aspiotis

Νικ. Ασπιώτης : Το σχέδιο για την ανάπτυξη Τουρισμού υψηλού επιπέδου στην Κέρκυρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το σχέδιο για την ανάπτυξη Τουρισμού υψηλού επιπέδου στην Κέρκυρα ανέπτυξε στην ημερίδα “ΙΟΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, για την Κέρκυρα, τους Παξούς και τις Διαπόντιες Νήσους”, ο κ. Νίκος Ασπιώτης, Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσων,και Υπεύθυνος ΜΜΕ & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Τομέα Τουρισμού της ΝΔ.

Η ομιλία του κ. Ασπιώτη, παρουσία του προέδρου της ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκη και του υπεύθυνου του τομέα Τουρισμού κ. Μάνου Κόνσολα, έχει ως εξής:

“Κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και Κύριοι,

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ πρέπει να ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΑΔΑ», αλλά και των επιμέρους τοπικών προορισμών όπως η Κέρκυρα, με την δημιουργία κεντρικής «ταυτότητας», αλλά και επιμέρους «ταυτότητα» ανά τοπικό προορισμό.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (κεντρικού και τοπικών) – DESTINATION MARKETING ORGANIZATION ( DMO).

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη Υψηλού Τουρισμού στην Κέρκυρα και στα Ιόνια νησιά χωρίς µια πιο στοχευµένη προβολή και διαφήµιση των προορισμών µας αλλά σαφώς και τον εκσυγχρονισµό του τουριστικού µας προϊόντος, που επιβεβλημένα πρέπει να περιλαμβάνει και τις υποδομές του προορισμού που αυτή τι στιγμή είναι διαλυμένες ( όπως οδικό δίκτυο, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση κ.α.)…ασφαλώς την νομοθέτηση και διευθέτηση του χωροταξικού κ.α., στην δεύτερη ενότητα της ημερίδας πιστεύω ότι θα ασχοληθούν και άλλοι ομιλητές ποιο ειδικοί στα θέματα υποδομών.

Η διαμόρφωση της ταυτότητας ενός προορισµού µέσα από διαδικασίες branding αποκτούν σήµερα ιδιαίτερη σηµασία µε δεδοµένο ότι ο τουριστικός ανταγωνισµός γίνεται πιο έντονος και αφορά πλέον µεγαλύτερο αριθµό προορισµών. Σήµερα εκατοντάδες περιοχές και πόλεις παγκοσμίως µε διαφορετικά χαρακτηριστικά επενδύουν στον τουρισµό, αυξάνοντας τους σχετικούς δείκτες συµµετοχής στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.

Για αυτό είναι απαραίτητη η δηµιουργία ταυτότητας προορισµού (destination Brand) για τον κάθε τουριστικό προορισµό. Η σχεδίαση της τουριστικής ταυτότητας του προβαλλόµενου προορισµού, αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούµενο για το σχεδιασµό ενός προγράµµατος προβολής και προώθησης.
Η σχεδίαση αυτής της ταυτότητας, µε τις κατάλληλες προδιαγραφές, θα επιτρέψει στους προορισμούς να αποκτήσουν ένα δυναµικό destination brand, το οποίο θα βοηθήσει να γίνει πιο αναγνωρίσιµη η περιοχή στην τουριστική αγορά και να προαχθούν οι επικοινωνιακοί στόχοι.

Όπως αναφέρατε Κε Πρόεδρε στην ομιλία σας στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ.
Η ενίσχυση συνολικά του brand name της χώρας αλλά και των προορισμών ( όπως η Κέρκυρα & τα Ιόνια), με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του καθενός, καθώς και η αποτελεσματική προώθηση και προβολή των εμπειριών που προσφέρει η χώρα στο σύνολο της, είναι καθοριστικό συστατικό κάθε στρατηγικής τουρισμού.

Η μετάλλαξη του Ε.Ο.Τ. είναι απαραίτητη, στο πλαίσιο αυτό – η σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού D.M.O, και ανά προορισμό, όπως η Κέρκυρα και βασικοί τουριστικοί προορισμοί είναι απαραίτητη.
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ θα προέλθει από ιδιωτική πρωτοβουλία (Επιχειρείν), ΕΣΠΑ, Brand Name, Επενδυτικά Προγράμματα, κ.α.

Σκοπός του Οργανισμού:
1. Η βελτίωση της ελκυστικότητας του προορισμού
2. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του marketing του προορισμού
3. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του προορισμού
4. Η βελτίωση ολόκληρης της διοίκησης του τουριστικού συστήματος
5. Η δημιουργία ανταγωνιστικής τουριστικής βιομηχανίας
6. Την αειφόρο ανάπτυξη.

2. Προτείνεται επίσης η δημιουργία, Destination Management & Marketing Systems (DMS) που να αντιπροσωπεύουν τόσο γεωγραφικά και διοικητικά προσδιοριζόμενους προορισμούς (π.χ. εθνικό, περιφερειακούς και τοπικούς προορισμούς) όσο και προορισμούς με βάση τις τουριστικές εμπειρίες που προσφέρουν (π.χ. οινικούς, θρησκευτικούς, Μουσικούς όπως
η Κέρκυρα προορισμούς, κ.α.).
Η δημιουργία ενός μουσικού πολιτιστικού κέντρου στην Κέρκυρα μπορεί να δώσει ένα καινούργιο μέσο προώθησης του προορισμού.
Συνδυασμός τουριστικής προβολής με την εξαγωγή/προώθηση των ελληνικών προϊόντων & τοπικών.
Σύνδεση πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.

3. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (Central -DMO)
Άξονες Επικοινωνίας
Όλες οι δράσεις προώθησης και προβολής του (Κεντρικού-DMO) οφείλουν να υποστηρίζουν δημιουργία ζήτησης για τον κάθε επιμέρους (DMO – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ).
Συνεπώς η στρατηγική πρέπει να βασίζεται αρχικά σε θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στους βασικούς κλάδους του Ελληνικού Τουρισμού και κάθε προορισμός όπως η Κέρκυρα μετά από καταγραφή του προορισμού και απόφαση της στρατηγικής του προορισμού σε βάθος το ελάχιστο 5αετίας.
Κάθε κλάδος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες/προτάσεις/προϊόντα και στοχεύει στην προσέλκυση επιμέρους κοινών –στόχων.
Στους βασικούς θεματικούς άξονες ο (C-DMO) προβάλλει την Ελλάδα ως σύνολο εμπειριών, κατά μήκος της Επικράτειας, στη λογική των συμπληρωματικών προορισμών που αντιστοιχούν σε βιωματικούς γύρους και υπηρεσίες ποιότητας.
Με ιδιαίτερη σπουδή, η συνολική επικοινωνία του Οργανισμού οφείλει να προβάλλει ειδικές μορφές τουρισμού που συντείνουν στην επέκταση της Τουριστικής περιόδου, την προώθηση και προβολή προτάσεων και πρωτοβουλιών και προορισμών που υπηρετούν την κεντρική πολιτική επιλογή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικούς προορισμούς της Χώρας σε σχέση με προϊόντα με ονομασία προέλευσης, την παράδοση, τη μυθολογία, και κάθε αυθεντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τουριστικό προορισμό Ανάπτυξη σύγχρονου Συστήματος δράσεων για την-από τα ΜΕΣΑ-προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού σε εθνικό τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα του προορισμού και είναι ένας πολύτιμος αγωγός για την αύξηση της κερδοφορίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις.
Κατά την άποψη μου αυτή είναι η βάση της αναπτυξιακής πορείας ενός τουριστικού προορισμού και θα έπρεπε να είναι οι στόχοι που θα υιοθετηθούν

Τέλος σαν Κερκυραίος Κε Πρόεδρε θα ήθελα και την δική σας προσωπική παρέμβαση στο μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει αυτή την εποχή την Κέρκυρα των απορριμμάτων που θα μονοπωλήσει πιστεύω και άλλους ομιλητές στην συνέχεια.
Μια αρνητική διαφήμιση για τον προορισμό θα είναι καταστροφική.

Η Κέρκυρα πρέπει να έχει το μέλλον που της αξίζει σαν το Σμαράγδι του Ιονίου και όχι σαν ξεχασμένη γεροντοκόρη στο νυφοπάζαρο του τουρισμού!!!

Σας Ευχαριστώ”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *