airport
Αεροδρόμιο Μονάχου | Φωτό: Lufthansa

Lufthansa: Απώλειες ύψους 1.6 δισ. ευρώ για το B’ 3μηνο|Απολύσεις 8300 εργαζομένων και επιστροφή στα κέρδη από το 2024

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον αντίκτυπο της κρίσης του Κορωνοϊού αναφέρεται η Lufthansa,  με την δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου 2020, από τα οποία προκύπτουν σημαντικές ζημιές, απολύσεις προσωπικού, αλλά και πρόβλεψη για επιστροφή στην κερδοφορία, το 2024.

Η κατάρρευση της ζήτησης για εναέριες μετακινήσεις λόγω της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των εσόδων κατά 80% για το 2ο 3μηνο του 2020 στα 1.9 δισεκατ. ευρώ (9.6 δισεκατ. το 2019). Τα περισσότερα έσοδα (1.5 δισεκατ. ευρώ) προήλθαν από τις Lufthansa Cargo και Lufthansa Technik.

Τα προσαρμοσμένα έσοδα προ φόρου ανήλθαν στα -1.7 δισεκατ. ευρώ (το 2019 κινήθηκαν στα 754 εκατ.) παρά την επαυξημένη μείωση εξόδων. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 59%, κυρίως μέσω της εφαρμογής του μέτρου part time εργασίας για μεγάλα τμήματα του εργατικού δυναμικού και την κατάργηση των μη ουσιωδών εξόδων. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μπόρεσαν να αντισταθμίσουν μόνο εν μέρει τη μείωση πωλήσεων. Το καθαρό εισόδημα του Ομίλου για τους μήνες Απρίλιος – Ιούνιος ανέρχεται στα -1.5 δισεκατ. ευρώ (226 εκατ. το 2019).

Το τμήμα logistics  επωφελήθηκε από τη σταθερή ζήτηση. Η μείωση της πληρότητας cargo στα επιβατικά αεροσκάφη οδήγησε σε μία σημαντική αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Τα έσοδα προ φόρου της  Lufthansa Cargo ανήλθαν στα 299 εκατ. ευρών (το 2019 κινήθηκαν στα 9 εκατ.).airport germany

Πρώτο 6μηνο του 2020

Τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 52% και ανήλθαν στα 8.3 δισεκατ. ευρώ (το 2019 κινήθηκαν στα 17.4 δισεκατ. ευρώ). Τα προσαρμοσμένα έσοδα προ φόρου ανήλθαν στα -2.9 δισεκατ. ευρώ (το 2019 κινήθηκαν στα 418 εκατ. ευρώ) και τα έσοδα προ φόρου στα -3.5 δισεκατ. ευρώ(το 2019 κινήθηκαν στα 417 εκατ. ευρώ). Η διαφορά μεταξύ των 2 αυτών ποσών προκύπτει από την προσήλωση των αεροσκαφών και των δικαιωμάτων χρήσης τους, τα οποία ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ, τη ζημία της απομείωσης υπεραξίας (goodwill impairments) που κινείται στα 157 εκατ. ευρώ, καθώς και τη ζημία των κοινών επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα MRO (62 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, η αρνητική εξέλιξη της αξίας της αγοράς των συμβολαίων των εξόδων καυσίμων είχε αρνητικό αντίκτυπο αξίας 782 εκατ. ευρώ για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου 6μηνου του 2020. Σε σύγκριση με το 1ο 3μηνο, η επίδραση μειώθηκε κατά 205 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου για το 1ο 6μηνο κινήθηκαν στα -3.6 δισεκατ. ευρώ ( ενώ το 2019 κινούταν στα -116 εκατ.)

Εξέλιξη της κίνησης για το 2ο 3μηνο του 2020

Το 2ο 3μηνο του 2020 οι αεροπορικές εταιρίες του Ομίλου μετέφεραν 1.7 εκατ. επιβάτες (96% λιγότερους από ότι το 2019). Η πληρότητα μειώθηκε κατά 95%. Ο παράγοντας πλήρωσης θέσεων κινήθηκε στο 56% (27% λιγότερο από ότι το 2019). Η πληρότητα των φορτίων μειώθηκε κατά 57% λόγω της έλλειψης επιβατικών αεροσκαφών. Η πώληση των χιλιομέτρων μεταφορών μειώθηκε κατά 47%. Αυτό αντικατοπτρίζει μία αύξηση στον παράγοντα πλήρωσης cargo κατά 10% με αποτέλεσμα να ανέλθει στο 71%.

Εξέλιξη της κίνησης για το 1ο μισό του 2020

Οι αεροπορικές εταιρίες του Ομίλου μετέφεραν συνολικά 23.5 εκατ. επιβάτες (66% λιγότερους από ότι το 2019). Η πληρότητα μειώθηκε κατά 61%. Ο παράγοντας πλήρωσης θέσεων μειώθηκε κατά 9% και ανήλθε στο 72%. Η πληρότητα cargο μειώθηκε κατά 36% και η πώληση των χιλιομέτρων cargo κατά 32%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μία αύξηση του παράγοντα της πλήρωσης cargo  κατά 4% με το ποσοστό να ανέρχεται στο 66%.

ksd
adv
Ροές Κεφαλαίου και εξέλιξη ρευστότητας

Οι κεφαλαιακές δαπάνες μειώθηκαν κατά 897 εκατ. ευρώ ( το 2019 κινήθηκαν στα 1904 εκατ.) για το 1ο 6μηνο κυρίως λόγω της αναβολής των παραλαβών αεροσκαφών, ενώ το 2ο 3μηνο κινήθηκαν στα 127 εκατ. ευρώ. Η δραστική μείωση των κεφαλαιακών δαπανών, η επικέντρωση του Ομίλου στη διασφάλιση της ρευστότητας και η αυστηρή διαχείριση του εργασιακού κεφαλαίου περιόρισαν τα έξοδα, παρά τη σημαντική πτώση των πωλήσεων. Τα προσαρμοσμένα έξοδα ανήλθαν στα -510 εκατ. ευρώ (ενώ το 2019 κινήθηκαν στα 269 εκατ.). Το καθαρό χρέος αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση και ανήλθε στα 7.3 δισεκατ. ευρώ.

Η διαθέσιμη ρευστότητα κινήθηκε στα 2.8 δισεκατ. ευρώ έως τις 30 Ιουνίου 2020 με το ποσό να βαίνει μειούμενο κατά 1.4 δισεκατ. σε σύγκριση με το τέλος του 1ου 3μηνου του 2020 (31 Μαρτίου 2020: 4.2 δισεκατ.).

Το πακέτο κρατικής στήριξης της γερμανικής κυβέρνησης προς την Lufthansa δεν έχει συμπεριληφθεί στα μεγέθη ρευστότητας του Ομίλου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Εάν υπολογιστούν και τα κεφάλαια αυτά η ρευστότητα ανέρχεται στα 11.8 δισεκατ. ευρώ.

Από τις αρχές του Ιουλίου ο Όμιλος έχει λάβει 2.3 δισεκατ. ευρώ από το πακέτο κρατικής στήριξης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και αύξηση του κεφαλαίου μέσω της συμμετοχής του μηχανισμού στήριξης (WSF) κατά 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και ο Όμιλος έλαβε 300 εκατ. ευρώ. Η πρώτη δόση του δανείου της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας ανήλθε στο 1 δισεκατ. ευρώ και η σιωπηρή συμμετοχή του WSF παρείχε επιπλέον 1 δισεκατ.

Από την ημερομηνία έκδοσης του ισολογισμού τα έξοδα αφορούσαν κυρίως τα αιτήματα αποζημίωσης για τις ακυρωμένες πτήσεις. Από τον Ιούλιο ο Όμιλος έχει πληρώσει σχεδόν 1 δισεκατ. ευρώ και συνολικά παρείχε αποζημιώσεις αξίας 2 δισεκατ. ευρώ για όλο το 2020.

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ReNew

Ο Όμιλος προβλέπει πως η ζήτηση για πτήσεις θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019 κατά 2024 στην καλύτερη περίπτωση και ως εκ τούτου αποφάσισε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης με ονομασία ReNew.

Στόχος παραμένει η διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και η μελλοντική βιωσιμότητα του Ομίλου. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

  • Περικοπή 22000 θέσεων εργασίας
  • Μείωση στόλου κατά 100 αεροσκάφη
  • Οι διαθέσιμες θέσεις για το 2024 θα ανέρχονται στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2019
  • Η παραγωγικότητα θα αυξηθεί κατά 15% κατά το 2023 ενώ θα μειωθούν στο 10% άλλες πτητικές λειτουργίες
  • Το μέγεθος των Διοικητικών και Εκτελεστικών Συμβουλίων του Ομίλου θα μειωθεί και ο αριθμός των στελεχών στον Όμιλο θα συρρικνωθεί κατά 20%
  • Θα περικοπούν 1000 θέσεις εργασίας στη διοίκηση του Ομίλου.

Μέσω των παραπάνω μέτρων θα επιτευχθεί η αναχρηματοδότηση των κεφαλαίων του πακέτου στήριξης το συντομότερο δυνατόν. Ο οικονομικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην παραγωγή εσόδων κατά τη διάρκεια του 2021. Ο Όμιλος απασχολεί (έως τις 30 Ιουνίου 2020) 129400 υπαλλήλους (8300 λιγότεροι σε ετήσια βάση).  Στόχος του Ομίλου ήταν η αποφυγή απομακρύνσεων αλλά λόγω των εξελίξεων της αγοράς στην παγκόσμια εναέρια κίνηση και βάσει των διαπραγματεύσεων με σωματεία κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Προβλέψεις

Από τον Ιούλιο ξεκίνησαν οι πτήσεις μικρών αποστάσεων και ο Όμιλος επικεντρώνει στην επέκταση της θέσης του στην αγορά, όπως έκανε και πριν την κρίση. Οι Eurowings και Edelweiss αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Τον Ιούλιο ο Όμιλος ξεκίνησε να παρέχει το 20% των πτήσεών του σε σύγκριση με το 2019 και ο παράγοντας πλήρωσης θέσεων στην ευρωπαϊκή αγορά πτήσεων μικρών αποστάσεων κινείται στο 70%.

Το 3ο 3μηνο του 2020 οι πληρότητες θα αυξηθούν στο 40% στις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, ενώ το 4ο 3μηνο θα κινηθούν στο 55% και οι πτήσεις μακρινών αποστάσεων στο 50%. Στόχος του Ομίλου είναι πραγματοποίηση του 95% των πτήσεων μικρής και μέσης απόστασης, καθώς και 70% για τις πτήσεις μακρινών αποστάσεων έως τα τέλη του έτους. Χάρη στην υψηλή ευελιξία στον προγραμματισμό πληρότητας και παροχής το μέγεθος αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί σύντομα.

Παρά την αύξηση της πληρότητας, ο Όμιλος προβλέπει αρνητικά προσαρμοσμένα έσοδα προ φόρου και για το 2ο 6μηνο του 2020 με αρνητικό αποτέλεσμα στα αντίστοιχα έσοδα για όλο το έτος.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *