© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέες μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ρόδο, Πάρο και Αντίπαρο | 16 νέες εγκρίσεις επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Δέκα έξι νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία,  στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές, με τρεις μεγάλες επενδύσεις να είναι σε Ρόδο, Πάρο και Αντίπαρο. Οι υπόλοιπες βρίσκονται σε Χαλκιδική, Μύκονο, Αν. Μάνη, Τρίπολη, Λουτράκι, Αλμωπία, Πύλο, Σπάρτη, Μύκονο, Σέρρες.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «LZM INVESTMENTS» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 26 Δωματίων/75 Κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Θέση Άγιος Γεώργιος, της Δημοτικής Ενότητας Αντιπάρου, του Δήμου Αντιπάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.318.408,42 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.315.598,10 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.326.239,24 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «XCN INVESTISSEMENTS SAS GREEK BRANCH» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 10 αυτόνομων διαμερισμάτων/σουιτών, συνολικά 30 κλινών, εντός γηπέδου επιφάνειας 16.232,33 μ2, στην θέση Κολώνα, στην Παροικιά, του Δήμου Πάρου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.616.867,75 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.274.589,40 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 636.885,03 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Ρόδο

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Γ. ΚΑΙ Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEM TRAVEL A.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει., που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 85 δωματίων / 246 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.110.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.110.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.244.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 15,42 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μάνη

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΟΡΕΑΝ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 26 δωματίων/87 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην θέση Αρμακιά Έξω Νυμφίου της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.981.708,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.981.708,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.739.939,40 €,ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ομοίως εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΕΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.20, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής) στο Λιμένι, Δ.Ε. Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.250.301,01 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.250.301,01 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 479.860,89 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,40 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Αλπωπία

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ» στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Αλμωπίας του Νομού Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 299.999,99€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 164.999,99 €,ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,58 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Τρίπολη

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «DEVINE HOTEL» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 866.578,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 866.578,00 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 475.692,90 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ομοίως εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ.» με δ.τ. «Υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας νέων (Υouth Hostels) (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.20, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής) του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 462.682,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 403.951,20 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 228.923,16 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στο Λουτράκι

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «EASTMED CAPITAL PROPERTY 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASTMED CAPITAL PROPERTY 10 MON. A.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ζ΄ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και επέκτασης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* που έχει παύσει τη λειτουργία της, δυναμικότητας από 43 δωμάτια/83 κλίνες σε 50 δωμάτια / 100 κλίνες» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), επί της οδού Γεωργίου Λέκκα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.996.921,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.996.921,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, συνολικού ύψους 1.398.922,35 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 16,33 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Πύλο

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SELENE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SELENE ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 993.615,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 886.169,00 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 340.300,07 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,70 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Σπάρτη

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη Δ.Ε. Οιτύλου, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.203.927,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.203.927,00 €

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 464.561,89 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ομοίως, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση τουριστικής μονάδας θεματικού τουρισμού η οποία αποτελείται από κέντρο θαλασσοθεραπείας ιαματικών λουτρών (SPA) 500 ατόμων/ημέρα, ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων (4****), δυναμικότητας 38 δωματίων / 91 κλινών, Συνεδριακό κέντρο 750 ατόμων, κέντρο ορεινών δραστηριοτήτων και κέντρο ιατρικού τουρισμού» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 96.04, Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία), στο δ.δ. Φάριδος, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 16.488.461,24 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 16.488.461,24 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, συνολικού ύψους 5.000.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 72,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μύκονο

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «BARD DE SOL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 12 δωματίων 36 κλινών, στη Μύκονο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.981.050,88 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.981.050,88 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 556.444,25 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 13,40 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Αμφίπολη

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Simeonovi Commerce Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «MEDITERRANEAN HOTEL» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Αμφίπολης του Νομού Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 758.893,24€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 291.858,90 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Simeonova Galianna Μ.Ε.Π.Ε.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση τουριστικής μονάδας 3 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Αμφίπολης του Νομού Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.028.740,00€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.020.984,00€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 392.641,34 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Χαλκιδική

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – POSIDI HOLIDAYS A.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 939.433,30€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 516.688,32 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Tagged

1 σχόλιο στο “Νέες μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ρόδο, Πάρο και Αντίπαρο | 16 νέες εγκρίσεις επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *