Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που διατηρούν ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τον Covid-19

ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά ποσοστά μόλυνσης και με την καλοκαιρινή περίοδο να απέχει μόλις λίγες εβδομάδες, η πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έχουν ήδη καταργήσει όλους τους κανόνες εισόδου για τον Covid-19.

Ο κατάλογος των χωρών της ΕΕ/ΕΟΧ που έχουν άρει όλους τους κανόνες εισόδου που σχετίζονται με τον Covid-19 και επιτρέπουν πλέον την ελεύθερη από περιορισμούς είσοδο σε όλους τους ταξιδιώτες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, διαμορφώνεται ως εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία,
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία και Τσεχία.

Όλες οι παραπάνω χώρες δεν απαιτούν πλέον από τους ταξιδιώτες να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης ή εξέτασης κατά την άφιξή τους, όπως αναφέρει το SchengenVisaInfo.com.

Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες μπορούν πλέον να αρχίσουν να σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε αυτές τις 20 χώρεw, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για τους περιορισμούς του Covid-19.

Ενώ οι προαναφερθείσες χώρες έχουν άρει όλους τους κανόνες εισόδου για τον κορωνοϊό, για όλους τους ταξιδιώτες, οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ εξακολουθούν να διατηρούν τους περιορισμούς.

Παρόλο που έχουν χαλαρώσει ορισμένα από τα μέτρα τους, οι εννέα χώρες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να απαιτούν από τους ταξιδιώτες να ακολουθούν ορισμένους κανόνες εισόδου για τον κορωνοϊό: Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία και Φινλανδία.

Παρακάτω ακολουθούν οι ισχύοντες κανόνες εισόδου για τον Covid-19 που εφαρμόζει κάθε μία από τις προαναφερόμενες εννέα χώρες.

Γαλλία
H Γαλλία απαιτεί από όλους τους ταξιδιώτες να πληρούν τους κανόνες εισόδου για τον Covid-19. Η Γαλλία επιτρέπει, επί του παρόντος, την είσοδο σε όλους τους ταξιδιώτες που πληρούν τους κανόνες εισόδου. Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με τη χώρα από την οποία ταξιδεύει κάποιος.

Επί του παρόντος, η Γαλλία κατηγοριοποιεί τις χώρες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες -την πράσινη και την πορτοκαλί κατηγορία.

Ο πράσινος κατάλογος της Γαλλίας περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ καθώς και δεκάδες τρίτες χώρες. Στους ταξιδιώτες που φθάνουν στη Γαλλία από χώρα που περιλαμβάνεται στον πράσινο κατάλογο επιτρέπεται η είσοδος εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης ή εξέτασης.

Αντίθετα, ελαφρώς αυστηρότεροι κανόνες ισχύουν για όσους εισέρχονται στη Γαλλία από χώρα που περιλαμβάνεται στον πορτοκαλί κατάλογο. Στους πλήρως εμβολιασμένους και αποθεραπευμένους ταξιδιώτες από χώρες που περιλαμβάνονται στον πορτοκαλί κατάλογο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς περιορισμούς, ενώ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή αποθεραπευτεί πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα της εξέτασης Covid-19 καθώς και επιτακτικό λόγο που να δικαιολογεί την ανάγκη εισόδου στη Γαλλία.

Γερμανία
Παρά τη διευκόλυνση ορισμένων από τους κανόνες της, η Γερμανία εξακολουθεί να απαιτεί από όλους τους ταξιδιώτες να πληρούν τους κανόνες εισόδου.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, όλα τα άτομα άνω των 12 ετών υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την είσοδό τους πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης ή εξέτασης.

“Κάθε άτομο ηλικίας άνω των 12 ετών υποχρεούται να έχει μαζί του κατά την είσοδό του στη Γερμανία αποδεικτικό της κατάστασης Covid-19. Συνεπώς, τα άτομα άνω των 12 ετών πρέπει να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης ή απόδειξη ανάρρωσης ή εμβολιασμού”, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Όσοι δεν μπορούν να προσκομίσουν ένα από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά πρέπει να ακολουθήσουν πρόσθετους κανόνες.

Η Γερμανία αναμενόταν να διευκολύνει τους κανόνες εισόδου για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες έως τα τέλη Απριλίου. Ωστόσο, οι αρχές αποφάσισαν να τους παρατείνουν για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Εσθονία
Η Εσθονία συνεχίζει να διατηρεί σε ισχύ τους κανόνες εισόδου για τον Covid-19 για ταξιδιώτες από συγκεκριμένες χώρες. Οι εσθονικές αρχές εξηγούν ότι όλοι οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος.

“Ερχόμενοι από τρίτες χώρες: Να προσκομίσετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης. Διαφορετικά, είναι υποχρεωτική η παραμονή σε απομόνωση για επτά ημέρες. Δεν ισχύουν περιορισμοί για κανέναν σε περίπτωση διέλευσης, δηλαδή διέλευσης από το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του επίσημου ιστότοπου τουριστικών πληροφοριών της Εσθονίας, Visit Estonia.

Η Εσθονία δέχεται πιστοποιητικά εμβολιασμού υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει ολοκληρώσει τον πρωτογενή εμβολιασμό τις τελευταίες 270 ημέρες ή έχει κάνει αναμνηστικό εμβόλιο. Όσον αφορά την ανάρρωση και το τεστ Covid-19 , η Εσθονία εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Ενώ οι ταξιδιώτες τρίτων χωρών εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες εισόδου όταν φτάνουν στην Εσθονία, οι αρχές της τελευταίας εξηγούν ότι οι ταξιδιώτες από την ΕΕ/ΕΟΧ καθώς και εκείνοι από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάζεται να ακολουθούν κανέναν κανόνα εισόδου.

Οι υπήκοοι της ΕΕ/ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης ή εξέτασης κατά την άφιξή τους, πράγμα που σημαίνει ότι τους επιτρέπεται η είσοδος χωρίς περιορισμούς.

“Ερχόμενοι από την Ευρώπη: Είστε ευπρόσδεκτοι να ταξιδέψετε στην Εσθονία χωρίς περιορισμούς (χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, χωρίς εξετάσεις, χωρίς απομόνωση)”, προστίθεται στην τουριστική ιστοσελίδα.

Φινλανδία
Σε αντίθεση με την Εσθονία, η Φινλανδία εξακολουθεί να εφαρμόζει κανόνες εισόδου σε όλους τους ταξιδιώτες, ακόμη και σε εκείνους που προέρχονται από τη ζώνη ΕΕ/Σένγκεν.

Η Φινλανδία απαιτεί επί του παρόντος από όλους τους ταξιδιώτες από τη ζώνη ΕΕ/Σένγκεν να προσκομίσουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης κατά την άφιξή τους. Οι ταξιδιώτες της ΕΕ/Ζώνης Σένγκεν που δεν μπορούν να προσκομίσουν ένα από τα δύο αυτά δελτία μπορούν να εισέλθουν στη Φινλανδία προσκομίζοντας επίσης αρνητικό αποτέλεσμα της εξέτασης Covid-19.

Από την άλλη πλευρά, ισχύουν αυστηροί κανόνες για τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες. Η είσοδος στη Φινλανδία επιτρέπεται σε ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ μόνο εάν είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης.

Η Φινλανδία εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες σχετικά με την περίοδο ισχύος με την πλειονότητα των άλλων χωρών. Ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού γίνεται δεκτό στη Φινλανδία εφόσον αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του έχει ολοκληρώσει τον πρωτογενή εμβολιασμό τους τελευταίους εννέα μήνες ή έχει κάνει αναμνηστικό εμβόλιο.

Από την άλλη πλευρά, ένα πιστοποιητικό ανάρρωσης αναγνωρίζεται μόνο εφόσον αποδεικνύει ότι ο κάτοχος ανάρρωσε από τον ιό τους τελευταίους έξι μήνες.

Ισπανία
Παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, η Ισπανία εξακολουθεί να διατηρεί τους κανόνες Covid. Όλοι οι ταξιδιώτες, ανεξάρτητα από το αν φθάνουν στην Ισπανία από χώρα της ΕΕ ή τρίτη χώρα, πρέπει να προσκομίσουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης ή αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης για τον κορωνοϊό προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος.

Όπως και οι άλλες χώρες, έτσι και η Ισπανία εφαρμόζει κανόνες εγκυρότητας. Ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού αναγνωρίζεται κατά την άφιξη στην Ισπανία εάν αποδεικνύει ότι το άτομο που το κατέχει έχει ολοκληρώσει τον πρωτογενή εμβολιασμό τους τελευταίους εννέα μήνες ή έχει λάβει μια πρόσθετη δόση εμβολίου.

Το πιστοποιητικό ανάρρωσης αναγνωρίζεται εάν αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του ανάρρωσε από τον ιό τις τελευταίες 180 ημέρες, ενώ η εξέταση PCR πρέπει να γίνει εντός 72 ωρών πριν από την άφιξη και η εξέταση ταχείας αντιγονικής ανάλυσης πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών πριν από την άφιξη στην Ισπανία.

Κάτω Χώρες
Οι Κάτω Χώρες συνεχίζουν να διατηρούν κανόνες εισόδου για όλους τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες. Οι ταξιδιώτες εκτός ΕΕ πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στις Κάτω Χώρες. Όσοι δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν ένα από τα εν λόγω έγγραφα δεν μπορούν επί του παρόντος να εισέλθουν.

Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες έχουν ήδη άρει όλους τους κανόνες εισόδου για τους ταξιδιώτες από την ΕΕ/ΕΟΧ. Οι ταξιδιώτες από την ΕΕ/ΕΟΧ μπορούν να εισέλθουν στις Κάτω Χώρες χωρίς περιορισμούς, ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ανάρρωσης ή εμβολιασμού ή αρνητική εξέταση Covid-19 που διενεργήθηκε πρόσφατα.

Μάλτα
Η Μάλτα μόλις πρόσφατα διευκόλυνε τους κανόνες εισόδου της. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να απαιτεί από όλους τους ταξιδιώτες να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό Covid-19 κατά την άφιξή τους.

Όλοι οι ταξιδιώτες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό Covid – πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης ή εξέτασης – όταν ταξιδεύουν στη Μάλτα.

Όσοι προσκομίζουν ένα από τα προαναφερθέντα έγγραφα εξαιρούνται από την απαίτηση να ακολουθούν πρόσθετους κανόνες.

Επί του παρόντος, τα παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών απαιτείται επίσης να προσκομίζουν πιστοποιητικό Covid κατά την είσοδό τους στη Μάλτα. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι από τις 6 Ιουνίου, για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν θα απαιτείται πλέον η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι θα τους επιτρέπεται η είσοδος χωρίς περιορισμούς.

Πορτογαλία
Η Πορτογαλία επικαιροποίησε τους κανόνες εισόδου της νωρίτερα τον Απρίλιο. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να απαιτεί από όλους τους ταξιδιώτες να ακολουθούν τους κανόνες εισόδου για τον Covid.

Σύμφωνα με την επίσημη ταξιδιωτική πύλη της Πορτογαλίας, Visit Portugal, όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να προσκομίζουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης ή εξέτασης.

Παρ’ όλα αυτά, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ελέγχουν τι είδους κανόνες ισχύουν γι’ αυτούς ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους, καθώς η Πορτογαλία δεν αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά Covid όλων των χωρών.

Επί του παρόντος, η Πορτογαλία αναγνωρίζει όλα τα πιστοποιητικά Covid που εκδίδονται σε χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, αναγνωρίζονται επίσης τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε δεκάδες άλλες τρίτες χώρες.

Παρόμοια με την ηπειρωτική Πορτογαλία, οι Αζόρες απαιτούν επίσης από τους ταξιδιώτες να προσκομίσουν πιστοποιητικό Covid κατά την άφιξή τους. Αντίθετα, η Μαδέρα έχει ήδη άρει όλους τους κανόνες της. Σε όλους τους ταξιδιώτες επιτρέπεται η είσοδος στη Μαδέρα χωρίς περιορισμούς.

Σλοβακία
Όπως και οι παραπάνω χώρες, η Σλοβακία συνεχίζει να διατηρεί τους κανόνες εισόδου Covid-19. Επί του παρόντος, όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης. Ειδικές κατηγορίες ταξιδιωτών μπορούν επίσης να εισέλθουν προσκομίζοντας μόνο ένα αρνητικό τεστ.

Οι σλοβακικές αρχές σημείωσαν ότι μπορούν επίσης να εισέλθουν στη χώρα ταξιδιώτες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα Covid. Ωστόσο, απαιτείται να ακολουθήσουν πρόσθετα μέτρα.

Παρόλο που οι προαναφερθείσες χώρες διατηρούν κανόνες εισόδου, έχουν ήδη άρει την πλειονότητα των εγχώριων περιορισμών για τον κορωνοϊό. Οι ταξιδιώτες μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε διάφορους δημόσιους χώρους και εκδηλώσεις χωρίς να απαιτείται η κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού Covid-19.

Επιπλέον, έχει επίσης καταργηθεί η απαίτηση για τη χρήση μάσκας προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *