larnaca cyprus
Το αεροδρόμιο της Λάρνακας | © ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ: Επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου δίδει στην δημοσιότητα το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο (17/6/20) που ισχύει, αναφορικά με την είσοδο στη χώρα, τα ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα πρωτόκολλα στον προορισμό, κ.λπ..

perdiosΤο Πρωτόκολλο προορισμού COVID-19 – Κύπρος

Το πρωτόκολλο έχει ως εξής:

Είσοδος στη χώρα
Ερ. 1: Πως θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέλθουν στην χώρα;
(α) Οι χώρες προέλευσης των ταξιδιωτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β)
βάσει διεθνών διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων. Από την 20η Ιουνίου και
μετέπειτα, ταξιδιώτες προερχόμενοι από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην
κατηγορία Α, δεν θα υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό κατά την είσοδο τους στην
Κύπρο. Ταξιδιώτες προερχόμενοι από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην
κατηγορία Β, θα πρέπει εντός 72 ωρών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου
τους για την Κύπρο, να έχουν απαραίτητα υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση PCR
στην χώρα προέλευσης. Το πιστοποιητικό της εξέτασης με αρνητική ένδειξη θα
προσκομίζεται πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος, καθώς και κατά τον
έλεγχο διαβατηρίων στον προορισμό.
(β) Ταξιδιώτες προερχόμενοι από χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β
και οι οποίες ωστόσο δεν διενεργούν ευρέως διαγνωστικές εξετάσεις PCR,
υποχρεωτικά θα υποβάλλονται στην εξέταση με την άφιξη τους στα Κυπριακά
αεροδρόμια. Το κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει τον ίδιο τον ταξιδιώτη και
εκτιμάται στα 50 ευρώ κατ’ άτομο (το κόστος δύναται να μειωθεί, καθώς η
τεχνολογία εξελίσσεται και η διαθεσιμότητα σε αντιδραστήρια ελέγχου κορονοϊού
αυξάνεται). Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών το
αργότερο, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα ζητείται από τους ταξιδιώτες να
παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό στο χώρο διαμονής που έχουν διευθετήσει.
(γ) Ταξιδιώτες προερχόμενοι από χώρες που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο
πιο πάνω κατηγορίες, δυνατόν να εισέλθουν στην Κύπρο, μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και μετά την εκ των προτέρων εξασφάλιση ειδικής άδειας από την
Κυπριακή Κυβέρνηση. Αυτό θα ισχύει και για τους επιβάτες πτήσεων
ανταπόκρισης από τις χώρες αυτές.

ksd
adv

Ερ. 2: Ποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα;
(α) Όλοι οι ταξιδιώτες για Κύπρο πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν κατά την
επιβίβαση τους στο αεροπλάνο και κατά τον έλεγχο διαβατηρίων στον προορισμό
την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass». Η εξασφάλιση της
«Κυπριακής Κάρτας Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass» θα γίνεται ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.cyprusflightpass.gov.cy. Προς διευκόλυνση
των ταξιδιωτών αντίγραφα του εντύπου για εξασφάλιση της «Κυπριακής Κάρτας
Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass» θα είναι επίσης διαθέσιμα στα σημεία ελέγχου
εισιτηρίων και παράδοσης αποσκευών των αεροδρομίων.
(β) Η «Κάρτα Επιβίβασης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: (α) ερωτηματολόγιο
για άντληση πληροφοριών σε σχέση με τυχόν ταξίδια που πραγματοποίησε ο
ταξιδιώτης έως και 14 ημέρες πριν την άφιξη του στην Κύπρο (β) βεβαίωση, ότι
κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι του για Κύπρο δεν έχει ταξιδέψει
από/προς ή έχει διαμείνει σε άλλη χώρα πλην αυτών που περιλαμβάνονται στις
κατηγορίες Α και Β, (γ) βεβαίωση, ότι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα COVID-19,
εντός διαστήματος 72 ωρών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου για Κύπρο (δ)
βεβαίωση ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 κατά τις τελευταίες 14
ημέρες πριν το ταξίδι του για Κύπρο (ε) αποδοχή ότι ταξιδεύει στην Κύπρο με δική του ευθύνη και ότι σε περίπτωση τυχόν μόλυνσής του κατά την διάρκεια του ταξιδίου του η Κυπριακή Δημοκρατία ή οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη και (στ) ανάληψη ευθύνης ενημέρωσης των Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο, σε περίπτωση που εντός 14 ημερών από την αναχώρηση του από την Κύπρο εμφανίσει συμπτώματα COVID-19.
Ερ. 3: Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη πριν την κατηγοριοποίηση των χωρών;
(α) Αποφασίστηκε, όπως εφαρμοστεί σύστημα κατηγοριοποίησης των χωρών προέλευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των χωρών που παρουσιάζουν παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα με την Κύπρο. Πρόκειται για ένα σύστημα δυναμικό, πλήρους διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις, το οποίο θα αξιολογείται καθημερινά, έτσι ώστε χώρες προέλευσης να προστίθενται ή και να αφαιρούνται με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα. Η ομάδα που αξιολογεί τα επιδημιολογικά δεδομένα των χωρών, απαρτίζεται από επιστήμονες, επιδημιολόγους, στατιστικολόγους και επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας.
(β) Κύριοι δείχτες που εκτιμώνται στη λήψη αποφάσεων κατηγοριοποίησης των χωρών χωρίς όμως να είναι δεσμευτικοί είναι: ο δείχτης αναπαραγωγής της νόσου «R(t)<1», τα ημερήσια κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, οι εβδομαδιαίοι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, ο εβδομαδιαίος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται ανά 100.000 κατοίκους, η παρουσία του ιού στην κοινότητα, η αξιολόγηση επικινδυνότητας κάθε χώρας με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Σημειώνεται, ότι κανένα στοιχείο από μόνο του, δεν μπορεί να καθορίσει την κατηγοριοποίηση της κάθε χώρας, αντίθετα η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον συσχετισμό όλων των στοιχείων.

ksd
adv

Ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα
Ερ. 4: Ποια πρωτόκολλα αναμένεται να εφαρμόζονται στο αεροπλάνο;
(α) Πριν την επιβίβαση τους οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εξέτασης PCR (όπου εφαρμόζεται) και την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass»..
(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών ενδέχεται να λάβει χώρα πριν την επιβίβαση.
(γ) Χρήση προστατευτικών μασκών δύναται να καταστεί υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της πτήσης
Ερ. 5: Ποια άλλα πρωτόκολλα αναμένονται στα κυπριακά αεροδρόμια/τερματικά λιμανιών;
(α) Είσοδος και διέλευση εντός των αεροδρομίων/τερματικών λιμανιών θα επιτρέπεται μόνο στους ταξιδιώτες και στους εργαζόμενους εκεί.
(β) Οι ταξιδιώτες θα θερμομετρούνται κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων
(γ) Θα λειτουργεί «Γραφείο παροχής πληροφοριών για COVID-19» για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να ενημερωθούν κατά την άφιξή τους
Πρωτόκολλα στον Προορισμό
Ερ. 6: Υπάρχουν γενικά πρωτόκολλα που θα εφαρμόζονται στον προορισμό;
(α) Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής για εφαρμογή σε όλα τα καταλύματα φιλοξενίας, ενώ το προσωπικό τους θα εκπαιδευτεί εντατικά πριν το άνοιγμα του προορισμού.
(β) Παντού θα εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους (2 τ.μ. σε εξωτερικούς χώρους και 3 τ.μ. σε εσωτερικούς)
(γ) Στις περιπτώσεις, όπου η φυσική αποστασιοποίηση δεν είναι εφικτή, η χρήση προστατευτικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους επισκέπτες (αεροπλάνα, αεροδρόμια, λιμάνια, ταξί, λεωφορεία, καταδυτικά/σαφάρι τζιπ, ανελκυστήρες).
(δ) Σε όλους τους κλειστούς χώρους θα πραγματοποιείται συχνός αερισμός, έτσι ώστε τα κλιματιστικά να ανατροφοδοτούνται συχνά με φρέσκο αέρα.
(ε) Σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε εισόδους, χώρους υποδοχής, lounges, δημόσια αποχωρητήρια, ανελκυστήρες κτλ θα τοποθετηθούν αντιβακτηριδιακά υγρά και τζελ.
Ερ.7: Λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα, ταξί, καταδύσεις, τζιπ σαφάρι
(α) Συχνός αερισμός και απολύμανση των λεωφορείων
(β) Απολύμανση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κατά την επιστροφή τους (συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών)
(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε διαδρομή με ταξί, Jeep Divng/Safari (χερούλια, καθίσματα κτλ.)
Ερ. 8: Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, θεματικά πάρκα, μίνι κρουαζιέρες, σημεία κατάδυσης, θαλάσσια σπορ;
Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε χρήση (αντικείμενα, οθόνες αφής, χερούλια, καθίσματα, εξοπλισμός κατάδυσης, εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ κτλ.)
Ερ.9: Πισίνες, τις παραλίες και τα παραλίες τα υδάτινα πάρκα (water parks);
(α) Απολύμανση ξαπλώστρων, ομπρελών και κιβωτίων ασφαλείας μετά από κάθε χρήση
(β) Απόσταση 4μ. μεταξύ ομπρελών και 2 μ. μεταξύ ξαπλώστρων για άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα
(γ) Η φυσική αποστασιοποίηση δεν θα ισχύει για τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κληθούν να προβούν σε επείγουσα διάσωση
Ερ. 10: Καταλύματα φιλοξενίας
(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και συχνή υγιεινή χεριών από όλο το προσωπικό καθαριότητας και εξυπηρέτησης
(β) Διασπορά φιλοξενουμένων στις περιπτώσεις ομαδικών check-in
(γ) Τα δωμάτια δεν θα δίνονται σε νέες αφίξεις, εάν δεν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος για τον κατάλληλο εξαερισμό, τον καθαρισμό και την απολύμανση τους
(δ) Απολύμανση κλειδιών/καρτών δωματίου μετά από κάθε αναχώρηση
(ε) Στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει μπουφές φαγητών και ποτών για αυτοεξυπηρέτηση, θα τοποθετηθούν γυάλινα προστατευτικά διαχωριστικά και σταθμοί απολύμανσης χεριών. Εναλλακτικά, το φαγητό/ποτό δυνατόν να σερβίρεται από το προσωπικό.
Ερ. 11. Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, pub και νυχτερινά κέντρα
(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και συχνή υγιεινή χεριών για όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως απευθείας επαφής ή όχι με τον πελάτη. Η χρήση προστατευτικής μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική για το προσωπικό που εξυπηρετεί πελάτες σε εξωτερικούς χώρους του εστιατορίου κατά την διάρκεια της ημέρας, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.
(β) Επέκταση ωραρίου εξυπηρέτησης και δυνατότητα προκρατήσεων προς διευκόλυνση της κοινωνικής αποστασιοποίησης.
(γ) Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι καθορίζεται στα 10 άτομα
(δ) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα είναι για τους εξωτερικούς χώρους τα 2 τετραγωνικά μέτρα και για τους εσωτερικούς χώρους τα τρία τετραγωνικά μέτρα
(ε) Τα μενού θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση εκτός και αν είναι μιας χρήσης. Εναλλακτικά, τα μενού θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία εντός του χώρου ή θα διατίθενται ψηφιακά.
(στ) Ενθάρρυνση επισκεπτών για πληρωμή με τραπεζική κάρτα αντί με μετρητά.
(ζ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά την αναχώρηση του πελάτη (πχ. καρέκλες, τραπέζια, μύλοι αλατιού/πιπεριού, μπουκάλια σαλτσών, μηχανήματα πληρωμής καρτών κτλ.)
(η) Θα αποθαρρύνεται η χρήση υφασμάτινων τραπεζομάντηλων και λινών πετσετών και θα αντικαθίστανται από αντίστοιχα μιας χρήσης
(θ) Στην είσοδο θα είναι αναρτημένη ένδειξη που θα αναγράφει τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή.
Διαγνωστική εξέταση στον προορισμό
Ερ. 12: Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον προορισμό;
Ορισμένοι ταξιδιώτες, μετά από τυχαία επιλογή, θα υπόκεινται σε διαγνωστική εξέταση για COVID-19 κατά την άφιξή τους, ανεξάρτητα της χώρας προέλευσης. To κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει την Κυπριακή κυβέρνηση.
Ερ. 13. Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτες διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο; Πως διαχειριζόμαστε ένα τέτοιο ζήτημα; Τι συμβαίνει με τις στενές επαφές του κρούσματος, πχ. τους συνταξιδιώτες του ή τα μέλη της οικογένειας του; Ποιος θα καλύψει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης και θεραπείας;
(α) Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεσμεύεται να φροντίσει όλους τους ταξιδιώτες πού διαγιγνώσκονται θετικοί στον ιό κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, όπως επίσης τις οικογένειές τους και τις κοντινές τους επαφές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα καλύψει το κόστος διαμονής, διατροφής και περίθαλψης για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις. Ο ταξιδιώτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα κόστη μεταφοράς του στο αεροδρόμιο και της πτήσης επαναπατρισμού του, σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ή /και την αεροπορική του εταιρία.
(β) Ένα νοσοκομείο COVID-19 με 100 κλίνες θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για ταξιδιώτες που εμφανίζονται θετικοί στον ιό, με τον αριθμό των κλινών να δύναται να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί. Εάν οι ταξιδιώτες νοσήσουν κρίσιμα, διατίθενται ανά πάσα στιγμή, επιπλέον 112 κλίνες εντατικής θεραπείας και 200 αναπνευστήρες για την περίθαλψη τους.
(γ) 500 δωμάτια σε ξενοδοχεία καραντίνας θα είναι διαθέσιμα για τις στενές επαφές των ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί, κάτι το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί. Αυτό όχι μόνο θα διασφαλίσει την κατάλληλη φροντίδα τους, αλλά θα καθησυχάσει τους υπόλοιπους ταξιδιώτες ότι ο χώρος διαμονής τους είναι καθαρός από τον COVID-19. Εάν λοιπόν, σε τουριστικό κατάλυμα βρεθεί φιλοξενούμενο άτομο θετικό στον ιό, το εν λόγω κατάλυμα δεν θα τεθεί σε 14ήμερη καραντίνα και θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του. Αντίθετα οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν από το άτομο που διαγνώσθηκε θετικό στον ιό και από τις στενές του επαφές, θα τύχουν σχολαστικού καθαρισμού και απολύμανσης πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.
Περαιτέρω πληροφορίες
Ερ. 14: Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και για τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό;
(α) Μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμού και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]
(β) Μέσω των ιστοσελίδων www.visitcyprus.com και www.cyprusflightpass.gov.cy.
(γ) Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Facebook Messenger (κύρια σελίδα: www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Πρόσθετες σελίδες είναι διαθέσιμες για τις
ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρωσία, Σουηδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Ισραήλ.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *