Lufthansa

Lufthansa: Αύξηση κεφαλαίου 2,1 δισ. € για ρευστότητα και αποπληρωμή χρέους

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κεφαλαίου 2,1 δισ. Ευρώ για την ενίσχυση του ισολογισμού και την έγκαιρη αποπληρωμή των κρατικών ενισχύσεων ανακοίνωσε η Lufthansa.

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση, “η πορεία του εμβολιασμού παγκοσμίως, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών να πετάξουν και διευκολύνει την περαιτέρω άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Lufthansa βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την ανάκαμψη που προκύπτει στην παγκόσμια ταξιδιωτική ζήτηση”.

Με βάση τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το προσαρμοσμένο EBIT (εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης) το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να είναι θετικό. Η χωρητικότητα που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου, ανέρχεται σε ποσοστό υψηλότερο του 50% από τα επίπεδα προ πανδημίας, με τον συντελεστή φόρτωσης να ξεπερνά το 70% τον Αύγουστο. Οι τρέχουσες κρατήσεις δείχνουν μια συνεχή ανάκαμψη της ζήτησης. Παρόμοια με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο Όμιλος αναμένει ότι ο αριθμός των επιβατών θα φτάσει περίπου τα μισά επίπεδα του 2019 τους επόμενους μήνες, υποστηριζόμενος από την αξιοσημείωτη ανάκαμψη των εταιρικών ταξιδιών. Ταυτόχρονα, οι τάσεις του cargo εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυρές, λόγω ελλείψεων δυναμικότητας και υψηλή ζήτηση.

Όπως αναφέρει η Lufthansa, “Ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός του Ομίλου, προχωρά γρηγορότερα από το αναμενόμενο, με τα μέτρα που εφαρμόζονται επί του παρόντος να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της στοχευμένης εξοικονόμησης κόστους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς, ο Όμιλος αναμένει να επιτύχει ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT τουλάχιστον 8% έως το 2024. Ο Όμιλος Lufthansa προβλέπει ότι θα δημιουργήσει θετικές ταμειακές ροές περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως το 2023 και το 2024, ενώ θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του στόλου του. Ο Όμιλος αναμένει να παραλάβει περίπου 30 νέα αεροσκάφη ετησίως, ενώ πάνω από το ήμισυ των μελλοντικών προσθηκών στόλου θα είναι μισθωμένο. Αυτό θα συμβάλει στις κεφαλαιουχικές δαπάνες που παραμένουν σύμφωνες με τα επίπεδα D&A, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2023 και το 2024”.

Η αύξηση κεφαλαίου οργανώνεται από έναν όμιλο 14 τραπεζών, ενώ ένας επενδυτών υπό τη διαχείριση της BlackRock, Inc. έχουν συνάψει συμφωνία ανάληψης υποχρεώσεων συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν δεσμευτεί να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα εγγραφής τους.

Η αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο να ενισχύσει τη θέση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να εξοφλήσει τη Συμμετοχή Ι του Ταμείου Οικονομικής Σταθεροποίησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΕΚΤ) ύψους 1,5 δισ. Ευρώ. Επιπλέον, η Εταιρεία σκοπεύει να εξοφλήσει πλήρως τη Συμμετοχή ΙΙ στο ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το τέλος του 2021 και σκοπεύει επίσης να ακυρώσει τα μη αναληφθέντα ποσά της Συμμετοχής Ι έως το τέλος του 2021.

Με βάση τον ισολογισμό του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021, η ρευστότητα  θα βρίσκεται εντός του στόχου μεταξύ 6 και 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν λαμβάνεται υπόψη η αποπληρωμή των Συμμετοχών Ι και ΙΙ.

Ο Carsten Spohr, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Lufthansa AG, λέει: «Το πακέτο σταθεροποίησης που συμφωνήθηκε με το ΕΚΤ επέτρεψε στη Lufthansa να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας περισσότερων από 100.000 εργαζομένων. Πάντα ξεκαθαρίζαμε ότι θα διατηρήσουμε το πακέτο σταθεροποίησης μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Είμαστε, λοιπόν, υπερήφανοι που μπορούμε τώρα να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας και να εξοφλήσουμε τα ποσά, γρηγορότερα από ότι αναμενόταν αρχικά. Μπορούμε τώρα να εστιάσουμε πλήρως στον περαιτέρω μετασχηματισμό του Ομίλου Lufthansa».

Ο Remco Steenbergen, CFO της Deutsche Lufthansa AG, λέει: «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η αύξηση κεφαλαίου θα διευκολύνει την επίτευξη των στόχων μας για τον μεσοπρόθεσμο ισολογισμό, υποστηριζόμενοι από την ισχυρή προσαρμοσμένη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και την επιστροφή των κεφαλαιακών αποδόσεων στο μέλλον”.

Το ΕΚΤ, το οποίο κατέχει σήμερα το 15,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχει αναλάβει να ξεκινήσει την εκποίηση των συμμετοχικών του τίτλων στην Εταιρεία το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του κεφαλαίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η εκποίηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο 24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα εξοφλήσει τη Συμμετοχή Ι και τη Συμμετοχή ΙΙ όπως προβλέπεται.

Η αύξηση κεφαλαίου

Η Εταιρεία αναμένει από την αύξηση κεφαλαίου μικτά έσοδα ύψους 2.140 εκατ. Ευρώ. Η τιμή έχει οριστεί σε 3,58 EUR ανά Νέα Μετοχή, με δικαίωμα συμμετοχής 1: 1. Κατά συνέπεια, για κάθε υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας, μπορεί να εγγραφεί ο μέτοχος για μία νέα μετοχή στην τιμή εγγραφής. Οι νέες μετοχές πρόκειται να προσφερθούν στους μετόχους κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 και να λήξει στις 5 Οκτωβρίου 2021.

Η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 και να λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου, 2021. Η εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ρυθμιζόμενο τμήμα της αγοράς (regulierter Markt) του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης (Frankfurter Wertpapierbörse) αναμένεται στις 7 Οκτωβρίου, 2021, με την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 11 Οκτωβρίου 2021.

Μετά την προσφορά, η Εταιρεία θα έχει 1.195.485.644 μετοχές σε κυκλοφορία (επί του παρόντος: 597.742.822). Οι Νέες Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου και οικονομικά με τις κοινές μετοχές της Εταιρείας που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή.

Στην αύξηση Κεφαλαίου συμμετέχουν η BofA Securities, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Goldman Sachs Europe SE και η JP Morgan AG που ενεργούν ως Global Coordinators and Joint Bookrunners, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP Paribas SA, η Commerzbank Aktiengesellschaft, η Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA, η DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, η HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, η Landesbank Baden-Württemberg, η SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH, η Société Générale SA και η UniCredit Bank AG ως επιπλέον Joint Bookrunners.

 Lufthansa
adv
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *