Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για το Κτήμα Σκάλα Σκοτίνας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Τη ματαίωση του διαγωνισμού αξιοποίησης του ακινήτου «Κτήμα Σκάλα Σκοτίνας» αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑ Α.Ε., ανταποκρινόμενο στη βούληση της τοπικής κοινωνίας για τη συνέχιση της λειτουργίας εγκαταστάσεων κάμπινγκ εντός του ακινήτου, όπως αυτή έχει ποικιλότροπα και πιεστικά εκφραστεί κατά το χρονικό διάστημα από την εκκίνηση του διαγωνισμού μέχρι σήμερα…

Πλέον καθίσταται υποχρεωτική (και όχι απλώς προαιρετική) η ανάπτυξη εγκαταστάσεων κάμπινγκ Α΄ κατηγορίας και δυναμικότητας τουλάχιστον 250 θέσεων και ο τρέχον διαγωνισμός δεν μπορεί να συνεχιστεί, μετά από αυτή την ουσιώδη διαφοροποίηση επί το πλέον περιοριστικό, των βασικών επιδιώξεων της ΕΤΑ.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή κλειστού διαγωνισμού μιας φάσης με συμμετοχή και των τριών (3) επιχειρηματικών σχημάτων που κατέθεσαν αιτήσεις και φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ως άνω διαγωνισμό.

Η διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού, αφενός αναδεικνύει την σημασία που αποδίδει η ΕΤΑ στην Α΄ φάση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος και στους υποψήφιους που συμμετείχαν σε αυτήν και αφετέρου επιτυγχάνει την ταχύτερη δυνατή κατάληξη του Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, σύντομα θα κληθούν οι συμμετέχοντες για την παραλαβή των τευχών του κλειστού διαγωνισμού, στα οποία θα καταγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διεξαγωγής του (κριτήρια τεχνικής και οικονομικής επάρκειας σύμφωνα με τους όρους του ματαιωθέντος διαγωνισμού, κριτήρια και όροι υποβολής των δεσμευτικών, τεχνικής και οικονομικής, προσφορών, κ.λπ.).