλίου στη νησιωτική Ελλάδα. Βαρέσαμε παλαμάκια στις δηλώσεις των τραπεζών ” Παγώνουμε το κεφάλαια των ξενοδοχείων εώς το τέλος του 2021 (κατά περίπτωση βεβαια κάτι που δεν αναφέρθηκε ποτέ στις διαφημήσεις των πολυπροστατευμένων ιδιωτικών ιδρυμάτων – συστημικών τραπεζών ) και το κερασάκι της τούρτας ήρθε βάζοντας τους υπηρετώντες του 25% του ΑΕΠ δυο τεραωρα και δύο οχτάωρα μπροστά σε μιά οθόνη χωρίς να αναλογιστεί κανείς εάν αυτοί οι υπηρετούντες έχουν παιδιά μωρά υποχρεώσεις για να μας και καλά βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας και να προστατευθούμε απο τους έχοντες τον ιό. Μια βοήθεια που έχει στο τέλος τιμωριτική πολιτική μιάς και κάθε
  παράβαση έχει πρόστιμα απο 2000 εώς 5000 ευρώ. Ασύλληπτη βοήθεια για μιά βιομηχανία που ματώνει κάθε χρόνο για να καλύψει το 25% του ΑΕΠ. Αν τα κλείσουμε αγαπητοί κύριοι πολιτικοί πως θα μετριάσετε τη χασούρα; Πως θα στηρίξετε τους εργαζόμενους που και αυτοί με τη σειρά τους ματώνουν κάθε χρόνο; Πώς θα στηρίξετε την αλυσίδα προμηθειών των επιχειρήσεων του κλάδου; Και έχετε το θράσος να μας τιμωρήσετε εάν οι καμαριέρα δεν βάλει 4 κουταλάκια χλωρίνη στον κουβά αλλά τρία;;; Ωραία βοήθεια και κουράγιο δίνεται σ όλο το φάσμα του κλάδου. Μήπως άρχοντες του κράτους πρέπει να περπατήσετε λιγάκι για να δείτε ότι το 25% του ΑΕΠ θέλει υποστήριξη και όχι οικονομικές τιμωρίες; Μήπως κάποιος άρχοντας πέρασε το μύνημα σ όλο αυτό το σεμινάριο, ότι όλα τα μέτρα που βαζουμε θα τα υποστηρίξουμε μαζί και ο σκοπός των ελεγκτών θα έχει σκοπό ενημερωτικό – συμβουλευτικό; ΟΧΙ αγαπητοί συνάδελφοι! Θα ρθουμε και άν δεν τηρείται κάτι απο αυτά που ορίσαμε θα σας ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΜΕ. Και ας πουλάτε με -40% για να παρετε μια κράτηση. Λυπάμαι αλλά στο δικό μου κατάλλυμα κύριοι Αρχοντες κανένας πελάτης δεν προσβλήθηκε απο τη νόσο της legionella ουτε έπαθε σαλμονέλα επειδή δεν μετρούσα και κατέγραφα τη θερμοκρασία του ψυγείου μου. Εγώ λοιπόν θα το κρατήσω κλειστό για πρώτη φορά στα 40 χρόνια λειτουργίας γιατί με προσβάλει σαν επιχειρηματία αλλά και σαν άνθρωπο η αντιμετώπισή σας.
  Και φροντίστε άρχοντες τον ελεγκτικό μηχανισμό που θα βγάλετε στο δρόμο για να εφαρμόσει την τιμωριτική σας πολιτική να είναι ειδικευμένοι και με ειδικότητες για το κάθε κομμάτι της ατελείωτης λίστας που θα ελέγχουν όπως και να χουν και τα πτυχία τους σε φωτοτυπία γιατί όσοι συνάδελφοι αποφασίσουν να κρατήσουν ισορροπία σ αυτο το τεντωμένο σχοινί δεν θα ανεχθούν να ελεγχθούν απο Άσχετους.
  Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ομιλητές του σεμιναρίου σε επιστημονικό επίπεδο, για την αφιλοκερδή προσπάθειά τους να μας ενημερώσουν για το τι πρέπει να προσέχουμε. Όπως να τους συγχαρώ για το ότι κάθε φορά που υποχρεωθήκανε να αναφέρονται στις οικονομικές κυρώσεις όλοι μα όλοι χαμηλώνανε το βλέμμα τους κοιτούσανε δεξιά και αριστερά απο τις κάμερες γνωρίζοντας ότι η αναφορά τους σε αυτές είναι ανάρμοστες και άτοπες. Γνωρίζοντας ότι η υποχρέωση των επιχειρήσεων του τουρισμού θα έπρεπε να τελειώνει τη στιγμή που το τέστ βγήκε θετικό και να αναλαμβάνει τη διαχείρηση η πολιτική προστασία και όχι η επιχείρηση όχι η καμαριέρα όχι ο σερβιτόρος που δεν είναι ειδικευμένοι επιστήμονες διακινδυνεύοντας τη ζωή τους αλλά και τη ζωή των οικογενειών τους

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *