Οι προσδοκίες στην εφετινή σεζόν είναι περιορισµένες…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η φετινή σεζόν είναι η πλέον κρίσιµη για τον ελληνικό Τουρισµό, υπογραµµίζει στη συνέντευξή της στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τοµεάρχης Τουρισµού Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία τονίζει ότι «H ελπίδα και η αισιοδοξία συνυπάρχουν µε την αγωνία». Και σηµειώνει: «Τα µηνύµατα θα µπορούσαν να είναι πιο θετικά, αν η ελληνική κυβέρνηση λάµβανε εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να βρισκόµαστε σε καλύτερη αφετηρία. Οι προσδοκίες είναι περιορισµένες. Το µαρτυρούν οι χαµηλές και µη εγγυηµένες κρατήσεις».

Για το µέλλον του ελληνικού Τουρισµού, η τοµεάρχης Τουρισµού λέει ότι «δεν θα πρέπει να οριοθετηθεί µόνο µε βάση τις χώρες προέλευσης των τουριστών. Χρειάζεται να χτίσουµε εκ νέου σχέση εµπιστοσύνης µε αγορές στόχους, χωρίς να περιοριστούµε σε αυτό, αλλά να αναπτύξουµε νέα τουριστικά πεδία, να απευθυνθούµε σε νέες τουριστικές οµάδες. Από τους millennials, έως τους digital nomads και τους ηλικιωµένους, από τον Τουρισµό αναψυχής έως τον Ιατρικό, ο Τουρισµός αλλάζει, τα ταξίδια αλλάζουν και εµείς πρέπει να προσαρµοστούµε».

Η κα. Νοτοπούλου χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα µέτρα της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, ενώ καταγγέλλει ότι «Το σχέδιο ανοίγµατος ανακοινώθηκε την προηγούµενη της επίσηµης επανεκκίνησης του Τουρισµού, τα πρωτόκολλα εξακολουθούν να αγνοούνται σε µία σειρά από τουριστικές δραστηριότητες, οι εργαζόµενοι στον Τουρισµό εµβολιάζονται µετά το άνοιγµα, το ΕΣΥ ιδιαίτερα σε νησιωτικους προορισµούς δεν έχει ενισχυθεί. Το σύστηµα EVA απέτυχε εκ του αποτελέσµατος και όµως χρησιµοποιείται ξανά».

Ειδικά για τα µέτρα στήριξης η βουλευτής λέει ότι «Η κυβέρνηση απέτυχε και στην οικονοµική διαχείριση της πανδηµίας. Ο κλάδος που συνεισφέρει το 1/5 στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, δεν στηρίχθηκε επαρκώς, µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις του κλάδου να βρίσκονται υπό τη δαµόκλειο σπάθη των συσσωρευµένων χρεών και του πτωχευτικού κώδικα».

Αναφορικά µε τα µέτρα που θα ελάµβανε µια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Τουρισµό λέει: «Πρώτα πρώτα πρέπει να ξεπεράσουµε τον κάβο της πανδηµίας, εξασφαλίζοντας την υγειονοµικά ασφαλή επανέναρξη της τουριστικής δραστηριότητας. Για αυτό επιµένουµε στην ενίσχυση του ΕΣΥ και στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, σε αξιόπιστη ιχνηλάτιση και εκτεταµένο testing στους προορισµούς, αλλά και στον εµβολιασµό κατά προτεραιότητα των εργαζόµενων στον Τουρισµό. Και φυσικά ένα γενναίο πρόγραµµα εσωτερικού Τουρισµού της τάξης των 700 εκ €. Ταυτόχρονα επιµείναµε στην ενίσχυση της ρευστότητας και την λήψη µέτρων για το ιδιωτικό χρέος, στηρίζοντας µε άµεσα µέτρα ρευστότητας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καλύπτοντας παράλληλα µισθούς και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, σε όλα τα προγράµµατα ενίσχυσης, τα κριτήρια να είναι προοδευτικά και αντικειµενικά, µε µεγαλύτερες απευθείας ενισχύσεις στις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις».

Η συνέντευξη

Η συνέντευξη της κας Νοτοπούλου στον Κωνσταντίνο Στ. Δεριζιώτη, στο τεύχος Μαϊου του ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, έχει ως εξής:

Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που έχετε για τη σεζόν του 2021; Ποιες αγορές κατά την άποψη σας το 2021 θα «τρέξουν» και ποιες νέες αγορές πρέπει να προσεγγίσουμε και σε ποιο χρονικό ορίζοντα;

H ελπίδα και η αισιοδοξία συνυπάρχουν με την αγωνία. Τα μηνύματα θα μπορούσαν να είναι πιο θετικά, αν η ελληνική κυβέρνηση λάμβανε εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να βρισκόμαστε σε καλύτερη αφετηρία.Οι προσδοκίες είναι περιορισμένες. Το μαρτυρούν οι χαμηλές και μη εγγυημένες κρατήσεις.

Η φετινή σεζόν είναι η πλέον κρίσιμη για τον ελληνικό Τουρισμό.

Στο καθεστώς της αβεβαιότητας αυτής, η προσέγγιση των αγορών πρέπει να γίνει στοχευμένα και στο πλαίσιο της διατήρησης, αρχικά, των σχέσεων με τις παραδοσιακές χώρες-αγορές. Aυτό βέβαια προϋποθέτει έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία.

Ωστόσο, το μέλλον του ελληνικού Τουρισμού δεν θα πρέπει να οριοθετηθεί μόνο με βάση τις χώρες προέλευσης των τουριστών. Χρειάζεται να χτίσουμε εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης με αγορές στόχους, χωρίς να περιοριστούμε σε αυτό, αλλά να αναπτύξουμε νέα τουριστικά πεδία, να απευθυνθούμε σε νέες τουριστικές ομάδες. Από τους millennials, έως τους digital nomads και τους ηλικιωμένους, από τον Τουρισμό αναψυχής έως τον Ιατρικό, ο Τουρισμός αλλάζει, τα ταξίδια αλλάζουν και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε.

Πότε πιστεύετε ότι θα επιστρέψουμε στα μεγέθη του 2019; Πως θα βγούμε από την κρίση; Τι πρέπει να κάνει ο καθένας κατά την άποψή σας;

Με την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας, οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Εκτιμώ ωστόσο, ότι όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, ο Τουρισμός θα ανακάμψει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμος Τουρισμού εκτιμά την ανάκαμψη των ταξιδίων μετά το 2022, ενώ στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αν η χώρα μας δεν απαντήσει με μια συνεκτική στρατηγική. Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από τον «πράσινο» μετασχηματισμό του κλάδου, προϋποθέτει μια νέα Κοινωνική Συμφωνία, με πρωτοβουλία της Πολιτείας και συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων του τουρισμού.

Μέχρι τότε, η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, να διασφαλίσει την αξιοπιστία της χώρας μας ως ασφαλή προορισμό, να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, να στηρίξει τις ελληνικές τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αντέξουν και να υλοποιήσει ένα δυναμικό πρόγραμμα προώθησης και προβολής.

Η επιτυχία του ελληνικού Τουρισμού είναι εθνικό στοίχημα. Στόχος η θωράκιση του, εξασφαλίζοντας αντοχή σε κρίσεις, δικαιότερη διάχυση του οικονομικού αποτυπώματος και βιωσιμότητα.

Πως κρίνετε το ψηφιακό πιστοποιητικό που υιοθέτησε η ΕΕ;

Η υλοποίηση ενός πιστοποιητικού που διευκολύνει τα ταξίδια, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αν και κατά κοινή ομολογία ήρθε με καθυστέρηση. Ιδιαίτερα μετά την τελευταία συμφωνία με την οποία υιοθετήθηκαν σημαντικές προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, για την διάθεση των εμβολίων σε όλους, τη μέριμνα για δωρεάν διαγνωστικά τεστ και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα βασικά λάθη που εντοπίζετε στην τουριστική πολιτική της κυβέρνησης στο άνοιγμα του Τουρισμού;

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Το χειρότερο είναι πως τα λάθη και οι γκάφες επαναλαμβάνονται, σα να μη διδαχθηκε τίποτα η κυβέρνηση ένα χρόνο τώρα. Απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας, με αποτέλεσμα την πιο κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή του ανοίγματος του Τουρισμού, να έχουμε έξαρση κρουσμάτων, θανάτων και νοσηλειών. Πληρώνουμε τις εμμονές της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Αρνήθηκε να ενισχύσει το ΕΣΥ και σε συνδυασμό με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη, «κοκκίνισε» η χώρα με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει στις κρατήσεις και την ψυχολογία των ταξιδιωτών. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί των ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας, στερούν από τη χώρα τις δύο από τις τρεις πρώτες ταξιδιωτικές αγορές, επιφέροντας ήδη μεγάλο πλήγμα στα τουριστικά έσοδα φανερώνοντας πως οι περίφημες διμερείς συμφωνίες ήταν κενό γράμμα.

ksd PRIMAGEL προσδοκίες
adv

Το σχέδιο ανοίγματος ανακοινώθηκε την προηγούμενη της επίσημης επανεκκίνησης του Τουρισμού, τα πρωτόκολλα εξακολουθούν να αγνοούνται σε μία σειρά από τουριστικές δραστηριότητες, οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό εμβολιάζονται μετά το άνοιγμα, το ΕΣΥ ιδιαίτερα σε νησιωτικους προορισμούς δεν έχει ενισχυθεί. Το σύστημα EVA απέτυχε εκ του αποτελέσμματος και όμως χρησιμοποιείται ξανά.

Η κυβέρνηση όμως απέτυχε και στην οικονομική διαχείριση της πανδημίας. Ο κλάδος που συνεισφέρει το 1/5 στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, δεν στηρίχθηκε επαρκώς, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις του κλάδου να βρίσκονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη των συσσωρευμένων χρεών και του πτωχευτικού κώδικα.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, τι διαφορετικό θα κάνατε στην τουριστική πολιτική;

Πρώτα πρώτα πρέπει να ξεπεράσουμε τον κάβο της πανδημίας, εξασφαλίζοντας την υγειονομικά ασφαλή επανέναρξη της τουριστικής δραστηριότητας. Για αυτό επιμένουμε στην ενίσχυση του ΕΣΥ και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, σε αξιόπιστη ιχνηλάτιση και εκτεταμένο testing στους προορισμούς, αλλά και στον εμβολιασμό κατά προτεραιότητα των εργαζόμενων στον Τουρισμό.

Και φυσικά ένα γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού Τουρισμού της τάξης των 700 εκ €.

Ταυτόχρονα επιμείναμε στην ενίσχυση της ρευστότητας και την λήψη μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, στηρίζοντας με άμεσα μέτρα ρευστότητας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλύπτοντας παράλληλα μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Έχει ιδιαίτερη σημασία, σε όλα τα προγράμματα ενίσχυσης, τα κριτήρια να είναι προοδευτικά και αντικειμενικά, με μεγαλύτερες απευθείας ενισχύσεις στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε αρχίσει τη συστηματική διαβούλευση με τους φορείς του Τουρισμού, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής που θα χτίσει πάνω στα δυνατά σημεία του ελληνικού τουρισμού.

Να μεταβούμε από ένα μαζικό, αδιαφοροποίητο, μονοθεματικό και χαμηλής οικονομικής απόδοσης Τουρισμό σε ένα ποιοτικό, διαφοροποιημένο, πολυθεματικό και οικονομικά αποδοτικότερο Τουρισμό.

Να μεταβούμε από την αβεβαιότητα του σήμερα, στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου, με στόχους, στάδια υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα και δομές παρακολούθησης.

Η θεσμική θωράκιση του υπουργείου Τουρισμού είναι αρκετή για εσάς; Έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες, χρειάζεται κάτι άλλο;

Το υπουργείο Τουρισμού είναι ένα άκρως παραγωγικό υπουργείο, με έναν κρίσιμης ευθύνης εθνικό τομέα, που συμπαρασύρει στην ανάπτυξη και άλλους παραγωγικούς τομείς. Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση της τουριστικής πολιτικής με πολιτικές που ασκούνται σε άλλους τομείς και έχουν άμεσες επιπτώσεις.

Η πανδημία κατάφερε πολύ ισχυρό πλήγμα στον Τουρισμό. Η ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων ανέδειξε εμφατικά την ανάγκη το υπουργείο Τουρισμού να έχει έναν ενεργό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων.

Παράλληλα, ενα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, προϋποθέτει την αφοσίωση της πολιτικής ηγεσίας στην υλοποίηση του σχεδίου, μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα τουριστικής διακυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα την εκπόνηση του μέσα από διαδικασίες σύγχρονης διακυβέρνησης με την συμμετοχή και την δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μελών.

Πιστεύετε στις συνεργασίες με τους tour operators; Τι θα κάνατε στον τομέα αυτό;

Mε τον τρόπο που έχει δομηθεί και λειτουργεί σήμερα η παγκόσμια και ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά, η Ελλάδα δεν μπορεί να λείπει από στρατηγικές συμφωνίες με την τουριστική βιομηχανία για τις οργανωμένες διακοπές και να χάνει μερίδια από ανταγωνιστικούς προορισμούς. Για το λόγο αυτό στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με στρατηγική μας 365 ημέρες το χρόνο Τουρισμό στην Ελλάδα, είχαμε ενισχύσει τις στρατηγικές μας συνεργασίες και συμφωνίες στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας σταθερά ετήσιες αυξήσεις 7 έως 10% στον αριθμό των αφίξεων, με τους μεγαλύτερους tour operators, αλλά και ταξιδιωτικά γραφεία θεματικού τουρισμού, που συνέβαλαν στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού πάνω από 35% την περίοδο 2015-2018. Διατηρώντας ταυτόχρονα τον πρώτο λόγο στην χάραξη της πολιτικής μας , χωρίς να ετεροκαθορίζεται από τις απαιτήσεις των operators, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση.

 tuiΌμως η κρίση της πανδημίας ανέδειξε τους παράγοντες της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης ως κυρίαρχους. Επιτάχυνε τάσεις που απαιτούν μια συνολική στροφή και των ταξιδιωτικών οργανισμών και των προορισμών στις νέες απαιτήσεις των ταξιδιωτών. Αυτό σημαίνει αναπροσαρμογή των προσφερόμενων πακέτων και υπηρεσιών με πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με πιο αυθεντικές και προσωποποιημένες εμπειρίες διακοπών και με επίκεντρο την υψηλή ποιότητα. Με την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και των προορισμών, και την βιώσιμη ανάπτυξη από την οποία να επωφεληθούν όλες οι τοπικές κοινωνίες, υπηρετώντας μια νέα εθνική τουριστική πολιτική, που αξίζει η χώρα μας να έχει.

Ποια είναι η γνώμη σας για την ακολουθούμενη, εθνική, τουριστική πολιτική, και ποιο θεωρείται ως το ιδανικό τουριστικό μοντέλο, που θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον για τον ελληνικό Τουρισμό;

Η κυβέρνηση δεν ακολουθεί καμία εθνική, τουριστική πολιτική, γιατί πολύ απλά δεν έχει στρατηγική. Όλες οι αποφάσεις και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αποσπασματικές, κινούνται στη λογική της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων.

Το μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού Τουρισμού είχε φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού. Η πανδημία στην πραγματικότητα επίσπευσε την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του ελληνικού τουριστικού κλάδου και της ικανότητάς του να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο, και να απαντά πειστικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της νέας γενιάς ταξιδιωτών και του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου.

Θέλουμε ένα μοντέλο που να εξασφαλίζει ικανοποίηση των καταναλωτών-τουριστών, ικανοποιητικά εισοδήματα και «καλές» θέσεις εργασίας στους άμεσα εμπλεκόμενους και ευημερία και ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Για έναν βιώσιμο τουρισμό, σε βιώσιμους προορισμούς.

Η υπερφορολόγηση του τουριστικού-ξενοδοχειακού κλάδου και η «γιγάντωση»του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων δημιουργούν ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον για τα ξενοδοχεία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετώπισε τα θέματα αυτά. Γιατί; Ποια είναι η πολιτική σας; Πως βλέπετε τις σχετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο θέμα αυτό;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε σε ένα αυστηρό πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής, μέσα στο οποίο κατάφερε να ενδυναμώσει τον κλάδο και να εξυγιάνει το οικονομικό περιβάλλον. Με την έξοδο από τα μνημόνια προγραμματίσαμε μια δέσμη μέτρων με σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τον κλάδο του Τουρισμού. Είχαμε επίσης προβλέψει την κατά προτεραιότητα στήριξη του κλάδου με την σύσταση Αναπτυξιακής Τράπεζας, με προίκα 5 δις.

airport προσδοκίες
Το αεροδρόμιο “Διαγόρας” της Ρόδου | money tourism copyright photo

Φέραμε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, θέτοντας τις βάσεις για την δίκαιη ρύθμιση της λειτουργίας τους. Η βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να πάψει να είναι απειλή για τον κόσμο που δραστηριοποιείται στον τουρισμό και να μετατραπεί σε ευκαιρία οριοθετημένη και δικαία φορολογημένη. Η κυβέρνηση διστάζει να προτείνει τα κίνητρα – κυρίως φορολογικά – που θα στρέψουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στις μακροχρόνιες μισθώσεις.

Παρακολουθεί αμήχανη να μετατρέπεται η ευκαιριακή και περιορισμένη αυτή μίσθωση, σε επιχειρηματική δραστηριότητα σε κτίρια που στο σύνολο τους λειτουργούν ως βραχυχρόνιες μισθώσεις, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στους επαγγελματίες του Τουρισμού. Καταστρατηγώντας χρήσεις γης. Καταστρατηγώντας κανόνες ασφαλείας που διέπουν τα τουριστικά ακίνητα. Αλλοιώνοντας το χαρακτήρα μιας περιοχής. Και φυσικά δεν έχει ούτε στεγαστική πολιτική.

Θα επιβιώσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις της πανδημίας Covid; Θεωρείτε ικανοποιητικά τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί;

Οι τουριστικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Οι επιστρεπτέες προκαταβολές που δόθηκαν ήταν λίγα και δανεικά, που δεν έλυσαν το πρόβλημα.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος για την Εστίαση – όταν εκταμιευθούν τα χρήματα – θα είναι ελάχιστοι σε σχέση με το πλήθος των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη. Η οριζόντια ρύθμιση κάλυψης του ορίου 7% του τζίρου, δεν κατανέμει ορθολογικά τις ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκε για τα τουριστικά καταλύματα, είναι ανεπαρκές τη στιγμή που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βιωσιμότητας, τα δάνεια «κοκκινίζουν», ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός SSM βάζει φρένο σε νέα δάνεια στον τουριστικό κλάδο.

Σε λίγο ξεκινούν οι πλειστηριασμοί. Η κυβέρνηση συνειδητά αργεί. Είναι υπόλογη για την υπονόμευση της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων του Τουρισμού.

Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας βασίζεται ιδιαίτερα στον Τουρισμό. Χρειάζεται κάποια αλλαγή κατά την άποψή σας; Θεωρείτε ότι ο Τουρισμός έχει στηριχθεί με ειδικά μέτρα όλα αυτά τα χρόνια;

Η τελευταία κρίση ανέδειξε δομικά προβλήματα του παραγωγικού μας μοντέλου. Η μεγάλη εξάρτηση από τον τουριστικό κλάδο, πρέπει να θέσει την συζήτηση σε ορθή βάση. Διότι ο Τουρισμός είναι και θα παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας.

Όμως η επόμενη ημέρα δεν θα είναι η ίδια για τον ελληνικό Τουρισμό. Είναι μια νέα εποχή. Ο Τουρισμός θα ανακάμψει, αλλά οι νέες προκλήσεις θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Πρέπει να μην αφήσουμε αυτή την κρίση να μας αποπροσανατολίσει. Να μην εγκαταλείψουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας! Και αυτό σημαίνει ένα ιεραρχημένο σχέδιο για υποδομές-υπηρεσίες, μεταφορές και δίκτυα, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων.

Θέλουμε λίγους και καλούς ή πολλούς και όλων των εισοδηματικών επιπέδων τουρίστες;

Θέλουμε βιώσιμο Τουρισμό, σε βιώσιμους προορισμούς. Θέλουμε έναν Τουρισμό που τα έσοδα του θα κατανέμονται δίκαια σε όλους τους εμπλεκόμενους στο τουριστικό οικοσύστημα. Θέλουμε Τουρισμό που θα προσελκύει τουρίστες όλο το χρόνο και θα κάνει γνωστή κάθε γωνιά της Ελλάδας, κάθε εμπειρία του προορισμού. Θέλουμε τουρίστες που θα αλληλεπιδρούν με τους προορισμούς και θα απολαμβάνουν τοπικές εμπειρίες ταξιδιού. Θέλουμε Τουρισμό που θα συντηρεί βιώσιμες επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων και θα προσφέρει πολλές και καλές δουλειές στους εργαζόμενους. Θέλουμε Τουρισμό που θα χτίζει γέφυρες με όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες και θα λειτουργεί ως επιταχυντής των άλλων κλάδων της οικονομίας.

Το πραγματικό ερώτημα εν τέλει, δεν είναι τι τουρίστες θέλουμε. Είναι ποια πολιτική δύναμη έχει τη θέληση, τη στρατηγική και την ικανότητα να πετύχει όλα τα παραπάνω.

Θέλουμε δυνατή οικονομία και ισχυρή κοινωνία.

Γιατί ασχοληθήκατε με τα κοινά; Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας;

Χρησιμοποιώ τη φωνή μου για να παλέψω για όσα θεωρώ σημαντικά, για να αλλάξουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση που θεωρούμε σωστή.

Πιστεύω στο μαζί, στη δύναμη της συλλογικότητας. Από μικρή παράλληλα με τις σπουδές και την εργασία μου δραστηριοποιήθηκα στα κοινωνικά κινήματα. Η δράση αυτή έγινε η ζωή μου και σκοπός μου, γιατί το όνειρό μου είναι μία δίκαιη κοινωνία, μία δίκαιη ζωή.

Γνωρίζω εμπειρικά πια πως με σκληρή δουλειά, γνώσεις και αξίες μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και είναι σημαντικό, ειδικά οι νέοι άνθρωποι αλλά και οι γυναίκες -που δεχόμαστε έντονη αμφισβήτηση- να συμμετέχουμε στα κοινά.

Εάν το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά, τότε έιναι η νέα γενιά που οφείλει να τολμήσει να το οραματιστεί και να το διαμορφώσει.

Προσφέρεται ο Τουρισμός για αντιπολίτευση;

Εξαρτάται πως εννοεί ο κάθε ένας τον όρο «αντιπολίτευση». Για εμάς αντιπολίτευση σημαίνει παραγωγή θέσεων και επισήμανση των αδυναμιών που πρέπει να διορθωθούν. Είναι αντιπολίτευση που επισημάναμε εγκαίρως ότι δεν στηρίζονται οι επιχειρήσεις; Προτείνοντας ταυτόχρονα τρόπους ενίσχυσης, καταθέτοντας ολοκληρωμένη πρόταση από τον Νοέμβριο; Που επισημάναμε από τον Δεκέμβριο την ανάγκη για κοινά Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, όταν θα έχουμε το πιστοποιητικό Covid που θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο; Που προτείναμε την άρση πατεντών για τα εμβόλια και επιτάχυνση του προγράμματος εμβολιασμού για να ανακοινώνεται η έναρξη του μετά το άνοιγμα του Τουρισμού;

Ο Τουρισμός είναι εθνικό κεφάλαιο. Και αυτό σημαίνει ότι θέλει συγκροτημένες προτάσεις και δουλειά. Θέλει όμως και ειλικρίνεια – όχι να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί – για να χτίσει την εμπιστοσύνη με τους ταξιδιώτες. Η αποκαλυπτική και άκρως προσβλητική συνέντευξη του κ. Θεοχάρη στο BBC είναι χαρακτηριστική.

Ο ελληνικός Τουρισμός δεν πάσχει από αντιπολίτευση, πάσχει από Κυβέρνηση ΝΔ.

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *