©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον για τις μετοχές του “Ελ. Βενιζέλος” | Πλάνο επέκτασης για 40 εκατ. επιβάτες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον  -όπως αναμενόταν άλλωστε- παρουσιάζει η διαδικασία για την απόκτηση μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”, καθώς από χθες “τρέχει” η σχετική διαδικασία, που αφορά σε μία τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία του ελληνικού Χρηματιστηρίου τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια. Το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση των μετοχών του ΔΑΑ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, θα κλείσει την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, και μπορούν να αποκτήσουν μετοχές τόσο θεσμικοί επενδυτές, όσο και ιδιώτες. Αναμένεται δε να υπάρξει σημαντική υπερκάλυψη.

Όπως προβλέπεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί η τιμή διάθεσης και την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών στην κύρια αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τα ζητούμενα κεφάλαια να είναι μέχρι και 800 εκατ. ευρώ, με το εύρος της τιμής να κυμαίνεται από από 7 έως 8,2 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του φορέα διαχείρισης του “Ελ. Βενιζέλος” στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της διάθεσης των υφισταμένων μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ (30% των μετοχών του ΔΑΑ, ήτοι 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

"Ελ. Βενιζέλος"
Ο κ. Γιάννης Παράσχης

Στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, το 10% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία AviAlliance GmbH, η οποία ελέγχεται από το καναδικό fund PSP Investments και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών με ποσοστό περίπου 40%, στην τιμή διάθεσης των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς, πλέον ενός premium. Επιπλέον, 1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου, που σήμερα έχουν το 5% των μετοχών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, οι προσφερόμενες μετοχές θα προσφερθούν ως εξής:

– Το 15%, που αντιστοιχεί σε 13.500.000 των μετοχών, θα προσφερθεί στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές.

-Το 85%, που αντιστοιχεί σε 76.500.000 των μετοχών, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, που απευθύνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρούνται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (QIBs) και σε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (“Κανονισμός S”) σε θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι, εάν είναι κάτοικοι κράτους μέλους του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι “ειδικοί επενδυτές” κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διοικείται και λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με το Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 30% και του Υπερταμείου που κατέχει το 25%. Η Avialliance, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος, κατέχει σήμερα λίγο πάνω από το 40% και η οικογένεια Κοπελούζου περίπου το 5%. Η δημόσια προσφορά συνίσταται σε δευτερογενή πώληση όλων των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ (30%) σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και επιλέξιμους διεθνείς θεσμικούς. Ο ΔΑΑ δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια. Η Avialliance έχει δικαίωμα αγοράς του 10% της έκδοσης και η οικογένεια Κοπελούζου του 1%.

Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η AviAlliance θα έχει τον έλεγχο της εταιρείας, ενώ το ελληνικό Δημόσιο (το οποίο θα διατηρήσει το 25% του ΔΑΑ) θα ασκεί σημαντική επιρροή σε ορισμένα θέματα. Να σημειωθεί ότι στις ότι στις 15 Δεκεμβρίου εκλέχθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του “Ελ. Βενιζέλος”, το οποίο, αποτελείται πλέον από 13 μέλη, από τα οποία 8 ορίζονται από τη γερμανική AviAlliance, τα 4 από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου και ένα από τον όμιλο Κοπελούζου. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, αντιπροέδρος ο Gerhard Shroeder, ενώ διευθύνων σύμβουλος παρέμεινε ο κ. Γιάννης Παράσχης.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023) που συντάχθηκαν με σκοπό την εισαγωγή στο Χ.Α. και τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση, ο ΔΑΑ είχε έσοδα 436 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% έναντι των 357 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 322 εκατ. από τα 248 εκατ. το εννεάμηνο του 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 42%, στα 188 εκατ. από 132 εκατ. στο εννεάμηνο του 2022.

Το 2023 η επιβατική κίνηση σημείωσε την καλύτερη επίδοση από τότε που ξεκίνησε η ΔΑΑ τη λειτουργία της, ξεπερνώντας τα 28 εκατομμύρια επιβάτες και υπερβαίνοντας τα προ Covid-19 επίπεδα. Το δε 2022 τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας Αεροδρομίου ανήλθαν σε 476,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94,6 εκατ. ευρώ ή 24,76%, σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2022 σε 328,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45,8 εκατ. ευρώ ή 16,2% σε σύγκριση με το 2021.

Το αεροδρόμιο της Αθήνας συνδέει την Ελλάδα με περισσότερες από 155 πόλεις σε 55 χώρες παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής της αεροπορικής κίνησης τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι την τελευταία πενταετία έχει αναπτύξει 69 νέους προορισμούς και υπηρεσίες με 32 νέες αεροπορικές εταιρείες. Εξυπηρετεί περισσότερες από 65 αεροπορικές εταιρείες και αποτελεί την κύρια βάση επιχειρήσεων για την Aegean/Olympic Group, τον κορυφαίο ελληνικό αερομεταφορέα και τη Sky Express, μια ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική εταιρεία. Σύμφωνα με το ολοκληρωμένο Master Plan επέκτασης που έχει εκπονήσει ο ΔΑΑ έως το 2046, όταν ολοκληρώνεται η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, ο στόχος είναι η χωρητικότητα του αεροδρομίου να ανέλθει σε 50 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, η οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί πλήρως από τους δύο ανεξάρτητους διαδρόμους που ήδη λειτουργούν.

Ο ΔΑΑ έχει προγραμματίσει κλιμακωτό επενδυτικό σχέδιο τριών φάσεων για αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης επιβατών. Η εταιρεία που έχει τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έως το 2046 «σκοπεύει να υλοποιήσει επέκταση των εγκαταστάσεών του σε τρεις φάσεις, βάσει προσυμφωνημένου χωροταξικού σχεδίου, που έχει στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών στα 50 εκατ. επιβάτες ετησίως έως το 2046».

Σύμφωνα με το μοντέλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) για την πορεία της επιβατικής κίνησης μέχρι το 2046 που λήγει και η παραχώρηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και της έκθεσης που παραγγέλθηκε ενόψει του IPO του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβατική κίνηση εξωτερικού θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό (CAGR) 3,1% το διάστημα 2022-2046 φθάνοντας στο τελευταίο χρόνο της περιόδου τους 31,4 εκατ. επιβάτες. Αντίστοιχα, η κίνηση εσωτερικού θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,1% την ίδια περίοδο φθάνοντας τους 12,1 εκατ. επιβάτες το 2046. Με βάση το ίδιο μοντέλο ο αριθμός των πτήσεων θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την ίδια χρονική περίοδο φθάνοντας τις 291.100 πτήσεις στο τελευταίο έτος. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 που ήταν χρονιά-ρεκόρ για τον ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση εξωτερικού διαμορφώθηκε στους 19,39 εκατ. επιβάτες και η επιβατική κίνηση εσωτερικού στους 8,78 εκατ. επιβάτες με τη συνολική επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται στους 28,17 εκατ. επιβάτες από 22,72 εκατ. επιβάτες το 2022.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη του αεροδρομίου, καθώς το αεροδρόμιο έχει φτάσει κοντά στο όρια του, από πλευράς εξυπηρέτησης επιβατών. Όπως αναφέρεται και στο ενημερωτικό δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν εκπονηθεί δύο master plan για την επέκταση του αεροδρομίου.

Το πρώτο που όπως φαίνεται και από την ονομασία του, «33ΜΑP» έχει ως στόχο να επεκταθούν οι εγκαταστάσεις για να μπορούν να εξυπηρετούνται 33 εκατ. επιβάτες τον χρόνο. Το ύψος της επένδυσης (CAPEX) για το «33MAP» με βάση τα κόστη όπως είχαν υπολογιστεί το 2022 αναμένεται να φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ. Περίπου το 25% των δαπανών εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί μεταξύ του 2024 και 2025, το 30% το 2026, το 25% το 2027 και το υπόλοιπο 20% το 2028.

Το δεύτερο master plan για το “Ελ. Βενιζέλος” με την ονομασία «40ΜΑP» θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου για να μπορεί να εξυπηρετήσει 40 εκατ. επιβάτες και έχει εκτιμώμενο ύψος δαπάνης άνω των 700 εκατ. με βάση πάντα το κόστος του 2022. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2031 και να δρομολογηθούν με έναν τρόπο ανάλογο του «33MAP».

Στο ενημερωτικό δελτίο σημειώνεται πως το αεροδρόμιο διαθέτει τρέχουσα χωρητικότητα υποδομής διαδρόμου για να φιλοξενήσει 50 εκατομμύρια επιβάτες. Ως αποτέλεσμα, το επενδυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στην επέκταση της χωρητικότητας του τερματικού σταθμού, συμπεριλαμβανομένου του χώρου λιανικής πώλησης των τερματικών σταθμών, της αύξησης του αριθμού των θέσεων στάθμευσης αεροπλάνων και ενός πολυώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *