vroutsis

ΟΑΕΔ: Πρόσκληση σε παρόχους καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με απόφασή του διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Πάροιχοι Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021» να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τη 01.08.2020 έως τις 30.06.2021 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη 01.08.2020. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μέχρι την 30.06.2021.
Η αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην Δημόσια Πρόσκληση 6/2020 και την παρούσα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε κατάλυμα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

ksd
adv

Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται κατά περίπτωση ως εξής:
Πάροχοι που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο της ονομασίας χρήστη ή του συνθηματικού, πρέπει να ζητήσουν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;”, ενώ δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της απευθείας πιστοποίησης από τη ΓΓΠΣ.

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε άλλο τουριστικό κατάλυμα του παρόχου. Συνεπώς, οι πάροχοι που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός καταλύματα, χρησιμοποιούν για κάθε αίτησή τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.

Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και έχουν μόνο ένα τουριστικό κατάλυμα για το οποίο θέλουν να υποβάλουν αίτηση (έχουν μόνο έδρα) μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο στο σύστημα με τη χρήση κωδικών TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο σύστημα μέσω πιστοποίησης από τη ΓΓΠΣ» και εγγραφή ως νομικά πρόσωπα.

Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός τουριστικά καταλύματα, πρέπει να αιτηθούν από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ(ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε τουριστικό κατάλυμα τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και, εφόσον το αίτημα υποβληθεί ηλεκτρονικά, με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει αναλυτικά ως εξής:
 Οι πάροχοι από τη δ/νση www . gov . gr ακολουθούν τη διαδρομή «Εργασία και
Ασφάλιση» – «Ανεργία» – «Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού».
 Επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και πραγματοποιούν είσοδο στο σύστημα κατά τη
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
 Επιλέγουν την Αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού και την κατηγορία παρόχου τουριστικών
καταλυμάτων, συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται στην ηλεκτρονική αίτηση και
επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία κατατίθεται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το κατάλυμα του παρόχου. Με την κατάθεση της
αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το
οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και
ώρα υποβολής.
 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε άλλο τουριστικό κατάλυμα του παρόχου, με
τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε κατάλυμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους παρόχους που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες (δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ ) και η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ως εξής:
 Οι πάροχοι από τη δ/νση www . gov . gr ακολουθούν τη διαδρομή «Εργασία και
Ασφάλιση» – «Ανεργία» – «Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού».
 Επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω Πιστοποίησης
από την ΓΓΠΣ».
 Με τους κωδικούς Taxisnet εισάγονται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, εγγράφονται ως
νομικά πρόσωπα, επιλέγουν την Αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού και την κατηγορία
παρόχου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται στην
ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία κατατίθεται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του παρόχου. Με την κατάθεση της
αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το
οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και
ώρα υποβολής.

Αν οι πάροχοι είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στο δεύτερο βήμα της παραπάνω παραγράφου, μετά την «Είσοδο στην Υπηρεσία» πραγματοποιούν «Είσοδο στο Σύστημα», εισάγοντας το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του ονόματος χρήστη ή του συνθηματικού, πρέπει να ζητήσουν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;”, και όχι να επιχειρήσουν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από τη ΓΓΠΣ.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν άμεσα τα δικαιολογητικά που
παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απορρίπτονται αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής,
β. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ και δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες
ενέργειες για την ανανέωση της ισχύος τους.
2. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή μη της υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης.
3. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διαδικασία στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού.
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, οι πάροχοι καλούνται εγγράφως από τις υπηρεσίες να τα υποβάλουν εντός 15 ημερών, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται.
5. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η διαδικασία υπαγωγής των παρόχων στο
πρόγραμμα ολοκληρώνεται άμεσα, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και δεν συντρέχει λόγος αναμονής.
6. Οι πάροχοι που απορρίπτονται δεν εντάσσονται στο Μητρώο Αποκλειομένων Παρόχων.
7. Ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως
εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεώς τους και εξετάζονται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα από 01.08.2020 έως 31.07.2021.
2. Για οτιδήποτε δεν διαφοροποιείται με την παρούσα και δεν αναφέρεται σε αυτήν ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 6/2020 Δημόσια Πρόσκληση.
3. Η συμπληρωματική Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ ( www . oaed . gr ) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *