©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέο μπαράζ 19 αποφάσεων για επιχορηγήσεις ξενοδοχειακών επενδύσεων | Σε Ιόνια, Εύβοια, και Δωδεκάνησα

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Δεκαεννιά νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία,  στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσαν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Τα νέα ξενοδοχεία, οι επεκτάσεις και οι ανακαινίσεις θα γίνουν σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ρόδο, Κάρπαθο και Χαλκίδα.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΟΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΒΟΞ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση τουριστικής μονάδας τύπου οργανωμένης κατασκήνωσης (camping), 5**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.30, Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα), στο Δήμο Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 596.720,70 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 596.720,70 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 268.524,32 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας «THE SECRET BOUTIQUE HOTEL», 4****  (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμου Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 499.500,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 499.500,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 157.342,50 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου «ATLANTIS HOTEL», 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.095.448,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.095.448,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 345.066,12 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «7TIPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «7TIPS» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.30, Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα) στο Δήμο «ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» της Περιφέρειας «ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 640.071,78 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 640.071,78 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 288.032,30 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,75 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) συνολικής δυναμικότητας 12 διαμερισμάτων, 22 δωματίων, 46 κλινών της εταιρίας ΜΑΡΗΣ ΙΚΕ, στην περιοχή Λακκί, του Δήμου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.614.193,67 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.483.848,67 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 598.539,47 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ν. ΜΑΝΕΤΤΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Ν. Κ. ΜΑΝΕΤΤΑΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου Atlantis κατηγορίας τριών αστέρων (3*) και δυναμικότητας 48 δωματίων – 99 κλινών στη Ρόδο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.377.575,10 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.377.575,10 € (ευρώ). Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 551.030,04 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΜΑΡΑΘΩΝ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου ΜΑΡΑΘΩΝ κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), δυναμικότητας 140 δωματίων – 280 κλινών στη Ρόδο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΡΟΔΟΥ» της Περιφέρειας «ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.265.000,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.209.017,25 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 483.606,90 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 0,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 745.352,26 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 741.934,02 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 233.709,21 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Υπό σύσταση Ο.Ε.» (Υπό σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμου Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.910.058,81 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.728.312,20 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 574.078,34 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 7,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SUNRISE AE» με δ.τ. «SUNRISE AE», στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου «SUNRISE HOTEL», 4**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμου Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.222.595,53 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.222.595,53 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 700.117,59 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 9,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμου Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 973.878,87 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 973.878,87 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 306.771,84 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Δ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΞΕΝΟΤΕΚ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμου Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.201.880,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.132.328,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 509.547,60 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 9,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «PGP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PGP Μ.ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) δυναμικότητας 7 διαμερισμάτων – 38 κλινών, στην περιοχή Καλλίπολη του Δήμου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.751.523,56 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.751.523,56 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 700.609,42 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας Boutique hotel, τριών αστέρων (3*), συνολικής δυναμικότητας 13 δωματίων, 39 κλινών, μισθωμένης από την εταιρεία «ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», στην περιοχή Κόβα, του Δήμου Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 726.467,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 679.711,20 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 274.284,48 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «KYRAS STUDIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (Υπό σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Άνω Καλαμά, Μεσοχώρι Κουκλιών, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 509.078,52 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 509.078,52 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 169.197,23 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ» µε δ.τ. «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής µονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα), στο Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 1.072.502,20 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 1.072.502,20 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 482.625,99 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IONIAN SUN» µε δ.τ. «IONIAN SUN AE» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην επέκταση δυναµικότητας υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας FZEEN, 5***** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 599.332,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 599.332,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 269.699,40 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΑ ΣΙΝΙΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «LA SIGNORA» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακής µονάδας “LA SIGNORA”, µε αναβάθµισή της σε 4**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα), στο Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 1.183.493,96 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 1.183.493,96 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 532.572,28 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,25 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «READERS CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΝΙΡΒΑΝΑ, κατηγορίας τριών αστέρων (3*), δυναμικότητας 47 δωματίων, 90 κλινών, μισθωμένης από την εταιρία READERS CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στην περιοχή ΘΕΟΛΟΓΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών, του Δήμου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 419.600,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 419.600,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 169.800,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *